• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Numeracja grobów w Dolinie Królów

  Przeczytaj także...
  Ramzes X Amonherchopszef III - faraon, władca starożytnego Egiptu z czasów XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Prawdopodobnie panował w latach 1107-1103 p.n.e. Prawdopodobnie był synem Ramzesa IX lub być może jego zięciem.Nefertari (1292-1255 p.n.e.) - żona faraona Ramzesa II z XIX dynastii, posiadająca wielką niezależność i władzę. Była pierwszą, najwyższą żoną Ramzesa II z jego czterech "Wielkich Małżonek Królewskich", na co niewątpliwym dowodem jest jej wspaniały grobowiec (QV66) w Dolinie Królowych oraz świątynia na jej cześć w Abu Simbel.
  Ramzes III – faraon, władca starożytnego Egiptu z XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Setnachta i królowej TiymerenIset (Teje ukochana przez Izydę). Panował prawdopodobnie w latach 1183–1152 p.n.e. (lub 1187/1186–1156/1155 p.n.e.). Wstąpił na tron w dniu III Szemu 26 dniu. Według papirusu Harris I, panował 31 lat i 41 dni. Ramzes III od początku swego panowania naśladował swego wielkiego imiennika, Ramzesa II. Przejawiało się to w tytulaturze jaką przyjął, w nadawaniu swym synom imion synów Ramzesa II, dążeniu do dorównania Ramzesowi II w przedsięwzięciach budowlanych oraz akcjach militarnych.

  Numeracja grobowców w Dolinie Królów została zaproponowana przez Johna Gardnera Wilkinsona w 1827 roku. Wtedy ponumerowano pierwsze odkryte już groby, rozpoczynając od wejścia do Doliny w kierunku wschodnim. Było to 21 grobowców. Następnym, od numeru 22 do 63 (ostatni według danych z lutego 2006 r.) numery przydzielano kolejno według daty odkrycia. Numery poprzedzone są oznaczeniami: KV – część wschodnia Doliny i WV – część zachodnia. Podobnie postąpiono w Dolinie Królowych (numerację poprzedzono symbolem QV oraz nadano numer skrytce znalezionej w Deir el-Bahari DB – 320.

  Pareherwenemef (egip. Re jest z jego lewym ramieniem) – syn faraona Ramzesa III i królowej Iset. Jak większość synów tego faraona otrzymał imię po synu Ramzesa II i Nefertari, Pareherwenemefie, co było celowym zabiegiem ze strony jego ojca mającym na celu autoidentyfikację ze swoim legendarnym poprzednikiem.Seti II - Seti-Merenptah - faraon, władca starożytnego Egiptu z XIX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Panował prawdopodobnie w latach 1202-1195 p.n.e. lub 1200-1194 p.n.e.

  Spis grobów królewskich[]

 • KV1Ramzes VII
 • KV2Ramzes IV
 • KV3 – niedokończony grób syna Ramzesa III
 • KV4Ramzes XI
 • KV5 – synowie Ramzesa II
 • KV6 – Ramzes IX
 • KV7 – Ramzes II
 • KV8Merenptah
 • KV9 – Ramzes V i Ramzes VI (zwany też grobem Memnona)
 • KV10Amenmes (Amenemes)
 • KV11Ramzes III
 • KV12 – nieznany
 • KV13 – Baj, dostojnik dworu Siptaha
 • KV14 – Tauseret
 • KV15 – Seti II
 • KV16 – Ramzes I
 • KV17 – Seti I
 • KV18 – Ramzes X
 • KV19 – syn Ramzesa IX
 • KV20 – Totmes I
 • KV21 – nieznany
 • WV22 – Amenhotep III
 • WV23 – Aj (Ay II)
 • WV24, WV25, KV26-KV32 – nieznane
 • KV33 – Totmes II
 • KV34 – Totmes III
 • KV35 – Amenhotep II i skrytka dla innych mumii
 • KV36 – urzędnik Totmesa IV
 • KV37 – nieznany
 • KV38 – początkowo Totmes I
 • KV39 – KV42 – nieznane
 • KV43 – Totmes IV
 • KV45 – Userhet
 • KV46 – Juja I Czuju – rodzice Teje
 • KV47 – Siptah
 • KV48 – wezyr
 • KV49 – nieznany
 • KV50, KV51, KV52 – mumie zwierząt
 • KV53 – nieznany
 • KV54 – skrytka Tutanchamona
 • KV55 – skrytka amarneńska (lub Semenechkare)
 • KV56 – córka Seti II
 • KV57 – Horemheb
 • KV58, KV61 – nieznane
 • KV62Tutanchamon
 • KV63 – odkryty w połowie lutego 2006.
 • KV64 – pierwotny właściciel nieznany; grób użyty powtórnie przez śpiewaczkę Amona Nehmes Bastet; odkrycie grobu ogłoszono 15 stycznia 2012.
 • KV65 – nieznane
 • Numeracja w ]

 • QV1-QV7 – nieznane
 • QV8 – książę Hori
 • QV9-QV16 – nieznane
 • QV17 – księżniczki Meritre i Urmerutes
 • QV18-QV29 – nieznane
 • QV30 – Nebri
 • QV31, QV32 – nieznane
 • QV33 – królowa Temedżemet
 • QV34-QV37 – nieznane
 • QV38 – królowa Sitre, żona Ramzesa I
 • QV39-QV41 – nieznane
 • QV42 – syn i żona Ramzesa III
 • QV43 – Pareherwenemef, syn Ramzesa III
 • QV44 – Keamweset, syn Ramzesa III
 • QV45 – grób niedokończony
 • QV46 – Imhotep, dostojnik dworu Totmesa I
 • QV47 – księżniczki z XVII dynastii
 • QV48-QV50 – nieznane
 • QV51 – Isistahemdżeret, żona Ramzesa III
 • QV52 – królowa Titi
 • QV53 – syn Ramzesa III
 • QV54 – niedokończony
 • QV55 – Amonherchopszef, syn Ramzesa III
 • QV56-QV59 – nieznane, niedokończone
 • QV60 – królowa Nebettaui
 • QV61-QV65 – nieznane
 • QV66 – królowa Nefertari, żona Ramzesa II
 • QV67 – nieznany
 • QV68 – królowa Meritamon
 • QV69 – nieznany
 • QV70 – Nehesi
 • QV71 – królowa Bint-Anat
 • QV72 – książę Baki i księżniczka Hatneferet
 • QV73 – księżniczka Henuttawi
 • QV74 – królowa Dautentopet
 • QV75 – królowa Henutmire
 • QV76 – księżniczka Meritre
 • QV77-QV79 – nieznane
 • QV80 – królowa Tui
 • QV81 – Heka
 • QV82 – książęta Minemhat i Amenhotep
 • QV83-QV87 – nieznane i niedokończone
 • QV88 – książę Ahmose
 • QV89-QV95 – nieznane lub niedokończone
 • Dolina Królowych obecnie Biban al-Harim (Biban El-Malikat lub Biban El-Sultanat – Bramy Królowych, Bramy Kobiet) - część nekropolii tebańskiej, dolina położona w Tebach Zachodnich, na lewym brzegu Nilu, południe od Doliny Królów. Pochowano tam żony królów Egiptu i niektórych książąt z czasów końca XVIII - XX dynastii.KV5 – grobowiec należący do synów Ramzesa II z XIX dynastii. Jest to jeden z największych grobowców w Dolinie Królów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ramzes XI Chaemuaset II - faraon, władca starożytnego Egiptu z czasów XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Prawdopodobnie panował w latach 1103-1070 p.n.e. Był synem Ramzesa X.
  Ramzes IX Chaemuaset I - faraon, władca starożytnego Egiptu z czasów XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Prawdopodobnie panował w latach 1125-1107 p.n.e. Prawdopodobnie był synem Ramzesa VI, a bratem Ramzesa VII, lub też według K.A.Kitchena - był synem Ramzesa VIII. Lata jego panowania przeszły do historii głównie dzięki skandalom, związanym z rabunkami nekropolii tebańskich oraz najazdom Libijczyków, których oddziały dotarły aż do Teb.
  Amenhotep III – faraon – władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Według różnych źródeł, panował około: 1388-1351 p.n.e., 1413-1377 p.n.e., 1405-1367 p.n.e. lub 1386-1349 p.n.e. Syn Totmesa IV i Mutemui.
  Totmes III lub Tutmozis (gr. Tutmosis) – faraon, władca starożytnego Egiptu XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa.
  Totmes II (gr. Tutmosis) - faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Totmesa I i drugorzędnej jego żony Mutnefret.
  Siptah - Ramzes Siptah - Merenptah Siptah - faraon, władca starożytnego Egiptu z XIX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Seti II i jego syryjskiej małżonki Sutiraja (Tiaa ???). Wstąpił na tron po śmierci swego ojca prawdopodobnie w wieku 14 lat. Prawdopodobnie panował w latach 1194-1192 p.n.e. lub 1194-1188 p.n.e. lub 1196-1190 p.n.e.
  Ramzes VII - faraon, władca starożytnego Egiptu z XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Prawdopodobnie panował w latach 1134-1126 p.n.e. lub 1136-1128 p.n.e. Był prawdopodobnie synem Ramzesa VI.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.