• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Numer telefonu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prefiks międzynarodowy – element numeracji telefonicznej wybierany przed międzynarodowym numerem abonenta (zawierającym wskaźnik międzynarodowy zwany też kodem kraju) przy realizacji połączeń międzynarodowych. Oznacza przejście z poziomu numeracji krajowej na poziom numeracji międzynarodowej.Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.

  Numer telefonu – ciąg cyfr identyfikujących abonenta telefonicznego, których wybranie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, telefaks, modem) powoduje zestawienie połączenia, przy wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej, z żądanym abonentem (któremu ten numer został przypisany przez operatora telekomunikacyjnego).

  Numer operatora (NDS – skrót od numer dostępu do sieci, formalnie: numer dostępu dostawcy usług) – w polskiej telekomunikacji cztero- lub pięciocyfrowy) element numeracji telefonicznej wykorzystywany w celu skierowania krajowego lub międzynarodowego połączenia telefonicznego z sieci stacjonarnej przez sieć wskazanego przez telefonującego dostawcy usług (operatora) wybierany bezpośrednio przed numerem abonenta lub przed prefiksem międzynarodowym. Do skorzystania z NDS konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy z danym dostawcą usług. NDS potocznie, także w prasie i mediach, błędnie nazywany jest „prefiksem”.Numer alarmowy – numer telefonu ustalony w prawie telekomunikacyjnym danego kraju lub regionu, udostępniany służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy.

  Spis treści

 • 1 Rodzaje numerów telefonicznych
 • 2 Zasady zapisu numerów telefonicznych w tekstach publikowanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej
 • 3 Sposoby wybierania numeru
 • 4 Wskaźniki międzynarodowe (kody krajów)
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Rodzaje numerów telefonicznych[]

  W publicznej sieci telefonicznej wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje numerów:

  Zegarynka – usługa telefoniczna na bieżąco informująca dzwoniącego o aktualnym czasie. Polski numer na Zegarynkę to 22-19226, przy czym pierwsze dwie cyfry stanowią numer kierunkowy do Warszawy.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
 • numer (wewnątrz)strefowy (może nie być stosowany, w Polsce był stosowany do grudnia 2005 r.),
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w tej samej strefie numeracyjnej (tam gdzie jest stosowany) składa się z dwóch nierozdzielnych części:
 • wskaźnika centralowego o liczbie cyfr zależnej od liczby central w danej strefie
 • numeru łącza abonenckiego o liczbie cyfr zależnej od pojemności centrali
 • numer krajowy
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w kraju
 • w sieci stacjonarnej składa się ze wskaźnika międzymiastowego (międzystrefowego)i numeru (wewnątrz)strefowego – części te mogą być nierozdzielne w przypadku zamkniętego planu numeracji
 • w sieci ruchomej i innych, np. sieci przywoławczej, teleinformatycznej, inteligentnej składa się ze wyróżnika sieci i pozostałych cyfr numeru – części te są nierozdzielne
 • przy jego wybieraniu może być wymagane poprzedzenie go prefiksem krajowym
 • numer międzynarodowy
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w innym kraju
 • składa się ze wskaźnika (kodu) kraju oraz numeru krajowego
 • przy jego wybieraniu jest wymagane poprzedzenie go prefiksem międzynarodowym
 • ITU zaleca, aby numer międzynarodowy nie zawierał więcej niż 15 cyfr.
 • Istnieją też numery abonenckich usług specjalnych, nie mieszczące się w tej klasyfikacji. Są to głównie numery krótkie, 3-, 4- lub 5-cyfrowe, przypisane usługom typu zegarynka, biuro numerów itp. Skrócone numery wykorzystywane są również do uzyskiwania połączeń ze służbami specjalnymi lub ratunkowymi (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna itp.).

  Format i schemat wybierania numerów telefonicznych w Polsce są określone przez ministra właściwego ds. łączności (obecnie Minister Administracji i Cyfryzacji) w Planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK).Prefiks krajowy – jeden z dwóch prefiksów (obok prefiksu międzynarodowego) używanych w numeracji telefonicznej, wybierany przed krajowym numerem abonenta (zawierającym wskaźnik międzymiastowy/międzystrefowy zwany też wskaźnikiem strefy numeracyjnej lub numerem kierunkowym) przy realizacji połączeń międzymiastowych/międzystrefowych). Oznacza przejście z poziomu numeracji strefowej na poziom numeracji krajowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Telefoniczny kod kraju, międzynarodowy wskaźnik telefoniczny, w polskim planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych nazwany wskaźnikiem (kodem) kraju – jedno- dwu- lub trzycyfrowy kod stosowany w międzynarodowych połączeniach telefonicznych w celu oznaczenia kraju przeznaczenia albo globalnej sieci telefonicznej (np. satelitarnej) albo globalnej usługi telefonicznej (np. międzynarodowe połącznia bezpłatne - freephone, międzynarodowe usługi o podwyższonej opłacie - premium rate).
  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
  W poniższej tabeli przedstawiona została lista prefiksów numerów przyznanych poszczególnym operatorom telefonii komórkowej w Polsce.
  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.
  Numer kierunkowy, właśc. wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) – element numeracji telefonicznej, który przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połączeń telefonicznych oraz także m.in. taryfikację rozmów w zależności od obszaru do którego realizowane jest połączenie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.