• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nullarbor

  Przeczytaj także...
  Sydney (wym. [ˈsɪdni]) – największe miasto Australii i Oceanii z liczbą ludności wynoszącą ponad 5,3 mln mieszkańców, także stolica stanu Nowa Południowa Walia. Założone w 1788 roku, Sydney jest znaczącym centrum finansowym, handlowym, transportowym, kulturalnym i turystycznym, mając status metropolii o znaczeniu globalnym. Metropolia jest także dużym węzłem komunikacyjnym z największym międzynarodowym lotniskiem w Australii, które obsłużyło prawie 42 milionów pasażerów w 2016 roku, i rozbudowaną siecią drogową i kolejową. Położone jest na wschodnim wybrzeżu nad Oceanem Spokojnym. Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Nizina Nullarbor (kolor czerwony)
  Krajobraz niziny Nullarbor

  Nullarbor Plain – nizinny obszar położony w Australii, w stanach Australia Południowa i Australia Zachodnia, bezpośrednio na północ od Wielkiej Zatoki Australijskiej. Słowo Nullarbor wywodzi się z łaciny i oznacza "brak drzew".

  Perth (wym. [ˈpɜrθ]) – miasto w Australii będące stolicą stanu Australia Zachodnia. Położone jest przy ujściu rzeki Łabędziej do Oceanu Indyjskiego, u podnóża gór Darling. Jest czwartym miastem Australii pod względem populacji, zamieszkuje je ponad 2 mln mieszkańców. Australia Południowa – jeden ze stanów Australii, położony jest w centralno-południowej części kontynentu australijskiego, u brzegów Oceanu Południowego. Ma obszar 1 043 514 km². Stolicą Australii Południowej jest Adelaide, znana jako "City of Churches" (Miasto Kościołów). Australia Południowa została założona jako kolonia Wielkiej Brytanii w 1836 roku i przyłączyła się do Związku Australijskiego (Australii) w 1901. Ludność Południowej Australii to w przybliżeniu 1,60 mln osób (IX 2008), większość z nich mieszka w stolicy stanu, w pobliżu brzegu oceanu i wzdłuż rzeki Murray .

  Jest to największy na świecie pojedynczy fragment skrasowiałego wapienia o łącznej powierzchni około 200 000 km² i długości ponad 1200 km ze wschodu na zachód.

  Mieści się tu najbardziej suchy punkt w Australii – Farina. Roczne opady deszczu wynoszą tu 142 mm.

  Nizinę Nullarbor przecinają dwie arterie komunikacyjne: linia kolejowa biegnąca z Sydney do Perth (tzw. Indian Pacific) – na jednym z odcinków o długości 479 km tor kolejowy nie ma żadnego zakrętu ani zmiany w różnicy poziomu oraz autostrada „Eyre Highway” z całkowicie prostym odcinkiem drogi o długości 146,6 km (między miejscowościami Balladunia oraz Caiguna).

  Milimetr (symbol: mm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden milimetr równa się 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-3 m oznaczający 0,001 × 1 m.Indian-Pacific to linia kolejowa w Australii łącząca Perth leżące nad Oceanem Indyjskim z Sydney leżącym nad Pacyfikiem, przebiegająca między innymi przez Kalgoorlie, Cook, Port Augusta, Adelaide i Broken Hill , o łącznej długość 4352 km.

  Na nizinie występuje bardzo skąpa roślinność, tzw. skrub składający z niskopiennych krzaków akacji i eukaliptusów, bliżej wybrzeża występują słonorośla. Znaczna część równiny ma status Parku Narodowego i znajduje się pod ochroną.

  Południowa część niziny opada ku zatoce wysokim klifem (miejscami nawet 90 m), znajduje się tu bardzo dobrze rozwinięty system krasowy jaskiń, podziemnych rzek i jezior. Jeden z takich obszarów otwarty dla turystów to kompleks jaskiń Murrawijinie Caves, znajdujący się w Australii Południowej. Aby mieć dostęp do innych jaskiń, potrzebna jest zgoda odpowiednich urzędów.

  Klif, faleza, urwisko brzegowe, brzeg wysoki – stroma, często pionowa ściana brzegu morskiego lub jeziornego, utworzona wskutek podmywania brzegu przez fale (procesu abrazji) zachodzącego u jej podstawy na styku z platformą abrazyjną.Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).

  Na nizinie znajduje się zaledwie kilka zamieszkanych obszarów, większość z nich to małe osady położone wzdłuż linii kolejowej i autostrady. Największym z nich było Cook położone w Australii Południowej, w momencie największego rozwoju mieszkało tam aż 40 osób i znajdowała się tam nawet szkoła i pole golfowe.

  Scrub, skrub, skrob – formacja roślinna, odmiana buszu, charakterystyczna dla Australii. Tworzą ją wiecznie zielone, twardolistne zarośla, składające się głównie z krzewiastych gatunków eukaliptusów i akacji. Wyróżnia się 3 jego rodzaje: brigalow, malee i mulga.Australia Zachodnia – największy stan Australii, jego powierzchnia pokrywa prawie jedną trzecią powierzchni kontynentu australijskiego. Graniczy z Australia Południową i Terytorium Północnym.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nullarbor Net
 • Warto wiedzieć że... beta

  Halofity, słonorośla, rośliny solniskowe, słonolubne – rośliny przystosowane do życia na silnie zasolonym podłożu (obecność łatwo rozpuszczalnych soli: chlorków, węglanów, siarczanów sodu i magnezu). Dostosowanie to polega m.in. na wytwarzaniu wysokiego ciśnienia osmotycznego soku komórkowego, wytwarzaniu grubych, mięsistych tkanek, zdolności wydalania nadmiaru soli przy pomocy gruczołów wydzielniczych na liściach i łodygach i in.
  Wielka Zatoka Australijska (ang. Great Australian Bight) – szeroko otwarta zatoka Oceanu Indyjskiego u południowych wybrzeży Australii pomiędzy przylądkiem Pasley w Australii Zachodniej a przylądkiem Carnot w Australii Południowej. Odległość między nimi to ok. 1160 km. Przeciętna szerokość zatoki wynosi ok. 350 km.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.