• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy Ratusz w Radomiu

  Przeczytaj także...
  Szlak turystyczny „Zabytki Radomia” – pieszy szlak turystyczny obejmujący najcenniejsze obiekty historyczne ukazujące rozwój Radomia od wczesnośredniowiecznej osady po dzielnice powstałe w XX wieku. Attyka (franc. (étage) attique, z grec. Attikos) – górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach. Pełni dwojaką funkcję: estetyczną jako architektoniczny element dekoracyjny oraz użytkowo-konstrukcyjną jako zabezpieczenie sąsiednich budynków przed przeniesieniem się ognia w przypadku pożaru. Attyka stanowi mur ogniowy, jeśli jest wykonana z materiału niepalnego o wytrzymałości ogniowej min 1 godzina i grubości min 25 cm, np. z pełnej cegły ceramicznej, silikatu, czy też bloczków betonowych.
  Ulica Stanisława Moniuszki – ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Traugutta. Krzyżuje się z ulicą Sienkiewicza.

  Nowy Ratusz w Radomiuneorenesansowy budynek usytuowany przy radomskim Rynku. Obiekt jest częścią szlaku szlaku turystycznego Zabytki Radomia.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ponieważ Stary Ratusz został rozebrany w latach 1818–1819, władze miejskie zmuszone były przez szereg następnych lat funkcjonować w wynajmowanych pomieszczeniach (najpierw w dawnym klasztorze benedyktynek, następnie w szeregu kamienic w Rynku). W związku z wynikającymi stąd niewygodami podjęto w końcu decyzję o wzniesieniu nowej siedziby magistratu. W latach 1845–1848, staraniem prezydenta Radomia Feliksa Lewkowicza, wzniesiono według projektu Henryka Marconiego nowy budynek ratusza. Stanął w północnej pierzei Rynku, na miejscu trzech rozebranych pod budowę ratusza drewnianych budynków mieszkalnych. Do nowego ratusza przylega budynek odwachu z 1819.

  Pałac Komisji Województwa Sandomierskiego w Radomiu – zabytkowy, klasycystyczny budynek usytuowany przy ulicy Żeromskiego 53.Stary Ratusz w Radomiu – nieistniejący, gotycko-renesansowy budynek usytuowany na radomskim Rynku. Od XIV do XIX w. siedziba władz miejskich.

  Obiekt pozostawał siedzibą władz miejskich do 1958 roku, kiedy biura miejskiej Rady Narodowej przeniesiono do gmachu dawnej komisji wojewódzkiej przy ulicy Żeromskiego. Od 1958 roku budynek był centralą Archiwum Państwowego, które w 2013 przeniosło się do nowej lokalizacji. Obecnie budynek jest własnością gminy miasta Radomia i planowane jest przeniesienie do niego niektórych jednostek urzędu miejskiego oraz rady miejskiej, zajmującej obecnie budynek dawnego Sejmiku Powiatowego przy ulicy Moniuszki.

  Henryk Marconi (ur. 7 stycznia 1792 w Rzymie, zm. 21 lutego 1863 w Warszawie) – polski architekt pochodzenia włoskiego, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybitniejszych polskich architektów pierwszej połowy XIX wieku.Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.

  Architektura[ | edytuj kod]

 • Detale fasady budynku
 • Zegar i herb miasta na wieży

 • Herb Polski nad głównym wejściem

 • Narożny balkon

 • Główne wejście z balkonem

 • Ratusz[ | edytuj kod]

  Nowy ratusz jest piętrowym, podpiwniczonym, murowanym i tynkowanym budynkiem w stylu neorenesansowym. Fasada jest boniowana, z wyodrębnionym przyziemiem i arkadowymi oknami w ostrołukowych obramieniach. Budynek zwieńczony jest attyką z oknami szczelinowymi. Narożnik (od ul. Wolności) zaakcentowany uskokiem i podwyższeniem w stosunku do fasady korpusu głównego. Nad zachodnią częścią elewacji dominuje czworoboczna wieża z zegarem i herbem miasta.

  Gmach Powiatowego Związku Samorządowego w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu u zbiegu ulic Moniuszki i Sienkiewicza.Neorenesans – nurt w architekturze XIX-wiecznego historyzmu, nawiązujący formalnie do architektury renesansowej. W krajach Europy Środkowej nawiązywano przede wszystkim do tzw. renesansu północnego.

  Dawny odwach[ | edytuj kod]

  Od strony zachodniej, do gmachu ratusza przylega dawny odwach z 1819 roku, o fasadzie stylistycznie dopasowanej do architektury ratusza. Centrala część budynku, z zamurowanymi w 1954 roku arkadami, ujęta jest płytkimi ryzalitami nadbudowanymi o niskie piętro.

  Herb Radomia – to jeden z symboli miejskich Radomia. Miasto ma w herbie swój inicjał – literę R, nad którym umieszczona jest korona. Najstarszy wizerunek godła pochodzi z XVI wieku. Było używane do XVIII wieku. W Albumie Heroldii litera R mieściła się w centralnej części bramy z trzema basztami.Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Stary Ratusz w Radomiu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szlak Turystyczny Zabytki Radomia. Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
  2. J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2009, s. 228
  3. J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2009, ss. 227–228
  4. Radom.Zabytkowy ratusz zostanie wyremontowany. gazeta.pl/radom, 31.12.2014. [dostęp 31.12.2014].
  5. red. J. Łoziński, B. Wolff, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 10, Warszawa 1961, s. 33
  Rynek w Radomiu – główny plac dzielnicy Miasto Kazimierzowskie, do XIX w. stanowiący centrum średniowiecznego miasta lokacyjnego. Z Rynku wybiegają ulice Wolność (w kierunku północnym), Krakowska (w kierunku południowym), Szpitalna i Żytnia (w kierunku zachodnim) oraz Grodzka, Rwańska i Szewska (w kierunku wschodnim).Ulica Stefana Żeromskiego w Radomiu - ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy plac Kazimierza Wielkiego z ulicą Lubelską. Krzyżuje się z ulicami Traugutta, Witolda, Focha, Moniuszki, Niedziałkowskiego, Słowackiego, 25 Czerwca, Młynarską, Czachowskiego, Batorego oraz Zbrowskiego. Na osi ulicy Focha przylega do niej plac Konstytucji 3 Maja . Na odcinku pomiędzy placem Kazimierza Wielkiego a ulicą Niedziałkowskiego tworzy reprezentacyjny deptak.
  Warto wiedzieć że... beta

  Urząd miejski (także urząd miasta, urząd gminy) – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.
  Kościół Świętej Trójcy - został wybudowany w XVII wieku wraz z klasztorem dla sióstr benedyktynek z fundacji Barbary Tarłowej. Pierwotnie była to świątynia drewniana. Uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Dzięki Annie Radziwiłłowej w 1678 rozpoczęto odbudowę murowanego kościoła. W 1774 pożar zniszczył zespół klasztorno-kościelny. W 1809 w klasztorze urządzono szpital wojskowy, a w 1819 po kasacie klasztoru - więzienie. W 1837 kościół zamieniono na cerkiew pw. św. Mikołaja. Podczas I wojny światowej Austriacy urządzili w nim magazyn, przez co obiekt popadł w ruinę. W latach 1924-1925 udało się go odbudować. Od 1947 kościołem zarządzają oo. jezuici. Do 1997 w klasztorze mieściło się więzienie i areszt śledczy, a obecnie - siedziba kurii biskupiej.
  Gmina Radom – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim. Siedzibą władz gminy był Radom, który stanowił odrębną gminę miejską , a od 1932 roku także odrębny powiat grodzki .
  Kordegarda (fr. corps de garde), odwach (niem. Hauptwache – straż główna), wartownia – budynek pełniący funkcję wartowni dla wszelkiego rodzaju straży wojskowych, warty garnizonowej, wojskowej, policyjnej, biur komendanta oraz dla aresztantów.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.861 sek.