• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy Nurt

  Przeczytaj także...
  Konrad Cezary Kęder (ur. 1965 w Bytomiu), polski poeta, tekściarz, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor naczelny kwartalnika literackiego FA-art oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym Witryna.Czasopism.pl. Twórca i do 2001 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalnego Opcje.Jacek Podsiadło (ur. 7 lutego 1964w Szewnie k. Ostrowca Świętokrzyskiego) – polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. W swojej twórczości przeciwstawia się formom społecznego ucisku (państwo, wojsko, edukacja), głosząc anarchistyczne i pacyfistyczne poglądy.
  Marcin Sendecki (ur. 27 listopada 1967 w Gdańsku), polski poeta, dziennikarz. W latach 80. i 90. związany z pismem brulion. Pracował także w dziale kultury tygodnika Przekrój. Za tomy Trap, 22 i Farsz był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Za Farsz otrzymał również nominację do Nagrody Literackiej Gdynia.

  Nowy Nurt – polskie czasopismo literackie wydawane w Poznaniu jako dwutygodnik w latach 90. XX wieku.

  Jedno z ważniejszych pism literackich po 1989 roku w Polsce. Od 1994 roku wydawany jako dwutygodnik regularnie ukazujący się na rynku na bieżąco komentował życie literackie. Pismo zostało założone przez Mieczysława Kurpisza. Początkowo funkcję redaktora naczelnego pełnił poeta i krytyk literacki Krzysztof Szymoniak. Po jego odejściu redakcję nad pismem przejęli młodzi poeci Dariusz Sośnicki oraz Mariusz Grzebalski. „Nowy Nurt” zajmował się młodą sztuką, w szczególności polską literaturą i przedstawicielami pokolenia brulionu. Prezentowano poezję Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Marcina Sendeckiego czy Krzysztofa Koehlera. Spośród krytyków swoje rozprawy ogłaszali m.in.: Stanisław Dłuski, Krzysztof Varga, Jarosław Klejnocki, Konrad Kęder oraz Karol Maliszewski.

  Marcin Świetlicki (ur. 24 grudnia 1961 w Lublinie) – polski poeta, powieściopisarz, dziennikarz, wokalista zespołu Świetliki oraz Czarne Ciasteczka. Współpracował także z wieloma innymi artystami, między innymi z Bogusławem Lindą i Cezarym Ostrowskim.Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego "Pan Cogito", autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.

  Zdaniem Marcina Wieczorka: „Niewątpliwie dwa szczególne rysy poznańskiego dwutygodnika narzucają się w sposób oczywisty, a jednocześnie wydają się szczególnie ważne. Po pierwsze „Nowy Nurt” nie chciał zrywać z dotychczasowymi hierarchiami w literaturze polskiej; pod tym względem znacznie różnił się od innych periodyków tego czasu, zwłaszcza zaś od „bruLionu”, był więc pismem kontynuacji, a nie zerwania wątku polskiej kultury literackiej. Po drugie „Nowy Nurt” stał się kroniką współczesnego polskiego życia literackiego, przede wszystkim w jego młodoliterackim wymiarze. Jego zawartość stanowiła wypadkową określonych okoliczności i procesów zachodzących w młodszej literaturze, dlatego też nie należy go zaliczać do grupy pism kontestujących, buntowniczych, poszukujących. W masie różnych twórczych środowisk i jednostek, które prezentowały się i były prezentowane w „Nowym Nurcie”, reprezentujących różne wizje literatury i przekonania estetyczne od „barbarzyńców”, spod znaku Franka O’Hary, do „klasycystów”, spod znaku Zbigniewa Herberta czy Jarosława M. Rymkiewicza .

  Jarosław Marek Rymkiewicz (ur. 13 lipca 1935 w Warszawie jako J.M. Szulc) – polski poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk filologicznych.Dariusz Sośnicki (ur. 1969 w Kaliszu) – polski poeta i redaktor czasopism literackich; okazjonalnie eseista i tłumacz.

  Podobnego zdania są redaktorzy katalogu czasopism, którzy stwierdzają, że pismo „Nowy Nurt”: „Wydawane w latach 1994-1996 w Poznaniu czasopismo o dużych zasługach dla młodej literatury lat 90. Jakkolwiek NOWY NURT przyjął formułę pisma otwartego i wielopokoleniowego, błyskawicznie zdominowany został przez autorów wchodzących na scenę literacką w połowie dziesiątej dekady. Stał się miejscem wystąpień poetów i prozaików najmłodszego pokolenia, a przede wszystkim forum wymiany opinii i miejscem sporów literackich. Jako dwutygodnik NOWY NURT najszybciej omawiał nowości wydawnicze i zdarzenia zachodzące w obszarze życia literackiego. Każdy numer otwierał duży szkic poświęcony wybranemu problemowi literatury najnowszej; każde wydanie zawierało również obszerny wywiad ze znanym bądź początkującym pisarzem, wzbogacony prezentacją nowych tekstów bohatera rozmowy, a niekiedy także komentarzem krytycznym dotyczącym jego twórczości. Ponadto pojawiały się przeglądy prasy oraz teksty poświęcone teatrowi, premierom filmowym, sztuce i filozofii współczesnej”.

  Brulion (często zapisywany jako bruLion) – czasopismo literackie i kulturalne, ukazujące się w latach 1986-1999. Jego redaktorem naczelnym przez cały czas ukazywania się był Robert Tekieli.Mariusz Grzebalski (ur. 1969 w Łodzi) polski poeta i prozaik. Studiował filozofię i polonistykę w Poznaniu. Autor siedmiu zbiorów wierszy. Laureat m.in. nagrody literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny (za zbiór wierszy Negatyw, 1994), nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (za zbiór Ulica Gnostycka, 1997), nagrody Ericha Burdy (2001). Nagrodzony również przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych (2001). Były redaktor naczelny Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt”, były redaktor artzina "Już Jest Jutro". W 2001 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki - "Graffiti" (tłum. Doreen Daume, posłowie Alfreda Kolleritscha). Wydany w 2006 "Człowiek, który biegnie przez las” jest jego debiutem prozatorskim. Obecnie pracuje jako redaktor w Wydawnictwie WBPiCAK, gdzie prowadzi Wielkopolską Bibliotekę Poezji i Bibliotekę Poezji Współczesnej, oraz jako redaktor "Dodatku LITERAckiego" Nagrody Literackiej GDYNIA.

  Bibliografia[]

 • Marcin Wieczorek „Nowy Nurt” – pismo dialogu wewnątrzpokoleniowego. [dostęp 10 października 2009].
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Krzysztof Szymoniak - (ur. 1953 w Kępnie) - polski poeta i krytyk literacki, pierwszy redaktor naczelny „Nowego Nurtu”, wykładowca akademicki, dziennikarz oraz medioznawca.
  Krzysztof Varga (ur. 21 marca 1968 w Warszawie) – polski pisarz węgierskiego pochodzenia, krytyk literacki, dziennikarz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.