• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowozelandzka odmiana języka angielskiego

  Przeczytaj także...
  Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.Język maori, maoryski, maoryjski – język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii. Jeden z trzech języków urzędowych tego państwa (pozostałe to język angielski i nowozelandzki język migowy). Posługuje się nim obecnie około 165 tys. osób. Na ponad 500 tysięcy Maorysów jedynie kilkanaście procent potrafi posługiwać się tym językiem.
  ISO 639 – zestaw standardów międzynarodowych dotyczących jednoznacznego reprezentowania nazw języków za pomocą krótkich, 2-, 3- lub 4-literowych identyfikatorów.

  Nowozelandzka odmiana języka angielskiego (NZE, en-NZ) – forma języka angielskiego używana głównie w Nowej Zelandii, wyróżniająca się pewnymi charakterystycznymi cechami fonetycznymi, gramatycznymi i leksykalnymi.

  Wymowa[]

  Wymowa nowozelandzka jest, ogólnie rzecz biorąc, zbliżona do australijskiej, chociaż istnieją pewne drobne różnice. Niektóre z nich wynikają z wpływu języka maoryskiego. Typową cechą jest wznosząca się intonacja w zdaniach oznajmujących.

  Gramatyka[]

  Odchylenia gramatyczne są niewielkie w stosunku do standardu. Najbardziej uderzające jest dość częste użycie zaimka "she" zamiast "it" np. "She'll be right" zamiast "It will be okay" lub "It is close enough to what is required".

  Słownictwo[]

  Charakterystyczną cechą jest swobodne używanie wielu słów z języka maoryskiego, szczególnie nazw miejscowych roślin i zwierząt. Występują również słowa i wyrażenia angielskie nieznane w innych odmianach tego języka.

  Przykłady[]

  Pisownia[]

 • Nowozelandzka norma konsekwentnie preferuje brytyjski sposób zapisu słów typu colour i travelled, chociaż istnieją również pewne wpływy amerykańskie np. math zamiast maths.
 • W czasownikach, które w brytyjskiej angielszczyźnie mogą być zapisywane zarówno -ise jak i -ize (np. organise/organize), w Nowej Zelandii używa się wyłącznie -ise.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Historia odmiany nowozelandzkiej
 • Nowozelandzki angielski dziś
 • Kiwi Words & Phrases - słownictwo nowozelandzkie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.