• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  α-fetoproteina (AFP) – białko płodowe, w warunkach fizjologicznych produkowane jedynie przez komórki płodowej wątroby oraz zarodkowego pęcherzyka żółtkowego. W życiu pozapłodowym alfa-fetoproteina pojawia się tylko w następujących sytuacjach:Scyntygrafia – obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu środków chemicznych (najczęściej farmaceutyków) znakowanych radioizotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia.

  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.

  Nowotwór łagodny, inaczej niezłośliwy (łac. neoplasma benignum) – nowotwór utworzony z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek.Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.

  Spis treści

 • 1 Podział topograficzny
 • 2 Klasyfikacja WHO nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (2007)
 • 3 Epidemiologia
 • 4 Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego
 • 5 Etiologia
 • 5.1 Czynniki genetyczne
 • 6 Objawy i przebieg
 • 6.1 Rozrost i przerzuty
 • 7 Rozpoznanie
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) – część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. U człowieka ma kształt grubego sznura, nieco spłaszczonego w kierunku strzałkowym, o przeciętnej średnicy 1 cm, barwy białej, o masie ok. 30 g. Umieszczony jest w biegnącym w kręgosłupie kanale kręgowym. U góry w otworze wielkim rdzeń kręgowy łączy się z rdzeniem przedłużonym, umowną granicę między nimi stanowi po stronie grzbietowej miejsce wyjścia pierwszej pary korzeni szyjnych, po stronie brzusznej dolna krawędź skrzyżowania piramid. Rozciąga się on na przestrzeni ok. 45 cm, od I kręgu szyjnego do górnej krawędzi II kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym (łac. conus medullaris).Złośliwość histologiczna, grading – są to histopatologiczne cechy pozwalające ocenić i sklasyfikować biologiczną złośliwość nowotworu. Patomorfologiczne stopniowanie (grading), obok stopniowania klinicznego (klasyfikacja TNM), jest standardowym elementem oceny nowotworu, które ma duże znaczenie w doborze optymalnego postępowania leczniczego i oceny rokowania chorego.

  Podział topograficzny[]

 • Nowotwory śródczaszkowe
 • Guzy podnamiotowe
 • guzy półkul móżdżku
 • guzy robaka móżdżku i okolicy IV komory
 • guzy pnia mózgu
 • Guzy nadnamiotowe
 • guzy półkuli mózgowych
 • guzy okolicy siodła tureckiego, III komory i skrzyżowania wzrokowego
 • guzy szyszynki i blaszki czworaczej
 • Nowotwory kanału kręgowego
 • zewnątrzoponowe
 • wewnątrzoponowe
 • zewnątrzrdzeniowe
 • śródrdzeniowe.
 • PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Guz glioneuronalny komory czwartej tworzący rozety (ang. rosette-forming glioneuronal tumour of the fourth ventricle, RGNT) – niedawno opisany pierwotny guz ośrodkowego układu nerwowego, uwzględniony w najnowszej klasyfikacji WHO (2007). Został opisany w 1995 roku przez Kuchelmeistera i wsp. jako dysembrioplastyczny guz neuroepitelialny móżdżku (dysembryoplastic neuroepithelial tumour of the cerebellum) , i uznany za odrębną jednostkę patologiczno-kliniczną przez Komoriego i wsp. w 2002 roku, w pracy opisującej serię jedenastu przypadków choroby. Do 2007 roku w piśmiennictwie przedstawiono 17 przypadków tego guza. Według definicji WHO jest to rzadki, wolnorosnący guz okolicy czwartej komory mózgu, występujący przede wszystkim u młodych dorosłych (średnia wieku 33 lata). Głównymi objawami są wodogłowie i ataksja. Typowo guz rozwija się w linii środkowej, zajmuje móżdżek i strop czwartej komory. Często zajmuje światło czwartej komory i (lub) wodociąg mózgu, może też rozrastać się w parenchymie mózgowia. W obrazach MR T2-zależnych jest dobrze odgraniczonym, hiperdensyjnym guzem. Histopatologicznie charakteryzuje się dwufazową, neurocytarno-glejową architektoniką. Komponenta neuronalna składa się z neurocytów tworzących rozety neurocytarne z eozynofilnym, synaptofizyno-dodatnim rdzeniem i (lub) okołonaczyniowe pseudorozety. Komponenta glejowa przeważa w utkaniu guza i w typowych przypadkach przypomina gwiaździaka włosowatokomórkowego. Guz jest określany jako łagodny, leczenie jest chirurgiczne. Kod ICD-O ICD-O9509/1


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.
  Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.
  Robak (łac. vermis cerebelli) – struktura anatomiczna, środkowa część móżdżku znajdująca się pomiędzy jego półkulami, odpowiadająca m.in. za koordynację ruchową i pionową postawę ciała.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Przerzut nowotworowy lub metastaza (łac. metastases, gr. μετάσταση = zmiana miejsca) - guz wtórny nowotworu złośliwego powstały z komórek pochodzących z guza pierwotnego.
  Pozytonowa tomografia emisyjna (ang. positron emission tomography, PET) jest techniką obrazowania, w której (zamiast jak w tomografii komputerowej – zewnętrznego źródła promieniowania rentgenowskiego lub radioaktywnego) rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów (anty-elektronów). Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. Wiąże się także z koniecznością uruchomienia cyklotronu w pobliżu (krótki czas połowicznego rozpadu izotopów to także krótki maksymalny czas ich transportu) co znacząco podnosi koszty.
  New England Journal of Medicine – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society. Jedno z najbardziej uznanych, renomowanych czasopism medycznych o wysokim impact factor – najstarsze nieprzerwanie wydawane pismo medyczne na świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.