• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowotwory nerki

  Przeczytaj także...
  Rak nerkowokomórkowy (rak nerki, łac. carcinoma renis, ang. renal cell carcinoma, RCC) – nowotwór złośliwy wywodzący się najczęściej z komórek nabłonka cewek krętych bliższych. Ze względu na fakt, że nabłonek cewek nerkowych wywodzi się z mezodermy, a nie jak w innych narządach z ektodermy, nie należy on do grupy gruczolakoraków.Nerwiak – rzadki, zwykle niezłośliwy nowotwór obwodowego układu nerwowego, utworzony z wypustek nerwowych lub osłonki łącznotkankowej, umiejscowiony często w kanale kręgowym.
  Złośliwy guz rabdoidalny (łac. tumor malignus rhabdoides; ang. malignant rhabdoid tumor) – pierwotny nowotwór złośliwy wieku dziecięcego, spotykany przede wszystkim w nerkach i tkankach miękkich, bardzo rzadko w innych narządach. Jest najbardziej złośliwym nowotworem nerek wieku dziecięcego. Początkowo uznawany był za szczególny wariant guza Wilmsa, histologicznie przypomina rhabdomyosarcoma (stąd nazwa), w diagnostyce różnicowej niezbędne są badania immunohistochemiczne. Pochodzenie guza nie jest jasne. Nie wyjaśniono, czy guz typu AT/RT ośrodkowego układu nerwowego jest tożsamy z pozaczaszkowym złośliwym guzem rabdoidalnym.
  Rak nerki
  Guz Wilmsa

  Nowotwory nerki – są to pierwotne lub przerzutowe choroby nowotworowe dotyczące nerki.

  Nowotwory łagodne[ | edytuj kod]

  Nowotwory łagodne spotykane w nerce to (według malejącej częstości występowania):

 • Onkocytoma nerki (oncocytoma renis)
 • Naczyniakomięśniakotłuszczak nerki (angiomyolipoma renis)
 • Gruczolak nerki (adenoma papillare renis)
 • Guz z aparatu przykłębuszkowego (tumor juxtaglomerularis)
 • Włókniak rdzenia nerki (fibroma medullae renis)
 • Tłuszczak nerki (lipoma renis)
 • Nerwiak nerki (neurinoma renis)
 • Nowotwory złośliwe[ | edytuj kod]

  Najczęściej spotykane nowotwory złośliwe nerek:

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.
 • Rak nerki (carcinoma renis)
 • rak jasnokomórkowy (łac. carcinoma clarocellulare)
 • rak brodawkowaty (łac. carcinoma papillare)
 • rak chromofobowy (łac. carcinoma chromophobicum)
 • rak z cewek (kanalików) zbiorczych (ang. collecting duct carcinoma)
 • rak sarkomatoidalny nerki (łac. carcinoma sarcomatoides)
 • niesklasyfikowany rak nerkowokomórkowy
 • pozostałe postacie.
 • Guz Wilmsa (tumor Wilmsi, nephroblastoma)
 • Rak miedniczki nerkowej (carcinoma pelvis renalis)
 • Chłoniak nerki (lymphoma malignum renis)
 • Nerczak mezoblastyczny (nephroma mesoblasticum)
 • Mięsak jasnokomórkowy nerki (sarcoma clarocellulare renis)
 • Złośliwy guz rabdoidalny (tumor malignus rhabdoides).
 • Nowotwory przerzutowe[ | edytuj kod]

  Przerzuty w nerkach spotykane są rzadko. Nowotworami dającymi najczęściej przerzuty do nerki są:

  Chłoniaki (łac. Lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, jednak wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z zajęciem szpiku nazywane są białaczkami. Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi, ang. gastric cancer, stomach cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy żołądka wywodzący się z nabłonka błony śluzowej żołądka.
 • rak płuca
 • rak sutka
 • rak żołądka
 • przerzuty z raka nerki zlokalizowanego po przeciwnej stronie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. mp.pl: Rak nerkowokomórkowy. Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.). 2011-12-08. [dostęp 2014-09-11].
  2. DG. Wagle, RH. Moore, GP. Murphy. Secondary carcinomas of the kidney.. „J Urol”. 114 (1), s. 30-2, Jul 1975. PMID: 1142495. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała: Patologia: znaczy słowo o chorobie. Tom II - Patologia narządowa.. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005. ISBN 83-88857-91-6.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Warto wiedzieć że... beta

  Naczyniakomięśniakotłuszczak (łac. angiomyolipoma) – rzadko występujący łagodny guz nerki. Jest przedmiotem kontrowersji charakter guza: jedni autorzy uważają, że jest to pierwotny łagodny nowotwór nerki pochodzenia nienabłonkowego (który potrafi jednak dawać przerzuty), inni, że jest to zaburzenie rozwojowe typu hamartoma albo choristoma.
  Gruczolak (łac. adenoma) – łagodny nowotwór nabłonkowy, wywodzący się z nabłonka gruczołów wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego (w tym układu APUD) oraz z przewodów tych gruczołów. Najczęstsza lokalizacja to: przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, kora nadnerczy, wyspy trzustkowe, przewód pokarmowy.
  Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych). Nerki są narządem parzystym, którego kształt przypomina ziarno fasoli, są koloru czerwonobrązowego (wskutek dużej zawartości krwi).
  Guz Wilmsa, nerczak zarodkowy, nerczak płodowy, nefroblastoma, nerczak złośliwy (łac. nephroblastoma, tumor Wilmsi) – złośliwy nowotwór nerki wieku dziecięcego.
  Przerzut nowotworowy lub metastaza (łac. metastases, gr. μετάσταση = zmiana miejsca) - guz wtórny nowotworu złośliwego powstały z komórek pochodzących z guza pierwotnego.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Onkocytoma nerki (gruczolak kwasochłonny nerki, łac. oncocytoma renis) – nowotwór łagodny kory nerki pochodzenia nabłonkowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.