• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowosolna - gmina

  Przeczytaj także...
  Wiączyń Dolny – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Kalonka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie łódzkim.
  Urząd Gminy
  Kościół w Starych Skoszewach

  Nowosolnagmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.

  Siedziba gminy to Łódź (os. Nowosolna).

  Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 3955 osób.

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Borchówka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2007 gmina Nowosolna ma obszar 53,98 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 23%
 • Gmina stanowi 10,80% powierzchni powiatu łódzkiego wschodniego.

  Rezerwat przyrody Wiączyń – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Nowosolna, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim.Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie brzezińskim. Mieści się przy ulicy Kościuszki.

  Położenie[]

  Gmina Nowosolna leży na wschodnich obrzeżach Łodzi, w powiecie łódzkim wschodnim. Gmina ma charakter rolniczy, na jej terenie znajduje się ok. 800 gospodarstw.

  Rezerwaty przyrody[]

  Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Wiączyń chroniący fragment lasu liściastego o cechach grądu subkontynentalnego na granicy zasięgu buka i jodły.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2007:

  Powiat łódzki wschodni – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz jest miasto Łódź.Stare Skoszewy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich nad Moszczenicą.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nowosolna w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Nowosolna.png

  Oświata[]

  W gminie Nowosolna funkcjonują 2 szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach i Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach oraz Gimnazjum Gminne w Wiączyniu Dolnym.

  Zabytki[]

  Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich znajduje się wiele zabytków architektury, kultury i historii. Na wyróżnienie zasługuje średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, dwór w Byszewach (w którym na początku XX wieku przebywał Jarosław Iwaszkiewicz), kościół w Starych Skoszewach.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Boginia – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

  Na przedwojennej architekturze piętno wycisnęli niemieccy osadnicy. Do dziś zachowały się, niemalże w każdej miejscowości gminy, niewielkie cmentarze ewangelickie. Można je odnaleźć w Bogini, Głogowcu, Grabinie, Starych Skoszewach, Teolinie i Wiączyniu Dolnym. Ponadto do dziś zachowało się wiele charakterystycznych budynków mieszkalnych i gospodarczych zbudowanych z kamienia, lub z kamienia i cegły, krytych dachówkami ceramicznymi.

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.Moskwa – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

  Sołectwa[]

  Boginia, Borchówka, Byszewy, Grabina, Kalonka, Kopanka, Ksawerów, Lipiny, Moskwa, Natolin, Nowe Skoszewy, Plichtów, Stare Skoszewy, Teolin, Wiączyń Dolny.

  Pozostałe miejscowości[]

  Borki, Bukowiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobieszków, Głogowiec, Janów, Niecki, Wódka.

  Religia[]

  Większość mieszkańców gminy jest wyznania rzymskokatolickiego. Należą do czterech parafii:

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Parafia św. Jana Chrzciciela w Dobrej – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
 • w Nowosolnej,
 • w Brzezinach,
 • w Starych Skoszewach,
 • w Kalonce.
 • Niewielką grupę stanowią wyznawcy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zamieszkują kilka miejscowości na terenie gminy: Stare Skoszewy, Moskwę, Lipiny, Niecki, Kalonkę, Grabinę. Należą do trzech parafii:

 • w Dobrej,
 • w Grzmiącej,
 • w Lipce.
 • Sąsiednie gminy[]

  Andrespol, Brzeziny, Łódź, Stryków

  Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.Gmina Brzeziny – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

  Przypisy

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Parafia Świętego Ojca Pio w Kalonce - rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu brzezińskiego archidiecezji łódzkiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Wojciecha w Lipce – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Dwór – szlachecki, wiejski dom mieszkalny. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do XX wieku.
  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Barbary w Starych Skoszewach - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie brzezińskim. Parafię prowadzą księża archidiecezjalni.W 2007 r. parafię objął ks. Andrzej Warszewik.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Grabina – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
  Ewangelicy – nazwą tą od XVI wieku określa się w Polsce protestantów z najstarszych Kościołów reformacji, czyli luteran, kalwinów oraz od kilkunastu lat metodystów.
  Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.