• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowosady - powiat hajnowski

  Przeczytaj także...
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.Gmina Hajnówka (biał. гмiна Гайнаўка, hmina Hajnaŭka; w 1954 gmina Nowoberezowo ) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. W 2010 roku w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy. Siedziba gminy to Hajnówka.
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.

  Nowosadywieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka, o zabudowie typu ulicowego. Od północy styka się bezpośrednio ze wsią Zwodzieckie, od wschodu ze wsią Sorocza Nóżka. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego.

  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.Nowosady - obecnie nieczynna stacja na linii kolejowej Siedlce - Siemianówka, położona równolegle do wsi o tej samej nazwie. Stanowiła odgałęzienie do (nieczynnej obecnie) stacji przeładunkowej Chryzanów. W chwili obecnej rozebrany jest rozjazd nr 13, co praktycznie uniemożliwia korzystanie z torów dodatkowych jak również wyjazd pociągu w kierunku Chryzanowa. W ostatnim czasie przejazd kolejowy przecina wszystkie tory poza głównym, tak więc tor do Chryzanowa obecnie jest całkowicie nieprzejezdny.

  Wzdłuż wsi rozciąga się (obecnie nieczynna) stacja kolejowa Nowosady. W Nowosadach mieści się zbór Kościoła Zielonoświątkowego i tartak, ponadto w pobliżu wsi znajdowało się Zespołowe Gospodarstwo Rolne.

  Położenie[]

  Przez wieś biegnie droga wojewódzka nr 685 prowadząca z Hajnówki do Białegostoku.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Hajnówka (biał. Гайнаўка, Hajnaŭka, ros. dawniej Гайновка Gajnawka obecnie Хайнувка Chajnuwka) – miasto i gmina w województwie podlaskim, siedziba władz powiatu hajnowskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego. W 2007 w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy.

  Historia[]

  Wjazd do dawnego ZGR

  Pierwsze wzmianki o wsi Nowosady w pobliżu wsi Dubiny pochodzą z 1703 roku (Rękopis Nr D.A. 11518, Wilno 1786). Do roku 1795 Nowosady wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego będącego częścią I Rzeczypospolitej, w latach 1795-1807 należały do Królestwa Prus, 1807-1920 – do Carskiej Rosji, a następnie do Polski. W latach 1939-1941 była okupowana przez Związek Radziecki, a w latach 1941-1944 przez III Rzeszę Niemiecką. Podczas II wojny światowej wieś nie była pacyfikowana.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.

  W XIX wieku Nowosady należały do gminy Masiewo.

  Wieś zamieszkana głównie przez Podlaszuków wyznania prawosławnego. Wieś należy do parafii w Dubinach.

  W roku 1936 pojawili się we wsi zielonoświątkowcy.

  Demografia[]

  Wjazd od strony Hajnówki (2012)

  W roku 1786 w Nowosadach było 93 mieszkańców. W spisie z 1861 roku było 300 mieszkańców, a w roku 1911 – 470 mieszkańców.

  Według spisu ludności z 30 września 1921 roku w Nowosadach mieszkało 308 osób w 81 domach, 146 osób podało narodowość polską, 159 – białoruską, 3 – narodowość żydowską. 300 osób było wyznania prawosławnego, 2 osoby były wyznania rzymsko-katolickiego, 6 zadeklarowało przynależność do wyznania mojżeszowego.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Droga wojewódzka nr 685 - droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca drogę krajową nr 19 z Puszczą Białowieską oraz z drogą krajową nr 66 o długości ok. 60 km. Droga ma początek w Zabłudowie, a kończy się w Kleszczelach.

  Według stanu z 31 grudnia 2012 w Nowosadach mieszkało 282 stałych mieszkańców.

  Zabytki[]

  W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisane zostały następujące obiekty:

 • drewniany dom nr 48 z częścią gospodarczą, 4 ćw. XIX w.
 • drewniany dom nr 67, 4 ćw. XIX w.
 • drewniany dom 91 z 1905 r.
 • drewniany dom nr 94 z lat 20 XX w.
 • Zobacz też[]

 • Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu
 • Przypisy

  1. Strona Internetowa Urzędu Gminy Hajnówka. Urząd Gminy Hajnówka. [dostęp 2013-09-13].
  2. Portret wsi Nowosady, Kurier Hajnowski, 4 kwietnia 2006, s. 6.
  3. Leszek Jańczuk. Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej na Podlasiu w latach 1928-1953. „Studia Theologica Pentecostalia”. 1, s. 116-117, 2013. WSTS. ISSN 2300-729X. 
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 5, Województwo białostockie, 1924, s. 9.
  5. Statystyka ludności na 31 grudnia 2012 r.. Urząd Gminy Hajnówka. [dostęp 2013-09-15].
  6. Gmina Hajnówka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Biała Podlaska: Gmina Hajnówka, 1998-1999, s. 45.

  Linki zewnętrzne[]

 • Nowosady – zdjęcia
 • Powiat hajnowski - powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podlaskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Hajnówka.Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Dubinach – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sorocza Nóżka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
  Leszek Jańczuk (ur. 26 listopada 1965 w Hajnówce) – polski naukowiec, doktor nauk teologicznych, biblista, duchowny protestancki, tłumacz Biblii, poliglota, współautor „Biblii dla dzieci”. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Vrije Universiteit w Amsterdamie. Doktorat obronił pod kierunkiem Wiktora Wysoczańskiego. Uczestniczył w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu. Do jego hobby należy edytowanie Wikipedii.
  Pierwszy Powszechny Spis Ludności z 30 września 1921 był pierwszym spisem powszechnym przeprowadzonym przez państwo polskie. Poprzednie spisy były przeprowadzane przez państwa zaborcze na różnych fragmentach ziem polskich. Spis dostarczył wartościowych informacji, jednak wiarygodność licznych informacji była kwestionowana przez polskich statystyków i historyków już przed wojną.
  Podlaszucy (gwarowe: Podlašuki, Pudlašuki lub Pudlaše, ukr.: Pidlašuky, białorus.: Padlašuki, Padlašy) – wschodniosłowiańska autochtoniczna grupa etniczna zamieszkująca obszar Podlasia. Część Podlaszuków posługuje się własnym archaicznym dialektem wywodzacym się z języka ruskiego. Pod względem wyznaniowym na północnym Podlasiu (w województwie podlaskim) przeważają prawosławni, natomiast na Podlasiu południowym głównie katolicy. Istnieją grupy Podlaszuków przyjmujących białoruską, ukraińską bądź polską tożsamość narodową, istnieje również grupa Podlaszuków nieutożsamiających się z jakimkolwiek z narodów.
  Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu – styl w architekturze, powstały w XX wieku na Podlasiu, charakterystyczny tylko dla tego regionu. Ozdoby i ornamenty były wycinane na deskach, które następnie malowano kontrastującym względem ścian kolorem i przybijano do drzwi, okien, szczytów, ganków, naroży i okapów. Podlaski styl zdobienia drewnianych domów zaczął zanikać po II wojnie światowej na skutek rozpowszechnienia budownictwa murowanego i stopniowego wyludniania wsi, a jego kres przypadł na lata siedemdziesiąte XX wieku.
  Ulicówka – typ wsi: jednodrożnej o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, wieś o zabudowie rozciągniętej, z budynkami z jednej lub dwu stron drogi. Wyglądem przypomina miejską ulicę. Za najdłuższą ulicówkę w Polsce uważa się Zawoję w powiecie suskim w województwie małopolskim.
  Dubiny – Podlaszucka wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka, o zabudowie typu ulicowego, wzdłuż drogi 685.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.