• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Noworudzki Klub Literacki Ogma  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tomasz Leśniowski (ps. David Magen) (ur. 25 lipca 1968 w miejscowości Nowa Ruda, na Dolnym Śląsku) – poeta, animator społeczno-kulturalny. Absolwent uniwersytetów: Wrocławskiego i Opolskiego.Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Tablica pamiątkowa w MBP w Nowej Rudzie. 25 lat - Noworudzki Klub Literacki Ogma, Noworudzkie Spotkania z Poezją. 9.07.2015 r.

  Noworudzki Klub Literacki Ogma powstał w 1990 r. w Nowej Rudzie.

  Spis treści

 • 1 Poezja noworudzka przed Ogmą
 • 2 Geneza
 • 3 Założyciele
 • 4 Członkowie
 • 5 Publikacje
 • 6 Zobacz też
 • 7 Bibliografia
 • Poezja noworudzka przed Ogmą[]

  Wybitnymi poetami żyjącymi w Nowej Rudzie przed 1945 r. byli między innymi: Josef Franz Műller, Robert Karger oraz Joseph Wittig, który na stronach napisanej przez siebie „Chronik der Stadt Neurode” (Neurode, 1937 r.) wspomina ciekawą postać Wilhelma Wenzela Klambta (wydawcy gazety „Der Hausfreund im Glatzer Gebirge”, właściciela drukarni) i założone przez niego kółko poetów: "W dość młodym wieku W. W. Klambt postanowił ożywić twórczo życie towarzyskie miasta. W swoim domu założył Towarzystwo Teatralne, które w 1836 r. połączyło się z Noworudzkim Stowarzyszeniem Teatralnym [...]. W.W. Klambt nie potrafił żyć bez duchowego i towarzyskiego obcowania z ludźmi. Zawsze wokół niego byli młodzi przyjaciele, do których należeli także katoliccy teolodzy. W tym kręgu powstawały prawdziwie romantyczne utwory. Niebawem przyjaciele połączyli się w kółko poetów, któremu nadali niezwykłą nazwę „Piątkowy pasztet”. Ten duchowy ruch znalazł sprzymierzeńców u starszych obywateli, którzy pozwalali korzystać ze środków miasta".
  Warto nadmienić, że przed 1990 r. nie istniało w Nowej Rudzie typowe środowisko literackie. Karol Maliszewski określając ten stan rzeczy w „Wałbrzyskim Informatorze Kulturalnym” (1996, nr 4) pisał: "Noworudzkie środowisko literackie przed 1990 rokiem reprezentowali Czesław Borsowski i Zygmunt Krukowski".

  Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego – ogólnopolski konkurs poetycki ogłaszany w ramach Noworudzkich Spotkań z Poezją, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Noworudzki Klub Literacki Ogma w Nowej Rudzie.Pismo – system umownych znaków, za pomocą których przedstawiany jest język mówiony. Jako jeden z ludzkich wynalazków intelektualnych jest środkiem porozumiewania się oraz odzwierciedleniem mowy i myśli. Zanim powstało pismo, do przekazywania mowy służyły obrazki, różne środki mnemotechniczne oraz zrozumiałe dla danej społeczności, przedtem uzgodnione i odpowiednio spreparowane, symbole. Pismo ewoluowało od najstarszego stadium – piktografii, poprzez ideografię, pismo analityczne, aż do najmłodszego – pisma fonetycznego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Technikum — szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.
  Restauracja (architektura) – zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli.
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.
  Laur Kosmicznego Koperka – ogólnopolski konkurs poetycki ogłaszany w ramach Noworudzkich Spotkań z Poezją, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Noworudzki Klub Literacki Ogma w Nowej Rudzie.
  Noworudzkie Spotkania z Poezją - w Nowej Rudzie towarzyszą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma od 1991 r. Stały się one oryginalnym akcentem na kulturalnej mapie Dolnego Śląska. Spotkania zazwyczaj odbywają się na przełomie maja i czerwca w ramach Dni Nowej Rudy. Pierwsze miały miejsce w 1991 r. a ostatnie, w dotychczasowej historii, w roku 2012. Podczas Noworudzkich Spotkań z Poezją organizowane są Ogólnopolskie Konkursy Poetyckie "O Laur Kosmicznego Koperka".
  Nowa Ruda (niem. Neurode, dial. Noiroode, czes. Nová Ruda) – miasto i gmina leżące w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.
  Kazimierz Dąbrowski (ur. 1 września 1902 w Klarowie, zm. 26 listopada 1980 w Warszawie) - polski psycholog kliniczny, psychiatra, filozof oraz pedagog, twórca teorii dezintegracji pozytywnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii klinicznej, higieny psychicznej, psychiatrii oraz pedagogiki

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.