• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Noworosja  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Chanat Krymski (Qırım Hanlığı) – historyczne państwo feudalne na Półwyspie Krymskim, istniejące od XV do XVIII wieku, pod panowaniem tatarskich chanów.
  Niemiecka mapa Noworosji z 1855 r.

  Noworosja (również kraj noworosyjski, potocznie Nowa Rosja i Nowa Ruś) – region historyczny na terenie dzisiejszej południowej Ukrainy, Mołdawii i separatystycznego Naddniestrza oraz południowo-zachodniej Rosji. Termin wprowadzony w XVIII wieku w Imperium Rosyjskim na określenie zdobytego w wojnach z Turcją obszaru dawnych Dzikich Pól, położonych pomiędzy dolnym Dniestrem, Morzami Czarnym i Azowskim i południową granicą Małorosji i Rzeczypospolitej sprzed 1793 roku. Na terytorium tym istniała w latach 1764–1783 i 1796-1802 gubernia noworosyjska, podzielona w 1802 r. na gubernie jekaterynosławską, chersońską (1802-1803 – mikołajowską) i taurydzką. W latach 1822–1874 gubernie te połączono wraz z Besarabią w noworosyjsko-besarabskie generał-gubernatorstwo. Nazwy Noworosja i kraj noworosyjski wyszły z użycia po rewolucji w 1917 r., pomimo późniejszych prób ich przywrócenia. Do takich prób należał utworzony w 1919 r. „biały” obwód noworosyjski, zlikwidowany przez bolszewików w 1920 r.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Wiktor Fedorowycz Janukowycz, ukr. Віктор Федорович Янукович (transkrypcja, patrz tabelka), ros. Виктор Фёдорович Янукович (ur. 9 lipca 1950 w Jenakijewem, w obwodzie donieckim) – ukraiński polityk, naukowiec, profesor ekonomii i prawa, autor ponad 50 publikacji z dziedziny ekonomii, premier Ukrainy w latach 2002–2005 i 2006–2007, przywódca Partii Regionów, od 2010 prezydent Ukrainy.

  Nazwa ponownie zaczęła być używana w publicystyce i języku potocznym wraz z rozpadem ZSRR, powstaniem niepodległego państwa ukraińskiego ze znaczącą mniejszością rosyjską i nasileniem się prorosyjskich nastrojów secesyjnych na Krymie w 1991 r. W związku z rewolucją pomarańczową (2004-2005) Rosja zaczęła wspierać próby decentralizacji Ukrainy (usamodzielniania się regionów ukraińskich) oraz Partię Regionów Wiktora Janukowycza. W trakcie rewolucji Euromajdanu na Ukrainie w 2014 r. powołano Partię „Noworosja”, a następnie proklamowano powstanie separatystycznej Federacyjnej Republiki Noworosji. W 2015 r. na skutek zawarcia protokołu mińskiego i zawieszenia broni, funkcjonowanie Federacyjnej Republiki Noworosji zostało zawieszone na czas nieograniczony.

  Małorosja (również Ruś Mała, Małoruś) – pierwotnie greckie, a następnie urzędowe rosyjskie określenie ziem Rusi Kijowskiej, położonych wzdłuż Dniepru (Naddnieprze) zajętych po rozejmie andruszowskim (1667) (Ukraina Lewobrzeżna) i II rozbiorze Polski (1793) (Ukraina Prawobrzeżna) przez Carstwo Rosyjskie i Imperium Rosyjskie, w przeciwieństwie do Wielkorosji, czyli ziem Carstwa Rosyjskiego, stosowane od XVIII wieku do rewolucji lutowej i upadku caratu w marcu 1917. Pojęcie "Małorosji" było w XIX wieku związane z koncepcją nacjonalistów rosyjskich trójjedynego narodu rosyjskiego: Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy).Wojny rosyjsko-tureckie — działania zbrojne prowadzone z przerwami od 1676 do 1878 spowodowane rosyjską ekspansją w kierunku Morza Czarnego i Bałkanów, mającą na celu opanowanie szlaków handlowych wiodących przez cieśniny Bosfor i Dardanele.

  Spis treści

 • 1 Etymologia
 • 2 Historia użycia nazwy
 • 2.1 Gubernia noworosyjska
 • 2.1.1 I gubernia noworosyjska (1764-1783)
 • 2.1.2 II gubernia noworosyjska (1796-1802)
 • 2.2 Noworosyjsko-besarabskie generał-gubernatorstwo (1822-1874)
 • 2.3 Kraj noworosyjski (1874-1917)
 • 2.4 Obwód noworosyjski (1919-1920)
 • 2.5 Idea Noworosji i separatyzm prorosyjski po 1991 r.
 • 2.5.1 Federacyjna Republika Noworosji
 • 3 Demografia
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • Leszek Podhorodecki (ur. w 1934 w Pruszkowie, zm. w 2000 roku) – polski historyk, autor kilkudziesięciu książek i artykułów, w większości dotyczących I Rzeczypospolitej.Dubosary (rum. Dubăsari, ros. Дубоссары, Dubossary) – miasto w Mołdawii (Naddniestrze), nad Dniestrem, osrodek administracyjny rejonu Dubosary.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bułgarzy – naród z grupy południowych Słowian, zamieszkujący głównie Bułgarię, w mniejszej liczbie także Macedonię, Grecję, Ukrainę i Mołdawię.
  Kraj Stawropolski (ros. Ставропольский край) – jednostka administracyjna Rosji w Północnokaukaskim Okręgu Federalnym ze stolicą w Stawropolu.
  Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu, nazywana Państwową Publiczną Biblioteką Sałtykowa-Szczedrina w latach 1932-92 (tj. w czasach ZSRR) – najstarsza publiczna biblioteka w Rosji. Nie należy jej mylić z Rosyjską Biblioteką Państwową znajdującą się w Moskwie.
  Naddniestrze (Pridniestrowie, oficjalnie Naddniestrzańska Republika Mołdawska; mołd. Република Молдовеняскэ Нистрянэ, Republica Moldovenească Nistreană, Stânga Nistrului, ros. Приднестровская Молдавская Республика, ukr. Придністровська Молдавська Республіка) – region autonomiczny Republiki Mołdawii. Od 2 września 1990 niepodległy, na arenie międzynarodowej uznawany jedynie przez Abchazję i Osetię Południową. Obejmuje znajdujące się na lewym brzegu Dniestru tereny republiki oraz prawobrzeżne miasto Bendery (Tighina). Jest to pas ziemi o długości około 200 km i średniej szerokości około 12-15 km.
  Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.
  Gubernia noworosyjska (ros. Новороссийская губерния) – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego (gubernia) istniejąca w latach 1764-1783 i 1796-1802. Stolicą guberni był w okresie 1765-1783 Krzemieńczuk, w okresie 1796-1802 – Katerynosław (noszący w latach 1797-1802 nazwę Noworosyjsk).
  Bachmut (ukr. Бахмут, w latach 1924−2016 Artiomowsk, ukr. Артемівськ, Artemiwśk) – miasto na Ukrainie (obwód doniecki), w Donieckim Zagłębiu Węglowym. W XVIII wieku główne miasto Słowiano-Serbii, utworzonej przez carat na ziemiach ukraińskich i zamieszkanej przez kolonistów m.in. z Serbii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.085 sek.