• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowomęczennicy chińscy

  Przeczytaj także...
  Rosyjska misja prawosławna w Chinach - misja prowadzona przez Rosyjski Kościół Prawosławny w okresie między 1727 a 1955. Jej zadaniem było nawracanie ludności chińskiej na prawosławie, zapewnianie opieki duszpasterskiej Rosjanom żyjących na stale lub czasowo w Chinach, organizacja rosyjskojęzycznych placówek edukacyjnych, a pośrednio również wzmacnianie wpływów rosyjskich w tym kraju. W swojej działalności misja rywalizowała z podobnymi organizacjami prowadzonych przez Kościół łaciński oraz Kościoły protestanckie.Innocenty, imię świeckie: Iwan Appołonowicz Figurowski (ur. 22 lutego 1863 w Panowskim, zm. 28 czerwca 1931 w Pekinie) – rosyjski biskup prawosławny, zwierzchnik misji w Chinach.
  Powstanie bokserów – zbrojne wystąpienie ludowe w północno-wschodnich Chinach w latach 1899-1901, skierowane przeciwko cudzoziemcom i dynastii Qing. Inspiratorem powstania było tajne stowarzyszenie Yihequan (tzw. bokserzy, stąd nazwa).
  Chinese Martirs.jpg
  Siedziba Rosyjskiej Misji Duchownej w Chinach, widok z 1850

  Nowomęczennicy chińscy – określenie 222 prawosławnych zabitych w czasie powstania bokserów w Pekinie. Zostali oni kanonizowani przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną, ich wspomnienie przypada 24 czerwca (według kalendarza juliańskiego).

  Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.Archimandryta (gr. archimandrites - przełożony owczarni) – w okresie wczesnego chrześcijaństwa opiekun klasztorów na terenie danej diecezji. Obecnie tytułu tego używa się w cerkwi prawosławnej i w niektórych wschodnich Kościołach katolickich.

  Szerzenie prawosławia na terenie Chin było zapoczątkowane przez rosyjską misję prawosławną zainicjowaną przez Piotra Wielkiego.

  W ostatnich latach XIX wieku na czele misji stał archimandryta Innocenty (Figurowski), który po wybuchu powstania bokserów opuścił razem z pozostałymi misjonarzami dotychczasową siedzibę misji i schronił się w budynku ambasady rosyjskiej w Pekinie. 11 czerwca 1900 budynek zajmowany do tej pory przez Rosjan został spalony, a całe jego wyposażenie zniszczone. Wcześniej, w maju, niszczone były cerkwie i szkoły wzniesione przez misję na prowincji.

  Mikołaj, imię świeckie - Iwan Dymitrowicz Kasatkin (ru: Иван Дмитриевич Касаткин, ur. 1 września 1836, zm. 3 lutego 1912) – święty Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, rosyjski misjonarz, założyciel Japońskiej Cerkwi Prawosławnej. W literaturze hagiograficznej określany jako św. Mikołaj Japoński (ros. Николай Японский).Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.

  W nocy z 23 na 24 czerwca 1900 powstańcy zamordowali również 222 wyznawców prawosławia narodowości chińskiej (lub Chińczyków pochodzenia rosyjskiego), którzy przyjęli tę religię pod wpływem działalności misji. Wśród zabitych był proboszcz parafii prawosławnej Mitrofan, Chińczyk, który otrzymał święcenia kapłańskie w Japonii z rąk św. Mikołaja Japońskiego. Ciała zabitych zostały wrzucone do wspólnego grobu, na miejscu którego stanęła następnie cerkiew Wszystkich Świętych Męczenników. Została ona zniszczona po 1957. Noc, w czasie której doszło do morderstwa, określana jest „Pekińską nocą św. Bartłomieja”.

  Rosyjski Kościół Prawosławny (Patriarchat Moskiewski) – kanoniczny Kościół prawosławny, obejmujący swoją jurysdykcją większość parafii prawosławnych na terenie Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego, jak również część parafii złożonych z emigrantów rosyjskich w innych krajach. Od 1 lutego 2009 zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest patriarcha Cyryl I.Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).

  Bibliografia[]

 • Wykaz zabitych oraz opis wydarzeń czerwca 1900
 • Марк Маркиш, Звезды Востока
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.