• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowo wyodrębnione gatunki ptaków po roku 1999

  Przeczytaj także...
  Kacyki, kacykowate (Icteridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około sto gatunków. Występują wyłącznie w Nowym Świecie. Są małych lub średnich rozmiarów, często kolorowo ubarwione. Dominującym kolorem jest czerń, ale bardzo często towarzyszą jej partie upierzenia w kolorach żółtym, czerwonym lub pomarańczowym.Miodowody (Indicatoridae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes), obejmująca kilkanaście gatunków ptaków, żyjących w Afryce i południowo-wschodniej Azji.
  Muchołówki (Muscicapinae) – podrodzina ptaków z rodziny muchołówkowatych (Muscicapidae). Obejmuje gatunki występujące w Afryce i Eurazji.

  W ostatnich latach coraz więcej form, traktowanych do niedawna np. podgatunki uznaje się za odrębne gatunki. W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki ptaków nazywa się bardzo często splitami. Z uwagi, iż w krajowej literaturze za podstawowe dzieło przedstawiające wszystkie gatunki ptaków jest opracowanie Pawła Mielczarka i Włodzimierza Cichockiego z 1999 roku, strona przedstawia w porządku systematycznym wszystkie dobrze udokumentowane splity jakie pojawiły się od czasu tej publikacji. Za porządek systematyczny przyjęto podstawowe dzieło ornitologiczne, jakim jest The Howard and Moore complete checklist of the birds of the World. Polskie nazwy zostały podane za Pawłem Mielczarkiem (w przygot.).

  Krukowate (Corvidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje ok. 120 gatunków o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujących cały świat. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Altanniki (Ptilonorhynchidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), najbliżej spokrewniona z korołazami (Climacteridae). Występują w Nowej Gwinei i Australii. Większość żyje na terenach leśnych, niektóre na otwartych obszarach buszu. Żywią się przede wszystkim owocami.

  Rodzina: kusacze (Tinamidae)

 • kusacz plamkoszyi Rhynchotus maculicollis - gatunek wyodrębniony z: kusacz rdzawoskrzydły Rhynchotus rufescens
 • Rodzina: strusie (Struthionidae)

  Rodzina: nandu (Rheidae)

  Rodzina: kazuary (Casuariidae)

  Rodzina: emu (Dromaiidae)

 • emu czarne Dromaius ater i emu małe Dromaius baudinianus - gatunki wyodrębnione z: emu Dromaius novaehollandiae
 • Rodzina: kiwi (Apterygidae)

 • kiwi wąsaty Apteryx mantelli - gatunek wyodrębniony z: kiwi brunatny Apteryx australis
 • Rodzina: nogale (Megapodiidae)

  Krytonosy, krytonoski, tapakolowate, tapakole (Rhinocryptidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje gatunki zamieszkujące łąki i lasy Ameryki Południowej i Środkowej.Emu małe (Dromaius baudinianus) – wymarły ptak nielotny z rodziny emu (Dromaiidae). Podobnie jak w przypadku emu czarnego (Dromaius ater) kwestią sporną pozostaje, czy był to osobny gatunek, czy też podgatunek emu zwyczajnego (Dromaius novaehollandiae). Zamieszkiwał niegdyś Wyspę Kangura leżącą we wschodniej części Wielkiej Zatoki Australijskiej, u południowych wybrzeży Australii.
 • nogal tanimbarski Megapodius tenimberensis i nogal seramski Megapodius forstenii - gatunki wyodrębnione z: nogal zmienny Megapodius reinwardt
 • nogal namorzynowy Megapodius geelvinkianus - gatunek wyodrębniony z: nogal ciemny Megapodius freycinet
 • Rodzina: czubaczowate (Cracidae)

  Rodzina: perlice (Numididae)

  Palmowiec (Dulus dominicus) – gatunek małego ptaka (długość ciała 20 cm), będący jedynym przedstawicielem rodziny palmowców (Dulidae) w rzędzie wróblowych (Passeriformes). Przez niektórych autorów bywa włączany do rodziny jemiołuszek (Bombycillidae).Płatkonosy (Cnemophilidae) - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Wcześniej była zaliczana do cudowronek. Należą do niej trzy gatunki. Występuje tylko w górskich lasach Nowej Gwinei. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Rodzina: przepióry (Odontophoridae)

  Rodzina: kurowate (Phasianidae)

  Rodzina: skrzydłoszpony (Anhimidae)

  Rodzina: bezpłetwce (Anseranatidae)

  Rodzina: kaczkowate (Anatidae)

  Rodzina: pingwiny (Spheniscidae)

  Rodzina: nury (Gaviidae)

  Rodzina: albatrosy (Diomedeidae)

  Rodzina: burzykowate (Procellariidae)

  Dzierzby, dzierzbowate (Laniidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad 30 gatunków.Dudki, dudkowate (Upupidae) – rodzina ptaków z rzędu dzioborożcowych. Dudki są grupą siostrzaną dla sierpodudków (Phoeniculidae) – ich bliskimi krewnymi są również dzioborożce i dzioborogi.

  Rodzina: nawałniki (Hydrobatidae)

  Rodzina: nurce (Pelecanoididae)

  Rodzina: perkozy (Podicipedidae)

  Rodzina: flamingi (Phoenicopteridae)

  Rodzina: bocianowate (Ciconiidae)

  Rodzina: ibisowate (Threskiornithidae)

  Rodzina: czaplowate (Ardeidae)

  Rodzina: faetony (Phaethontidae)

  Rodzina: fregatowate (Fregatidae)

  Słonecznica (Eurypyga helias) – gatunek dużego ptaka, będącego jedynym przedstawicielem rodziny słonecznic (Eurypygidae) w rzędzie słonecznicowych (Eurypygiformes). Zamieszkuje strefę międzyzwrotnikową Ameryki kontynentalnej – od Meksyku po Brazylię.Dzięciołowate (Picidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące lasy całego świata poza Australią, Nową Gwineą, Madagaskarem i innymi mniejszymi wyspami.

  Rodzina: warugi (Scopidae)

  Rodzina: trzewikodzioby (Balaenicipitidae)

  Rodzina: pelikanowate (Pelecanidae)

  Rodzina: głuptaki (Sulidae)

  Rodzina: kormorany (Phalacrocoracidae)

  Rodzina: wężówki (Anhingidae)

  Rodzina: kondorowate (Cathartidae)

  Rodzina: sokołowate (Falconidae)

  Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)

  Czubacze, czubaczowate (Cracidae) – rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes). Obejmuje gatunki lądowe, zamieszkujące Amerykę od Meksyku na północy po Ziemię Ognistą na południu.Głuptaki, głuptakowate (Sulidae) − rodzina ptaków z rzędu głuptakowych. Obejmuje gatunki oceaniczne zamieszkujące wybrzeża wszystkich kontynentów poza Antarktydą.

  Rodzina: dropie (Otididae)

  Rodzina: madagaskarniki (Mesitornithidae)

  Rodzina: kariamy (Cariamidae)

  Rodzina: kagu (Rhynochetidae)

  Rodzina: słonecznice (Eurypygidae)

  Rodzina: chruściele (Rallidae)

  Rodzina: perkołyski (Heliornithidae)

  Rodzina: gruchacze (Psophiidae)

  Rodzina: żurawiowate (Gruidae)

  Tanagry (Thraupidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana jako podrodzina trznadlowatych (Emberizidae). Do tanagr zaliczanych jest około 250 gatunków ptaków występujących w strefie tropikalnej obu Ameryk.Liszkojady, gąsieniczniki (Campephagidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około osiemdziesięciu gatunków ptaków, występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej Afryki, Azji i Australazji.

  Rodzina: bekaśnice (Aramidae)

  Rodzina: przepiórniki (Turnicidae)

  Rodzina: kulony (Burhinidae)

  Rodzina: pochwodzioby (Chionidae)

  Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae)

  Rodzina: krabożery (Dromadidae)

  Rodzina: ibisodzioby (Ibidorhynchidae)

  Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae)

  Rodzina: siewkowate (Charadriidae)

  Mimik (Donacobius atricapilla) – gatunek średniej wielkości ptaka z monotypowej rodziny mimików (Donacobiidae). Zasiedla północną i centralną Amerykę Południową.Tyrankowate (Tyrannidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje gatunki zamieszkujące lasy, góry, łąki i trawy w Ameryce Północnej i Południowej.

  Rodzina: złotosłonki (Rostratulidae)

  Rodzina: długoszpony (Jacanidae)

  Rodzina: dropiatki (Pedionomidae)

  Rodzina: andówki (Thinocoridae)

  Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)

  Rodzina: żwirowcowate (Glareolidae)

  Rodzina: mewowate (Laridae)

  Rodzina: wydrzyki (Stercorariidae)

  Rodzina: alki (Alcidae)

  Bekaśnica (Aramus guarauna) – gatunek dużego ptaka, będącego jedynym przedstawicielem rodziny bekaśnic (Aramidae) z rzędu żurawiowych (Gruiformes). Zamieszkuje strefę międzyzwrotnikową Ameryki – od Meksyku i Florydy (Stany Zjednoczone) przez Karaiby po Argentynę.Tymalie, tymaliowate, kurtodrozdy (Timaliidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Są to ptaki w większości tropikalne, zamieszkujące obszary Starego Świata.

  Rodzina: stepówki (Pteroclididae)

  Rodzina: dronty (Raphidae)

  Rodzina: gołębiowate (Columbidae)

  Rodzina: papugowate (Psittacidae)

  Rodzina: hoacyny (Opisthocomidae)

  Rodzina: turakowate (Musophagidae)

  Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)

  Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)

  Rodzina: puszczykowate (Strigidae)

  Turkuśniki (Irenidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca gatunki występujące w strefie tropikalnej Azji.Nocoloty (Nyctibiidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu lelkowych (Caprimulgiformes). Obejmuje owadożerne ptaki średniej wielkości, prowadzące nocny tryb życia, występujące w Ameryce Południowej i Środkowej.

  Rodzina: paszczaki (Podargidae)

  Rodzina: tłuszczaki (Steatornithidae)

  Rodzina: nocoloty (Nyctibiidae)

  Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)

  Rodzina: sowniki (Aegothelidae)

  Rodzina: jerzykowate (Apodidae)

  Rodzina: czubiki (Hemiprocnidae)

  Rodzina: kolibry (Trochilidae)

  Rodzina: czepigi (Coliidae)

  Jerzykowate (Apodidae) – rodzina ptaków z rzędu jerzykowych. Obejmuje ptaki małe lub średnie, o długich, ostro zakończonych skrzydłach i krótkich dziobach z szeroką paszczą, ułatwiających chwytanie owadów w locie. Jerzyki mają bardzo krótkie nogi z silnymi stopami i palcami skierowanymi do przodu, co ułatwia chwytanie się nawet pionowych powierzchni, natomiast praktycznie uniemożliwia chodzenie po ziemi. Ptaki te większość życia spędzają w powietrzu. Upierzenie zwykle czarne lub matowobrązowe z białymi akcentami.Kagu (Rhynochetos jubatus) – gatunek ptaka zamieszkującego Nową Kaledonię, będącego jedynym przedstawicielem rodziny kagu (Rhynochetidae) z rzędu słonecznicowych (Eurypygiformes). Uważany jest za bardzo stary gatunek, najbliżej spokrewniony z występującą w międzyzwrotnikowej strefie Ameryk słonecznicą, z którą został sklasyfikowany w odrębny rząd.

  Rodzina: trogony (Trogonidae)

  Rodzina: kraski (Coraciidae)

  Rodzina: ziemnokraski (Brachypteraciidae)

  Rodzina: kurole (Leptosomatidae)

  Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)

  Rodzina: płaskodziobki (Todidae)

  Rodzina: piłodzioby (Momotidae)

  Rodzina: żołny (Meropidae)

  Rodzina: dudkowate (Upupidae)

  Wireonkowate (Vireonidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około pięćdziesięciu gatunków. Występują wyłącznie w Nowym Świecie. Ubarwione są przeważnie w różnych kombinacjach zieleni i żółci, pokrojem przypominają lasówki, mają jednakże grubsze dzioby.Krawczyk zwyczajny (Orthotomus sutorius) – gatunek ptaka z rodziny chwastówek (Cisticolidae), wcześniej zaliczany do pokrzewek (Sylviidae). Występuje od Indii na wschód, po południowe Chiny, a na południu po Półwysep Malajski i Jawę. Wyróżniono kilka podgatunków O. sutorius:

  Rodzina: sierpodudki (Phoeniculidae)

  Rodzina: dzioborożce (Bucerotidae)

  Rodzina: dzioborogi (Bucorvidae)

  Rodzina: tukanowate (Ramphastidae)

  Rodzina: miodowody (Indicatoridae)

  Rodzina: dzięciołowate (Picidae)

  Rodzina: złotopióry (Galbulidae)

  Rodzina: drzymy (Bucconidae)

  Rodzina: bargliki (Acanthisittidae)

  Wężówki (Anhingidae) − rodzina ptaków z rzędu głuptakowych. Obejmuje duże ptaki, występujące nad wodami słodkimi i żywiące się rybami. Mają one bardzo długą, cienką szyję zakończoną małą głową i długim, sztyletowatym dziobem z piłkowanymi krawędziami. Ogon również długi, zewnętrzne pióra karbowane. Upierzenie czarne, szare, brązowe lub białe, przy czym samice są jaśniejsze od samców.Korołazy (Climacteridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca kilka gatunków małych ptaków, występujących wyłącznie w Australii i na Nowej Gwinei.

  Rodzina: szerokodzioby (Eurylaimidae)

  Rodzina: brodawniki (Philepittidae)

  Rodzina: oliwczyki (Sapayaoidae)

  Rodzina: kurtaczki (Pittidae)

  Rodzina: gorzyki (Pipridae)

  Rodzina: bławatniki (Cotingidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: gorzynek & bławatniczek (Piprites & Calyptura)

  Rodzina: tyrankowate (Tyrannidae)

  Stepówki, stepówkowate – rząd (Pteroclidiformes) oraz rodzina (Pteroclididae) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki pustynne, półpustynne i stepowe, zamieszkujące Azję i Afrykę.Lirogony (Menuridae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Żyją wyłącznie w Australii. Lirogony potrafią naśladować indywidualne odgłosy innych ptaków. Ponadto lirogony potrafią naśladować ludzkie dźwięki, a także dźwięki mechaniczne każdego rodzaju, eksplozje i dźwięki instrumentów muzycznych. Zdolność tych ptaków do naśladownictwa (ptaki mimetyczne) jest praktycznie nieograniczona - od dźwięku gwizdu po dźwięk piły ręcznej czy łańcuchowej, a także odgłos silnika samochodu, syreny alarmowej, wystrzałów strzelby, odgłosów migawki aparatu, szczekania psów, płaczących dzieci itd.

  Rodzina: chronkowate (Thamnophilidae)

  Rodzina: mrówkożerowate (Conopophagidae)

  Rodzina: krytonosy (Rhinocryptidae)

  Rodzina: mrówkowody (Formicariidae)

  Rodzina: garncarzowate (Furnariidae)

  Rodzina: tęgostery (Dendrocolaptidae)

  Rodzina: lirogony (Menuridae)

  Rodzina: gąszczaki (Atrichornithidae)

  Rodzina: altanniki (Ptilonorhynchidae)

  Brodawniki, brodawnikowate (Philepittidae syn. Philepittinae) – wyróżniana w wielu klasyfikacjach rodzina ptaków z rzędu wróblowych, obecnie zaliczana do szerokodziobów (Eurylaimidae) jako podrodzina Philepittinae.Mewy (Laridae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego Möwe. Obejmuje gatunki wodne (mewy, rybitwy i brzytwodzioby) zamieszkujące cały świat.

  Rodzina: korołazy (Climacteridae)

  Rodzina: chwostki (Maluridae)

  Rodzina: miodojady (Meliphagidae)

  Rodzina: kolcopiórki (Dasyornithidae)

  Rodzina: lamparciki (Pardalotidae)

  Rodzina: buszówkowate (Acanthizidae)

  Rodzina: stadniaki (Pomatostomidae)

  Rodzina: ziemnodrozdy (Orthonychidae)

  Rodzina: płatkonosy (Cnemophilidae)

  Czubiki (Hemiprocnidae) – rodzina ptaków z rzędu jerzykowych (Apodiformes). Obejmuje ptaki małe lub średnie, nie tak dobrze przystosowane do życia w powietrzu jak jerzykowate; zewnętrznie podobne do jaskółek – ze względu na wydłużone zewnętrzne sterówki; bardziej zwinny lot, zwyczaj siadania na gałązkach, drutach itp. Długość 17 – 33 cm, masa ciała 70 – 120 g. Kształt ciała przeważnie taki sam jak u jerzyków, na głowie jednak mają długi czubek z piór, duże oczy, kciuk skierowany do tyłu. Odpoczywają i nocują wysoko na drzewach. Upierzenie gęste, miękkie, połyskujące niebieskoszaro do brązowego. Występuje dymorfizm płciowy.Ibisowate (Threskiornithidae) – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych. Obejmuje gatunki zamieszkujące strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych całego świata, nieliczne gatunki pojawiają się w strefie klimatów umiarkowanych. Ptaki te posiadają następujące cechy:

  Rodzina: jagodziaki (Melanocharitidae)

  Rodzina: koralniki (Callaeatidae)

  Rodzina: trzaskacze (Eupetidae)

  Rodzina: pieszaki (Cinclosomatidae)

  Rodzina: krępaczki (Plalysteiridae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: kruczodzierzb & filentoma (Tephrodornis & Philentoma)

  Rodzina: dzierzbiki (Malaconotidae)

  Mrówkożery, mrówkożerowate (Conopophagidae) – rodzina małych ptaków z rzędu wróblowych, blisko spokrewnionych z mrówkowodami (Formicariidae). Zamieszkują piętro krzewów i niższych drzew w tropikalnych lasach Amazonii i przedgórza Andów.Pliszkowate (Motacillidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około 70 gatunków zamieszkujących cały świat. W Polsce występuje 13 gatunków, wszystkie objęte ścisłą ochroną.

  Rodzina: szuflodziobki (Machaerirhynchidae)

  Rodzina: wangi (Vangidae)

  Rodzina: srokacze (Cracticidae)

  Rodzina: ostroloty (Artamidae)

  Rodzina: paskowniki (Aegithinidae)

  Rodzina: gołogłowy (Pityriasidae)

  Rodzina: liszkojady (Campephagidae)

  Rodzina: kowaliczki (Neosittidae)

  Rodzina: czubce (Falcunculidae)

  Dziwogony, dławiki (Dicruridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad dwadzieścia gatunków ptaków. Zamieszkują tropiki Starego Świata Są to ptaki owadożerne, często polują na owady łapiąc je w locie, czasami chwytają zdobycz na ziemi. Większość gatunków jest czarna bądź szaroczarna, często z metalicznym połyskiem. Mają długi zawinięty ogon (stąd ich nazwa), który u niektórych gatunków azjatyckich przybiera bardziej strojne formy.Fletówki (Pachycephalidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Występują w Australii i na niektórych wyspach Oceanii.

  GENUS INCERTAE SEDIS: rdzawka (Turnagra)

  Rodzina: fletówki (Pachycephalidae)

  Rodzina: dzierzby (Laniidae)

  Rodzina: wireonkowate (Vireonidae)

  Rodzina: wilgi (Oriolidae)

  Rodzina: fletniki (Colluricinclidae)

  Rodzina: dziwogony (Dicruridae)

  Rodzina: wachlarzówki (Rhipiduridae)

  Rodzina: monarkowate (Monarchidae)

  Faetony – rząd Phaethontiformes i rodzina Phaethontidae z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki oceaniczne, zamieszkujące oceany całego świata w strefie ciepłych klimatów. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Wangi (Vangidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca kilkanaście gatunków ptaków występujących wyłącznie na Madagaskarze.

  Rodzina: krukowate (Corvidae)

  Rodzina: skałowrony (Corcoracidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: czarniak (ptak) & modrogłówka (Melampitta & Ifrita)

  Rodzina: cudowronki (Paradisaeidae)

  Rodzina: skalinkowate (Petroicidae)

  Rodzina: sępowronki (Picathartidae)

  Rodzina: jemiołuszkowate (Bombycillidae)

  Rodzina: palmowce (Dulidae)

  Dropie, dropiowate (Otidiformes) – rząd Otidiformes i rodzina Otididae ptaków z podgromady Neornithes. Obejmuje gatunki ptaków żyjących na terenach otwartych, zamieszkujące Afrykę, południową i wschodnią Europę oraz Azję. Jeden gatunek zamieszkuje Australię. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Kurtaczki (Pittidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes) obejmująca około trzydziestu gatunków ptaków. Poza kilkoma gatunkami, które zamieszkują Afrykę, występują w tropikach Azji i Australii.

  Rodzina: sikorowate (Paridae)

  Rodzina: remizy (Remizidae)

  Rodzina: jaskółkowate (Hirundinidae)

  Rodzina: raniuszki (Aegithalidae)

  Rodzina: skowronki (Alaudidae)

  Rodzina: chwastówki (Cisticolidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: malgasik, krawczyk zwyczajny & zebrynka (Neomixis, Orthotomus, Artisornis & Poliolais)

  Rodzina: bilbile (Pycnonotidae)

  Wikłacze, wikłaczowate (Ploceidae) – rodzina niedużych ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Są to ptaki żywiące się zazwyczaj ziarnem zbóż i nasionami traw, a także owadami. Większość z nich żyje w Afryce subsaharyjskiej, pozostałe w Azji i Australii. Samce wielu gatunków, zwłaszcza z regionów tropikalnych, są kolorowo ubarwione, często żółte lub czerwone. Zwykle występuje dymorfizm płciowy, często wiekowy lub sezonowy.Siwuszki (Polioptilidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca kilkanaście gatunków występujących w obu Amerykach. Większość gatunków z tej rodziny występuje w strefie tropikalnej i subtropikalnej, gatunki występujące bardziej na północ podejmują wędrówki.

  GENERA INCERTAE SEDIS: obręczak, nikator, muchodławik & oliweczka (Neolestes, Nicator, Elminia & Erythrocercus)

  Rodzina: pokrzewkowate (Sylviidae)

  Rodzina: tymaliowate (Timaliidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: olśniaczek, malia, żabotnik & górodrozd (Myzornis, Malia, Horizorhinus, Chaetops & Modulatrix)

  Rodzina: szlarniki (Zosteropidae)

  Zieleniki (Chloropseidae) – monotypowa rodzina małych lub średnich ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Występują tylko w południowej Azji. Bywają także błędnie nazywane turkuśnikami.Kowaliki, kowalikowate (Sittidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około 30 gatunków małych ptaków. Występują na półkuli północnej, przede wszystkim w lasach, kilka gatunków przystosowało się do życia w środowiskach skalistych. W Polsce występuje kowalik zwyczajny i pomurnik (zaliczany czasem do odrębnej rodziny).

  Rodzina: turkuśniki (Irenidae)

  Rodzina: mysikróliki (Regulidae)

  Rodzina: strzyżyki (Troglodytidae)

  GENUS INCERTAE SEDIS: mimik (Donacobius)

  Rodzina: siwuszki (Polioptilidae)

  Rodzina: kowalikowate (Sittidae)

  Rodzina: pełzaczowate (Certhiidae)

  Rodzina: przedrzeźniacze (Mimidae)

  Rodzina: filipińczyki (Rhabdornithidae)

  Pluszcze (Cinclidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), występujących w okolicach wartkich, czystych strumieni na obszarze prawie całej Europy, Azji, zachodniej części Ameryki Północnej oraz północnej części Andów w Ameryce Południowej.Paskowniki (Aegithinidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Należą do niej 4 gatunki. Występuje w Azji.

  Rodzina: szpakowate (Sturnidae)

  Rodzina: drozdowate (Turdidae)

  Rodzina: muchołówkowate (Muscicapidae)

  Rodzina: pluszcze (Cinclidae)

  Rodzina: zieleniki (Chloropseidae)

  Rodzina: kwiatówki (Dicaeidae)

  Rodzina: nektarniki (Nectariniidae)

  Rodzina: dudkowce (Promeropidae)

  Rodzina: wróblowate (Passeridae)

  Ostrolotowate, ostroloty (Artamidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około dziesięciu gatunków, występujących wyłącznie w Australii i na pobliskich wyspach. Są zazwyczaj ciemno, aksamitnie ubarwione. Odżywiają się owadami, które łapią w locie. Są bardzo dobrymi lotnikami, mają długie trójkątne skrzydła. Należą do nielicznych ptaków wróblowych, które potrafią szybować.Drozdy, drozdowate (Turdidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Rodzina: wikłacze (Ploceidae)

  Rodzina: astryldy (Estrildidae)

  Rodzina: wdówki (Viduidae)

  Rodzina: płochacze (Prunellidae)

  Rodzina: złotogłówki (Peucedramidae)

  Rodzina: pliszkowate (Motacillidae)

  Rodzina: łuszczaki (Fringillidae)

  Rodzina: lasówki (Parulidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: granatówka & hispaniolka (Granatellus & Xenoligea)

  Emu czarne (†Dromaius ater) – duży, wymarły ptak nielotny z rodziny emu (Dromaiidae). Kwestią sporną pozostaje, czy był to osobny gatunek, czy też podgatunek emu zwyczajnego. Zamieszkiwał niegdyś wyspę King leżącą w Cieśninie Bassa, między Australią a Tasmanią.Paszczaki (Podarginae) – podrodzina ptaków z rodziny paszczakowatych (Podargidae). Obejmuje cztery gatunki występujące w Australii, Nowej Gwinei i Wyspach Salomona.

  Rodzina: kacykowate (Icteridae)

  Rodzina: cukrzyki (Coerebidae)

  Rodzina: trznadlowate (Emberizidae)

  Rodzina: tanagry (Thraupidae)

  GENERA INCERTAE SEDIS: zieleniec (Chlorospingus), piranga (Piranga), habia (Habia), tanagrzyk (Chlorothraupis), Nesospingus, hispaniol (Phaenicophilus, Calyptophilus), antyla (Spindalis), Rhodinocichla, organka (Euphonia), tęczanka (Chlorophonia) & pluszogłówka (Catamblyrhynchus)

  Rodzina: kardynały (Cardinalidae)

  Nurce (Pelecanoididae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu rurkonosych (Procellariiformes). Występują na wodach morskich półkuli południowej. Odżywiają się przede wszystkim planktonem, głównie drobnymi skorupiakami, takimi jak kryl, widłonogi i obunogi.Wróblowate (Passeridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana jako podrodzina wikłaczowatych. Do wróbli zalicza się ponad czterdzieści gatunków. Większość z nich to małe ptaki o długości 10–20 cm. Oryginalnie zamieszkiwały Afrykę i południową Eurazję. Gatunki przystosowane do życia pośród ludzi, głównie wróbel zwyczajny skolonizowały wiele osad ludzkich na całym świecie.

  Literatura

 • Dickinson, E.C. (ed.). 2003. The Howard and Moore complete checklist of the birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. Christopher Helm, London, 1040 pp.
 • Mielczarek, P. & Cichocki, W. 1999. Polskie nazewnictwo ptaków świata. Notatki Ornitologiczne tom 40, zeszyt specjalny.
 • Cudowronki, cudowronkowate, ptaki rajskie (Paradisaeidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Występują na Molukach, Nowej Gwinei i w północno-wschodniej Australii. Zamieszkują lasy tropikalne, nieliczne żyją na otwartej przestrzeni.Długoszpony (Jacanidae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Obejmuje gatunki zamieszkujące gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior w Afryce i Azji. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Trzewikodzioby (Balaenicipitidae) – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych. Obejmuje jeden gatunek, zamieszkujący Sudan, Ugandę, dorzecze Kongo i brzegi jeziora Czad. Charakteryzuje się następującymi cechami:
  Nawałniki, nawałnikowate (Hydrobatidae) – rodzina ptaków z rzędu rurkonosych. Są najmniejszymi z ptaków morskich, osiągają 13-26 cm długości. Występują na otwartych wodach wszystkich oceanów, przy czym przedstawiciele podrodziny oceanników występują głównie na południowej półkuli, a podrodziny nawałników na północnej półkuli.
  Jaskółkowate (Hirundinidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje gatunki owadożerne zamieszkujące całą kulę ziemską poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
  Mrówkowody, mrówkojady, mrówkołowy, mrówkołowowate (Formicariidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), występujących wyłącznie w krainie neotropikalnej, żywiących się między innymi mrówkami i termitami.
  Gorzyki (Pipridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Obejmuje gatunki zamieszkujące nizinne lasy Ameryki Południowej, Środkowej oraz Trynidadu i Tobago.
  Tukany (Ramphastidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące Amerykę od południowego Meksyku po Paragwaj i północną Argentynę.
  Mysikróliki, mysikrólikowate (Regulidae) – monotypowa rodzina malutkich ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). W Polsce występują dwa gatunki: mysikrólik i zniczek, przeniesione z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.