• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe Zoo w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Żyrafa Rothschilda, zwana również żyrafą Baringo (od jeziora Baringo) (Giraffa camelopardalis rothschildi) – podgatunek żyrafy, parzystokopytnego ssaka roślinożernego, najwyższego gatunku z obecnie żyjących ssaków lądowych. Jest drugim z najbardziej zagrożonych podgatunków żyraf z liczbą osobników szacowaną na kilkaset. Nazwano ją tak od brytyjskiego zoologa Waltera RothschildaEuropejski Program Ochrony Zwierząt (EEP, ang. European Endangered Species Programme), program ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem, który polega na hodowli w ogrodach zoologicznych wymierających gatunków.

  Nowe Zoo w Poznaniu – drugi pod względem powierzchni ogród zoologiczny w Polsce, założony w 1974 roku na Białej Górze, wschodnim klinie zieleni Poznania. Zajmuje obszar 120,68 ha usytuowanych na pagórkowatym terenie leśnym z sześcioma rozległymi stawami o łącznej powierzchni ponad 13 ha, stanowiąc naturalne siedlisko fauny krajowej. Nowe Zoo słynie z kolekcji ptaków drapieżnych oraz sów, która należy do jednej z najbogatszych w Europie.

  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – niewielki gryzoń z rodziny wiewiórkowatych zamieszkujący tereny Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce susła moręgowanego uznano za gatunek „zanikły lub prawdopodobnie zanikły” i objęto ścisłą ochroną gatunkową. Od 2005 w województwie opolskim, a od 2008 także w dolnośląskim prowadzi się reintrodukcję gatunku.

  Ogród otwarto w setną rocznicę powstania Starego Zoo przy ul. Zwierzynieckiej z którym tworzy integralną całość jako Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Od 10 stycznia 2016 dyrektorem zoo jest Ewa Zgrabczyńska.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki Zoo
 • 1.2 Słoniarnia
 • 1.2.1 Słonie
 • 1.3 Nowe obiekty
 • 1.3.1 Wybieg rysi
 • 1.3.2 Azyl dla niedźwiedzi
 • 2 Zwierzęta
 • 3 Odtwarzanie populacji zwierząt w naturze
 • 4 Wyróżnienia
 • 5 Twierdza Poznań – Fort III
 • 5.1 Trasa turystyczna
 • 6 Dojazd do Zoo
 • 7 Kolejka parkowa po Zoo
 • 8 Zobacz też
 • 9 Przypisy
 • 10 Bibliografia
 • Biała Góra (dawniej także: Białogóra) – kulminacja piaszczystych wzniesień morenowych, ukształtowanych dodatkowo dzięki procesowi erozji rzecznej, zlokalizowana w Poznaniu, na Malcie, przy wschodnich krańcach Jeziora Maltańskiego, w pobliżu Cybiny. Wysokość wynosi 80 m n.p.m.Aksis baweański, jeleń baweański, jeleń jawajski, jelonek jawajski (Axis kuhlii) – endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych (Cervidae). Nazwa gatunkowa kuhlii nawiązuje do niemieckiego zoologa Heinricha Kuhla.

  Historia[]

  Grupa rodzinna kapibar
  Dzięki panoramicznemu oszkleniu zwiedzający mają bliski kontakt nawet z niebezpiecznymi zwierzętami

  Początki Zoo[]

  Już przed I wojną światową okazało się, że lokalizacja Starego Zoo uniemożliwia jego dalszy rozwój terytorialny. Wielokrotne starania o translokację całego ogrodu zoologicznego (do której nigdy nie doszło) na większy odpowiedniejszy teren, ostatecznie zakończyły się w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to ruszyły prace nad przygotowaniem budowy całkiem nowej placówki w oparciu o nową lokalizację. W 1967 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Nowego Zoo, mający za zadanie gromadzenie środków finansowych. Trzy lata później zaczęła się budowa Nowego Zoo. 16 września 1974 roku otwarto dla publiczności pierwszą część terenu. Pierwszymi zwierzętami prezentowanymi w Nowym Zoo były jelenie europejskie, daniele, wielbłądy, lamy i gwanako andyjskie. W 1978 roku powstał pawilon insektarium prezentujący owady, pajęczaki i mięczaki. W 1995 roku otwarto pierwszy w Polsce Pawilon Zwierząt Nocnych, a także sprowadzono po raz pierwszy w historii ogrodu nosorożca.

  Rondo Rataje – rondo znajdujące się na Ratajach w Poznaniu, będące skrzyżowaniem ulic: Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa. Rondo stanowi element I oraz II ramy komunikacyjnej miasta.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Słoniarnia[]

  Pawilon słoniarni oddano do użytku w 2008 roku. Do dyspozycji stada słoni afrykańskich pozostaje wybieg wewnętrzny z osobną stajnią dla samca i idywidualnymi boksami dla samic oraz 2,5 ha wybieg zewnętrzny.

   Osobny artykuł: Słoniarnia w Poznaniu.

  Słonie[]

  Pierwsze słonie, dwa samce Ninio i Yzika przywieziono 10 marca 2009 roku z ogrodu zoologicznego w Sosto na Węgrzech. W tym samym roku do Poznania sprowadzono trzy samice: Lindę z Zoo w Holandii oraz Kingę i Kizi ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. W marcu 2016, 12-letni słoń o imieniu Yzik, został przewieziony z Poznania do Parku Safari w Fasano we Włoszech.

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK Poznań Sp. z o.o.) - spółka powstała 28 czerwca 2000 w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu". Jej tradycje sięgają roku 1880, kiedy w Poznaniu powstał pierwszy tramwaj konny. Jest jednoosobową spółką miasta Poznania (jedyny właściciel i 100% udziałowiec).

  Stado poznańskich słoni afrykańskich w Nowym Zoo:

  1. Ninio (ur. 1999 w Ramat Gan w Izraelu)
  2. Linda (ur. 1986 w Zimbabwe)
  3. Kinga (ur. 1987 w Namibii)
  4. Kizi (ur. 1987 w Namibii)

  Nowe obiekty[]

  Wybieg rysi[]

  Ekspozycja rysi europejskich na nowym obszernym wybiegu. stanowiący fragment naturalnego lasu, została udostępniona dla zwiedzających 2 kwietnia 2013 roku.

  Azyl dla niedźwiedzi[]

  Azyl o powierzchni 3 ha na terenie Nowego Zoo, wybudowano we współpracy z niemiecko-austriacką fundacją Vier Pfoten (pol. Cztery Łapy). Pierwsze trzy niedźwiedzie brunatne o imionach: Wania, Misza i Borys sprowadzono do Poznania w październiku 2013 ze schroniska w Korabiewicach. W 2016 do azylu sprowadzono cztery niedźwiedzie, w kwietniu pojawiły się dwie niedźwiedzice, nazywane Ewka i Gienia, przywiezione z Ogrodu Zoologicznego w Braniewie, w tym samym miesiącu do azylu trafiła dwumiesięczna niedźwiedzica Cisna, znaleziona bez matki w Bieszczadach w okolicach miejscowości Cisna. W lipcu sprowadzono okaleczonego, czteroletniego niedźwiedzia brunatnego Baloo, odebranego z cyrku.

  Śląski Ogród Zoologiczny jest położony na terenie Parku Śląskiego (dawne WPKiW) w Chorzowie. Obejmuje obszarem 49 ha będąc tym samym po Gdańsku-Oliwie i Poznaniu trzecim pod względem wielkości powierzchni ogrodem zoologicznym w Polsce. Jego początki sięgają roku 1954, kiedy to zaczęto budować klatki dla zwierząt. Następnie zostały przeniesione do niego pierwsze gatunki zwierząt z zoo w Katowicach i Bytomiu. Znajduje się tu łącznie 2 201 zwierząt z 280 gatunków.Twierdza Poznań (niem. Festung Posen) – zbiór fortyfikacji zbudowanych na terenie miasta Poznań w XIX i na początku XX w., jeden z największych tego typu systemów w Europie. W skład twierdzy wchodziły dwa rejony: twierdza poligonalna (rozciągająca się wzdłuż ścisłego centrum miasta) oraz twierdza fortowa – 18 fortów + szereg obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km. Fortyfikacje twierdzy poligonalnej zostały rozebrane w XIX w., natomiast twierdza fortowa jest w większości zachowana a obiekty są własnością miasta lub zajmowane są przez prywatne firmy.

  Aktualnie w azylu przebywa pięć niedźwiedzi.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nosorożec biały (afrykański, szerokopyski, tęponosy) (Ceratotherium simum) – gatunek ssaka nieparzystokopytnego z rodziny nosorożców. Jest to największy z żyjących obecnie nosorożców, a także największe – oprócz słoni – współczesne zwierzę lądowe. Uzbrojony jest w dwa rogi. Pierwszy osiąga długość do 1,5 metra. Na wolności nosorożce białe mogą żyć nawet do 40 lat. Nie są tak agresywne jak nosorożce czarne. Mogą biec z prędkością 45 km/h.
  Marmozeta złotogłowa (Leontopithecus chrysomelas) – gatunek ssaka z rodziny pazurkowcowatych. Gatunek endemiczny; występuje tylko w nizinnych fragmentach lasów tropikalnych w stanie Bahia w Brazylii. Jest uważany przez IUCN za zagrożony gatunek.
  Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:
  Kolejka Parkowa Maltanka (popularnie zwana Maltanką) – linia kolejowa o torze szerokości 600 mm leżąca w obrębie Poznania o całkowitej długości torów 3850 m. Należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. Kursuje pomiędzy rondem Śródka a Nowym Zoo, przewożąc rocznie około 200 tysięcy pasażerów.
  Korabiewice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska.
  Pandka ruda, panda mała, panda mniejsza, panda czerwona (Ailurus fulgens) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny pandkowatych (Ailuridae). Dawniej była zaliczana do szopowatych. Wraz z pandą wielką tworzyła niegdyś podrodzinę Ailurinae w rodzinie niedźwiedziowatych (Ursidae).
  Pajęczaki (Arachnida) – gromada stawonogów z grupy szczękoczułkowców. Obejmuje ponad 61 tys. gatunków sklasyfikowanych w kilkunastu rzędach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.