• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe Miasto Lubawskie - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Ruda – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Kurzętnik – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Nowe Miasto Lubawskie (daw. gmina Nowemiasto / Nowe Miasto) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Siedziba gminy znajduje się w Mszanowie.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7740 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 8177 osób. Według najnowszych danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 8245 osób.

  Studa – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.Gmina Iława – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  Władze gminy[ | edytuj kod]

 • Wójt – Tomasz Waruszewski
 • Sekretarz – Agnieszka Paturalska-Miehlau
 • Skarbnik – Joanna Artuszewska
 • Rada Gminy (kadencja 2010–2014): Biegajski Roman (przewodniczący), Grzywacz Barbara (z-ca przewodniczącego), Brzeski Roman, Domżalski Zdzisław, Granica Mirosława, Grzywacz Barbara, Hoppe Bożena, Karwowski Józef, Kotewicz Przemysław, Ławicki Stefan, Mika Wiesław, Pieńczewski Andrzej, Sieńska Halina, Szczepański Józef, Szwechowicz Michał, Wiśniewski Zbigniew

  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskimBratian – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie, przy ujściu rzeki Wel do Drwęcy.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Nowe Miasto Lubawskie ma obszar 138,02 km², w tym:

 • użytki rolne: 69%
 • użytki leśne: 17%
 • Gmina stanowi 19,86% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 2009:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Nowe Miasto Lubawskie.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Sołectwa

  Bagno, Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Mszanowo, Nawra, Nowy Dwór Bratiański, Pacółtowo, Pustki, Radomno, Skarlin, Tylice.

  Lekarty – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.Kaczek – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Miejscowości bez statusu sołectwa Bagno (osada), Kaczek (osada leśna), Łąki Bratiańskie, Repetajka, Ruda, Studa.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Biskupiec, Grodziczno, Iława, Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie (miasto)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-17] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Gmina Nowe Miasto Lubawskie w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-04-29] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  5. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Nawra – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.Jamielnik – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Repetajka – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Bagno (niem. Ludwigslust) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Bagno – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Radomno – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego.
  Gwiździny – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Mszanowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.848 sek.