• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowak

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Nowak (forma żeńska: Nowak/Nowakowa/Nowakówna, liczba mnoga: Nowakowie) – najpopularniejsze nazwisko w Polsce. Według bazy PESEL 17 stycznia 2015 nazwisko to nosiło 139 072 Polek i 138 119 Polaków.

  | edytuj kod]

  Nazwisko pochodzi od słowa nowy „przybysz”, „nowicjusz”. W związku z przyjmowaniem chrześcijaństwa ta nazwa osobowa i jej warianty (np. Nowotny) mogła oznaczać przyjmującego nową wiarę Inne podobne nazwisko to Nowakowski.

  Nazwiska w Polsce to późne historycznie zjawisko, ponieważ powstały dopiero u schyłku średniowiecza. Początkowo objęły szlachtę (XV-XVI w.) i stopniowo rozprzestrzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. W dwóch ostatnich grupach społecznych proces ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych terenach (np. Wielkopolska, Płockie, Kresy Wschodnie) i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwiska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa zaborcze (XVIII/XIX w.) wprowadziły pierwsze akty prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania nazwiska dla wszystkich grup społecznych, dotenczas bowiem zwyczaj ten nie przyjął się wśród Żydów.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.


  | edytuj kod]

  Nazwisko Nowak w województwach:

 • Nowak jest: pierwszy w województwie wielkopolskim (35 011)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie śląskim (31 838)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie małopolskim (23 671)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie łódzkim (15 460)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie dolnośląskim (13 217)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie zachodniopomorskim (7 444)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie opolskim (5 538)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie lubuskim (5 444)
 • Nowak jest: pierwszy w województwie świętokrzyskim (5 538)
 • Nowak jest: drugi w województwie podkarpackim (9 301)
 • W innych województwach Nowak figuruje poza pierwszą trójką.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Jiří Novák (ur. 22 marca 1975 w Zlinie, wówczas Gottwaldov) – czeski tenisista, reprezentant w Pucharze Davisa, olimpijczyk.

  Novák to najbardziej popularne nazwisko w Czechach (70 504 osób), żeńska forma Nováková.

  Nazwisko Novák nosi na Słowacji 4879 osób, natomiast Nováková 4945.

  Novak to najpopularniejsze nazwisko w Słowenii (11 337 osób).

  Nowak jest najpopularniejszym nazwiskiem pochodzenia polskiego w Niemczech, zajmuje 157 miejsce.

  Noack zgermanizowana wersja nazwiska popularna wśród Serbołużyczan zamieszkujących Niemcy i Teksas (potomkowie osadników z Serbina).

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Michael Novak (ur. 9 września 1933 w Johnstown, zm. 17 lutego 2017 w Waszyngtonie) – amerykański politolog, ekonomista, teolog, ambasador USA, bliski współpracownik Ronalda Reagana. Związany był także z Radiem Wolna Europa, wspierał obalanie komunizmu w Europie Wschodniej.

  Novak, srb. Новак, jest imieniem męskim w Słowenii (111 osób) i Serbii.

  Znani przedstawiciele[ | edytuj kod]

  Podstawowa wersja nazwiska[ | edytuj kod]

 • Adam Nowak (ur. 1963) – lider i wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy
 • Edward Edmund Nowak (ur. 1950) – polski ekspert gospodarczy, działacz „Solidarności”
 • Kazimierz Nowak (1897–1937) – polski podróżnik
 • Małgorzata Nowak (ur. 1959) – lekkoatletka
 • Zenon Hubert Nowak (1934–1999) – polski historyk, mediewista
 • Ewa Nowak (ur. 1966) – polska pisarka
 • Pokrewna wersja nazwiska[ | edytuj kod]

 • Konstanty Novák – polski ziemianin, uczestnik powstania styczniowego.
 • Jan Novák – czeski kompozytor
 • Jiří Novák (ur. 1975) – tenisista czeski
 • Kim Novak (ur. 1933) – amerykańska aktorka
 • Michael Novak (ur. 1933) – konserwatywny amerykański filozof i dyplomata
 • Nina Novak (ur. 1923) – polska primabalerina
 • Slobodan Novak (ur. 1924) – chorwacki pisarz
 • Vítězslav Novák (1870–1949) – czeski kompozytor
 • Vjenceslav Novak (1859–1903) – chorwacki pisarz
 • Tereza Nováková (1853–1922) – czeska pisarka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce wraz z liczbą wystąpień z podziałem na płeć
  2. Slovenské slovníky, slovnik.juls.savba.sk [dostęp 2017-11-25].
  3. Napaka 404, stat.si [dostęp 2017-12-03].
  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).PESEL – skrótowiec od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który został wprowadzony w Polsce w 1979 przez organy państwa na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm.). Ustawa ta zostanie uchylona 1 stycznia 2015 ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), która zachowa prawną ciągłość jego prowadzenia. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Po 1 stycznia 2016 dane o zameldowaniu nie będą przechowywane w zbiorze PESEL. Numer PESEL można zmienić . Powodem do zmiany są przypadki, gdy nastąpiła zmiana płci, osoba ma nowy akt urodzenia lub decyzja urzędu okazała się błędna.
  Warto wiedzieć że... beta

  Słowenia, Republika Słowenii (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija) – państwo położone w Europie Środkowej, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO od 29 marca 2004, jest też członkiem UE od 1 maja 2004 roku.
  Demografia (od stgr.  demos – "lud" i γράφω grapho – "piszę") – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Kazimierz Nowak (ur. 11 stycznia 1897 w Stryju, zm. 13 października 1937 w Poznaniu) – polski podróżnik, w latach 1931-1936 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys. km rowerem, pieszo, konno, na wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem).
  Zenon Hubert Nowak (ur. 20 lipca 1934 w Gdyni, zm. 3 grudnia 1999 w Toruniu) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów zakonów rycerskich w średniowieczu.
  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.579 sek.