• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa powrotna

  Przeczytaj także...
  Pozostałość po nowej – obiekt astronomiczny, mgławica składająca się z materiału wyrzuconego w wyniku eksplozji gwiazdy nowej lub wielu bąbli gazu wyrzuconego w szeregu wybuchów nowej powrotnej. Jego prędkość ekspansji wynosi około 1000 km/s, a czas życia tych obiektów jest rzędu kilkuset lat.T Coronae Borealis (T CrB) – gwiazda nowa, znajdująca się w gwiazdozbiorze Korony Północnej, o normalnej jasności zaledwie 10 (niewidoczna gołym okiem), której nieregularne wybuchy obserwowano nieuzbrojonym okiem już dwa razy: w 1866 i w 1946 roku. Pojaśniała wówczas około 1500 razy, osiągając jasność około 2,5. W każdej chwili można oczekiwać kolejnego wybuchu. Maksymalna jasność gwiazdy podczas wybuchu może osiągnąć 2. Należy do klasy gwiazd nowych powrotnych.
  Biały karzeł – niewielki (rzędu rozmiarów Ziemi) obiekt astronomiczny składający się ze zdegenerowanej materii, emitujący m.in. promieniowanie widzialne. Powstaje po ustaniu reakcji jądrowych w gwieździe o małej lub średniej masie. Mało masywne gwiazdy (od 0,08 do 0,4 M☉) nie osiągają w trakcie swojej ewolucji warunków wystarczających do zapłonu helu w reakcjach syntezy termojądrowej i powstają z nich białe karły helowe. Średnio masywne gwiazdy (od 0,4 do ok. 4 mas Słońca) spalają hel dając białe karły węglowe, lub węglowo-tlenowe. Pozostałością gwiazd o masach w zakresie 4-8 mas Słońca (na ciągu głównym) są białe karły z domieszką tlenu, neonu i magnezu.

  Nowa powrotna (ang. recurrent nova) – gwiazda wybuchowa o amplitudzie zmienności nowej klasycznej, ale której wybuch zaobserwowano ponownie.

  Jak każda nowa, nowa powrotna składa się z gwiazdy ciągu głównego oraz białego karła. W cyklu wybuchów nowej powrotnej następuje przepływ materii z gwiazdy ciągu głównego na powierzchnię białego karła. Powoduje to zapłon termojądrowy. Jeśli ten cykl regularnie się powtarza, gwiazda staje się nową powrotną.

  Ciąg główny na diagramie Hertzsprunga-Russella przedstawia krzywą, wzdłuż której zgrupowana jest większość gwiazd z okolic Słońca. Gwiazdy na niej położone nazywa się gwiazdami ciągu głównego lub karłami. Najzimniejsze z nich to czerwone karły.T Pyxidis – gwiazda podwójna znajdująca się w gwiazdozbiorze Kompasu, w odległości ok. 3260 lat świetlnych od Ziemi. Układ ten składa się z białego karła oraz gwiazdy podobnej do Słońca.

  Obecnie znanych jest zaledwie kilkanaście nowych powrotnych na całym niebie. Najbardziej znane to T Coronae Borealis (wybuchy w latach 1866, 1946), RS Ophiuchi (wybuchy mniej więcej co pokolenie, bo w latach 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, 2006), T Pyxidis (wybuchy obserwowane od 1890 co około 19 lat) oraz U Scorpii (wybuchy w latach 1863, 1906, 1936, 1979, 1987, 1999 i 2010).

  U Scorpii – nowa powrotna znajdująca się w gwiazdozbiorze Skorpiona. Kolejne wybuchy tej gwiazdy obserwowano w latach 1863, 1906, 1936, 1979, 1987, 1999 oraz 2010.Nowa klasyczna (ang. classical nova) – gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy. Mechanizm wybuchu to eksplozja termojądrowa na powierzchni białego karła. Z definicji, w nowych klasycznych wybuch zaobserwowano tylko raz. Układy, w których zaobserwowano rozbłysk kilkukrotnie ze względów historycznych należą do odrębnej klasy gwiazd typu nowa powrotna, a te, których wybuchu jeszcze nie zaobserwowano, należą do klasy gwiazd typu zmienna nowopodobna.

  Zobacz też[]

 • pozostałość po nowej
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • T Pyx - zagrożenie z kosmosu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.