• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Technika Wojskowa

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

  Nowa Technika Wojskowa – ukazujący się od 1991 pierwszy w Polsce niezależny (od MON) miesięcznik hobbystyczny o tematyce ogólnowojskowej, poświęcony technice wojskowej, wydawany przez wydawnictwo Magnum-X. Początkowo od maja 1991 ukazywał się pod tytułem „Technika Wojskowa”, od lipca 1992 roku zmienił tytuł na obecny „Nowa Technika Wojskowa”.

  Krzysztof Andrzej Zalewski (ur. 17 grudnia 1966 w Warszawie, zm. 10 grudnia 2012 tamże) – polski przedsiębiorca, z wykształcenia cukiernik, historyk amator zajmujący się tematyką wojskową, a także dziennikarz, redaktor naczelny czasopism poświęconych tej tematyce.Igor Witkowski (ur. 1963 w Warszawie) – polski dziennikarz zajmujący się najnowszą techniką wojskową oraz historią II wojny światowej i ufologią. Z wykształcenia chemik.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszy numer, oznaczony 1/91, był wydany w maju 1991 roku, liczył 32 strony, w tym cztery kolorowe i kolorowe strony okładki, a cena wynosiła 9000 ówczesnych złotych. Pierwotnie czasopismo nosiło tytuł „Technika Wojskowa”. Pierwszym redaktorem naczelnym był Cezary Szoszkiewicz, a wydawcą spółka cywilna Technika Wojskowa. Od lipca 1992 roku wydawcą została spółka cywilna Lampart, a miesięcznik zmienił nazwę na „Nowa Technika Wojskowa”, z taką samą szatą graficzną i składem redakcji. Liczba stron sięgała wówczas 40. Pod koniec 1992 roku redaktorem naczelnym został Krzysztof Zalewski, a liczba kolorowych stron wzrosła do ośmiu. Od początku 1993 roku wydawcą została ostatecznie Magnum-X Sp. z o.o.

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • Cezary Szoszkiewicz (1991 - kwiecień 1992)
 • Igor Witkowski (maj-czerwiec 1992)
 • Cezary Szoszkiewicz (lipiec-sierpień 1992)
 • Krzysztof Zalewski (październik 1992 - )
 • ...
 • Mariusz Cielma (2020)
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. nr ISSN 0867-5635

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Nowa Technika Wojskowa”. Nr 7-8/2020, s. 3, 2020. Magnum-X. ISSN 1230-1655. 
  2. „Technika Wojskowa”. Nr 1/91, 1991. Technika Wojskowa s.c.. ISSN 0867-5635. 
  3. „Technika Wojskowa”. Nr 5/92, 1992. Technika Wojskowa s.c.. ISSN 0867-5635. 
  4. „Nowa Technika Wojskowa”. Nr 1-2 (7-8/92), 1992. Lampart s.c.. 
  5. „Nowa Technika Wojskowa”. Nr 4(10/92), s. 40, 1992. Lampart s.c.. ISSN 1230-1655. 
  6. „Nowa Technika Wojskowa”. Nr 1/93, s. 1, 1993. Magnum-X. ISSN 1230-1655. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa wydawcy Nowej Techniki Wojskowej
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.945 sek.