• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Reforma

  Przeczytaj także...
  Konstanty Srokowski (ur. w 1878 we Lwowie - zm. w 1935) - polski działacz liberalno-demokratyczny i publicysta pochodzenia ukraińskiego, poseł do Sejmu Krajowego Galicji X kadencji.Lesław Franciszek Boroński (ur. w 1854 w Krakowie, zm. 6 marca 1897 w Katowicach) – polski adwokat, redaktor, działacz polityczny i społeczny.
  Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Nowa Reformadziennik ukazujący się w latach 1882–1928 w Krakowie. Powiązany z obozem demokratycznym.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Pierwotnie w 1882 ukazywał się dziennik „Reforma”. Redaktorami i wydawcami dziennika byli Tadeusz Romanowicz, a po nim Lesław Boroński. Od 1889 do 1894 redaktorem naczelnym był Adam Asnyk, zaś od 1894 do śmierci (23 kwietnia 1928) był Michał Konopiński (równolegle od 1889 redaktor odpowiedzialny wydań).

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.

  Wydawcą „Nowej Reformy” był Adam Doboszyński. W redakcji pisma pracował też Józef Rączkowski.

  Nowa Reforma wydrukowała w 1883 mowę T. Jendla w której autor dowodził, że Adam Mickiewicz czuł, że rola szlachty jest skończona a siłą narodu jest lud. Opublikowanie mowy wywołało szeroki oddźwięk w prasie krakowskiej.

  Na łamach pisma od 7 lipca do 24 września 1897 publikowane były „Syzyfowe praceStefana Żeromskiego.

  Dziennik Bydgoski – polski dziennik ukazujący się w Bydgoszczy w latach 1907-1939, a od 1920 roku także w województwie poznańskim i pomorskim. Główne polskie pismo codzienne w Bydgoszczy z okresu zaboru pruskiego i okresu międzywojennego.Karolina Joanna Grodziska (Karolina Grodziska-Ożóg) (ur. 1957 w Krakowie) – polski historyk. Jest córką prof. Stanisława Grodziskiego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. † Redaktor Michał Konopiński. Nekrologi. „Dziennik Bydgoski”. Nr 97, s. 4, 26 kwietnia 1928. 
  2. Kronika. † Lesław Boroński. „Kuryer Rzeszowski”, s. 3, Nr 11 z 14 marca 1897. 
  3. Konstanty Srokowski. † Michał Konopiński. „Nowa Reforma”. Nr 96, s. 1-2, 4, 26 kwietnia 1928. 
  4. † Michał Konopiński. „Dziennik Bydgoski”. Nr 96, s. 1-2, 4, 26 kwietnia 1928. 
  5. Ś. p. Michał Konopiński. W: Dwudziestopięciolecie Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich. 1937: Syndykat Dziennikarzy Krakowskich / Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków, s. 17.
  6. Lista osób zasłużonych pochowanych na Cmentarzu Rakowickim (1803–1939). W: Karolina Grodziska–Ożóg: Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987, s. 104. ISBN 83-08-01428-3.
  7. Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Warszawa 1989, s. 342.
  8. Praca zbiorowa, Roczniki dziejów ruchu ludowego, Warszawa 1965, s. 25.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Marian Jakubek: Prasa krakowska 1795-1918. Bibliografia
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wydania dziennika „Reforma” z 1882 zdigitalizowane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
 • Wydania dziennika „Nowa Reforma” z lat 1882-1928 zdigitalizowane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
 • Michał Konopiński (ur. 11 sierpnia 1855 w Tarnowie, zm. 23 kwietnia 1928 w Krakowie) – polski dziennikarz, publicysta, radny Krakowa. Wydawnictwo Literackie (WL) - wydawnictwo z siedzibą w Krakowie, powstałe w 1953 roku (do 14 lutego 2003 roku przedsiębiorstwo państwowe).
  Warto wiedzieć że... beta

  Tadeusz Romanowicz (ur. 25 października 1843 we Lwowie, zm. 29 maja 1904) – członek organizacji narodowej w Galicji, jeden z dowódców oddziałów powstania styczniowego, więzień Ołomuńca, literat.
  Syzyfowe prace – powieść Stefana Żeromskiego, która po raz pierwszy ukazała się w Nowej Reformie od 7 lipca do 24 września 1897 roku. Żeromski opublikował ją pod pseudonimem Maurycy Zych. Pod tymże pseudonimem wydał ją w formie książkowej we Lwowie w 1898 r. Ocenzurowana i przygotowana do druku przez pisarza powieść ukazała się w zaborze rosyjskim w 1909 r. pod tytułem Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace.
  Dziennik - zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta.
  Adam Prot Asnyk ps. Jan Stożek, El...y (ur. 11 września 1838 w Kaliszu, zm. 2 sierpnia 1897 w Krakowie) – polski poeta i dramatopisarz; w czasie powstania styczniowego członek Rządu Narodowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.056 sek.