• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Huta - część Krakowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Pomnik Wojciecha Bogusławskiego – pomnik znajdujący się w Krakowie-Nowej Hucie, w parku przy ul. Sieroszewskiego na os. Młodości, na terenie dawnej wsi Mogiła, obok klasztoru oo. cystersów.Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.
  Obszar dzielnicy Nowa Huta do 1990. Widoczny jest również zarys nowego podziału na dzielnice samorządowe

  Nowa Huta – północno-wschodnia część Krakowa. Zaprojektowane i zbudowane od podstaw miasto, którego budowę rozpoczęto w 1949 roku. W latach 1949–1951 samodzielne, od 1 stycznia 1951 włączone do Krakowa jako jedna z jego dzielnic.

  Autochton (stgr. αὐτόχθων autochthon – "z tej ziemi", "tuziemiec", "tubylec") – człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, np. Indianie amerykańscy czy australijscy aborygeni.Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej – kaplica rzymskokatolicka znajdująca się we wschodniej części Krakowa, w Nowej Hucie przy ul. Longinusa Podbipięty w dawnej wsi Mogiła w południowo-zachodniej części Lasku Mogilskiego. Należy do parafii św. Bartłomieja.

  Zbudowano je dla pracowników mającego powstać kombinatu metalurgicznego – Huty im. Lenina, która od powstania w 1954 jest największym zakładem przemysłowym Krakowa i jedną z największych hut w Polsce. W kolejnych latach Kombinat Metalurgiczny zmieniał nazwy na Huta im. Tadeusza Sendzimira (1990), Ispat Polska Stal S.A. Oddział Kraków (2004), Mittal Steel Poland S.A. Oddział Kraków (2005) i ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków (od 2 października 2007).

  Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy – linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem przez Warkę, Radom, Skarżysko-Kamienną, Kielce, Sędziszów i Kozłów.Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – kościół znajdujący się w Krakowie, w jego wschodniej części Nowej Hucie, w Dzielnicy XVII, na terenie dawnej wsi Lubocza przy ul. Niewielkiej 1a.

  W 1950 gminę Mogiła wyłączono z powiatu krakowskiego, w 1951 utworzono dzielnicę Nowa Huta. W 1990 wprowadzono nowy podział administracyjny Krakowa i na obszarze dzielnicy Nowa Huta utworzono 5 dzielnic samorządowych: Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie i Dzielnica XVIII Nowa Huta.

  Skawina – miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina. Miasto jest położone nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.Fort pancerny główny 49a Dłubnia – jeden z fortów Twierdzy Kraków. Powstał w latach 1892-1896. Jego zadaniem była ochrona doliny Dłubni, pomagały mu forty: 49 Krzesławice i 48a Mistrzejowice. Umocnieniami Fortu były Fort 49 ¼ Grębałów i Fort 49 Krzesławice.

  Historię budowy Nowej Huty dokumentuje muzeum Dzieje Nowej Huty, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

  Liczba mieszkańców historycznego obszaru: ok. 300 tys. Powierzchnia: 110,7 km²

  Spis treści

 • 1 Rozwój terytorialny Nowej Huty
 • 2 Historia Starej Nowej Huty
 • 3 Ład przestrzenny i architektura Starej Nowej Huty
 • 4 Układ urbanistyczny „Starej Nowej Huty” w rejestrze zabytków Krakowa
 • 5 Stara Nowa Huta dzisiaj
 • 6 Prawdy i mity
 • 6.1 Mit zanieczyszczenia powietrza
 • 6.2 Mit najniebezpieczniejszej dzielnicy
 • 7 Historia pozostałych obszarów Nowej Huty
 • 8 Miejscowości i obiekty istniejące już przed 1949 r.
 • 8.1 Miejscowości
 • 8.2 Pałace i dworki
 • 8.3 Forty i obiekty wojskowe
 • 8.4 Budowle sakralne
 • 8.5 Kopce i cmentarze
 • 9 Powstałe po 1949 r.
 • 9.1 Obiekty przemysłowe
 • 9.2 Pierwszy blok
 • 9.3 Osiedla
 • 9.4 Obiekty użyteczności publicznej
 • 9.5 Świątynie
 • 9.6 Pomniki
 • 9.7 Obiekty współczesne
 • 9.7.1 Hotele
 • 10 Sport i Rekreacja
 • 10.1 Tereny rekreacyjne
 • 10.2 Kluby sportowe na terenie dzielnicy
 • 11 Kultura
 • 11.1 Nowa Huta w literaturze
 • 11.2 Filmy nakręcone w Nowej Hucie
 • 11.2.1 Pełnometrażowe
 • 11.2.2 Średniometrażowe
 • 11.2.3 Krótkometrażowe
 • 11.3 Nowohuckie grupy muzyczne
 • 11.4 Kabarety
 • 11.5 Coroczne imprezy plenerowe
 • 12 Osoby związane z Nową Hutą
 • 13 Bibliografia
 • 14 Uwagi
 • 15 Przypisy
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Iwo Odrowąż herbu Odrowąż (ur. około 1160, zm. 21 lipca 1229 w Modenie) – kanclerz Leszka Białego (1206-1218) i biskup krakowski (od 1218). Wybrany przez kapitułę otrzymał zatwierdzenie papieskie 29 września 1218.Centrum D – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, nie stanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

  Rozwój terytorialny Nowej Huty[]

  W momencie przyłączenia do Krakowa, 1 stycznia 1951 roku, miasto Nowa Huta obejmowało obszar następujących miejscowości: część Batowic na południe od linii kolejowej, Mistrzejowice, Bieńczyce, Mogiła, Krzesławice, Grębałów, Zesławice, Kantorowice, Lubocza, Pleszów, Branice, Ruszcza, Wadów.

  Pomnik Krzyża Nowohuckiego – pomnik znajdujący się w Krakowie, w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, na os. Teatralnym przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa.Lasek Mogilski - obiekt przyrodniczy na tere­nie Nowej Huty, położo­ny nad Wisłą, u ujścia Dłubni. Jest to jeden z dwóch obszarów leśnych na terenie Nowej Huty (zob. Lasek Łęgowski). Lasek Mogilski wraz z Łąkami nowohuckimi i korytarzem rzeki Dłubni zasilają różnorodność gatunkową Krakowa.

  Tworząc w 1951 dzielnicę Nowa Huta włączono do niej : Łęg, Czyżyny, wschodnią część Dąbia, wschodnią część Rakowic oraz wschodnią część Prądnika Czerwonego. Obszary te formalnie od 1945 stanowiły część Krakowa a faktycznie zostały do niego przyłączone jeszcze podczas niemieckiej okupacji w 1941 roku.

  Przodownik pracy (w ZSRR stachanowka) – tytuł przyznawany w państwach socjalistycznych pracownikom znacznie przekraczającym normy przewidziane do wykonania. Początkowo pojęcie to przede wszystkim dotyczyło pracowników fizycznych, później je znacznie rozszerzono i taki tytuł mógł otrzymać inżynier często zgłaszający wnioski racjonalizatorskie (przodownik racjonalizacji), rolnik wprowadzający jako pierwszy w okolicy mechanizację i stawiający na produkcję wielkotowarową (przodownik mechanizacji).Zalew Zesławicki – dwa sztuczne zbiorniki wodne znajdujące się w Zesławicach na terenie Krakowa, będące ujęciem wody dla niektórych osiedli Nowej Huty.

  W dniu 1 stycznia 1973 roku do dzielnicy (a więc do miasta Krakowa) zostały włączone: część Dziekanowic położona na południe od linii kolejowej, Łuczanowice, Kościelniki, Wyciąże, Wolica, Przylasek Wyciąski, Przylasek Rusiecki.

  Ostatnia zmiana granic dzielnicy nastąpiła w dniu 1 stycznia 1986 roku. Przyłączono wtedy miejscowości: Węgrzynowice oraz Wróżenice.

  W 1990 roku Nową Hutę podzielono na mniejsze dzielnice.

  Dzielnica XVI Bieńczyce – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Nowa Huta.Willa Rogozińskich – jeden z zabytków Krakowa. Znajduje się na terenie Nowej Huty, w Dzielnicy XVIII, w dawnej wsi Mogiła przy ul. Klasztornej 2.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pałac Wodzickich – zabytkowy budynek, pałac z 1708 roku, znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy XVIII Nowa Huta przy ul. Dybowskiego 2 w dawnej wsi Kościelniki.
  Park Ratuszowy – park miejski w Krakowie, w Dzielnicy XVIII Nowa Huta na os. Szklane Domy. Jest ograniczony od zachodu aleją Róż, od południa – aleją Przyjaźni, od wschodu – ulicą Edwarda Gardy-Godlewskiego, a od północy – ulicą Edwarda Rydza-Śmigłego, o powierzchni 2,2 ha. Park oficjalnie otrzymał nazwę w 2003, ale istniał na tym miejscu znacznie wcześniej – uchwała Rady Miasta Krakowa z 2 lipca 2003 jedynie usankcjonowała prawnie nazwę używaną powszechnie przez okolicznych mieszkańców. Autorem projektu parku jest Bronisław Szulewski.
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Osadnictwo – całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym. Obejmuje ono proces zajmowania, podziału i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i służącymi jej. (według Z. Woźniaka)
  Gmina Mogiła – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1950 w woj. krakowskim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy była Mogiła (obecnie dzielnica Krakowa).
  Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika – parafialny kościół rzymskokatolicki, znajdujący się w Krakowie, w Dzielnicy XVII przy ul. Kantorowickiej 122.
  Basen pływacki (fr. bassin - miska, miednica) – sztuczny, obudowany zbiornik wody, w kształcie prostokąta; zazwyczaj o znormalizowanych wymiarach, przeznaczony do:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.127 sek.