• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Huta - Ostrawa

  Przeczytaj także...
  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Piec martenowski – dokładnie piec Siemensa-Martina znany również pod nazwą marten. W gwarze śląskiej zwany martin.
  Bartowice (cz. Bartovice, niem. Bartelsdorf) – jedna z 37 części miasta statutarnego Ostrawy, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach, tworzy południową część obwodu miejskiego Radwanice i Bartowice we wschodniej części miasta, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego. Jest to także jedna z 39 gmin katastralnych o powierzchni 852,069 ha . Populacja w 2001 wynosiła 1556 osób, zaś w 2012 odnotowano 629 adresów.

  Nowa Huta (cz. Nová huť, dawniej Nová huť Klementa Gottwalda) – kompleks metalurgiczny w Ostrawie, w kraju morawsko-śląskim w Czechach. Położony jest w południowo-wschodniej części miasta, na prawym brzegu Ostrawicy, na obszarze trzech gmin katastralnych: Kończyć Wielkich, Kończyc Małych i Bartowic. Większość kompleksu należy do ArcelorMittal Ostrava a.s. Swoje siedziby mają tam również Vysoké Pece Ostrava, a.s., Hayes Lemmerz Autokola, a.s., Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., Vítkovice, a.s., První Signální, a.s.

  Pył – substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Historia[ | edytuj kod]

  Początek budowy nowej huty w Kończycach Wielkich w 1942 zainicjował koncern Hermann Göring zarządzający hutą w Witkowicach, która miała ograniczoną przestrzeń do rozbudowy w pobliżu śródmieścia. Nie miała to być jednak samodzielna huta, a jedynie część witkowickiego kompleksu („Südbau“). Po wojnie, w latach 1947-1948 zapadła decyzja o budowie prawdziwego hutniczego zakładu na obszarze Kończyć Wielkich i Małych oraz Bartowic, a następnie rozpoczęła się jego budowa. Jeszcze w tym okresie zakład planowo miał być częścią witkowickiej huty, jednak 31 grudnia 1951 postanowiono go usamodzielnić i ochrzcić imieniem Klementa Gottwalda, ówczesnego premiera Czechosłowacji.

  Lakshmi Narayan Mittal (dewanagari लक्ष्मी नारायण मित्तल) (ur. 15 czerwca 1950 w Sadulpur, stan Radżastan, Indie), to mieszkający w Londynie biznesmen indyjskiego pochodzenia, działający w branży przemysłowej.Reichswerke Hermann Göring (pol. Zakłady Hermanna Göringa) – koncern założony w 1937 roku, będący własnością III Rzeszy.

  Rdzeń kompleksu wybudowano w latach 1951-1958, m.in. 5 baterii koksowniczych, dwa wielkie piece, 4 piece martenowskie. Następna faza budowy trwała do 1961 i polegała głównie na poszerzaniu zdolności wytwarzania podstawowych surowców (koks, surowe żelazo i stal), ale postawiono również nowe młyny, walcownię oraz linię produkcyjną dla kół samochodów, ciężarówek i ciągników. W latach 1967-1985 zmodernizowano wielkie piece.

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

  W 1989 nastąpiły zmiana nazwy na Nová huť i proces dalszego unowocześniania. W latach 1993-1999 oddano do użytku trzy nowe maszyny odlewnicze. W 2003 zakład został sprywatyzowany i zakupiony przez Lakshmiego Mittala, a spółka do której od tego czasu należy największa część kompleksu w 2006 przyjęła nazwę ArcelorMittal Ostrava.

  Kończyce Wielkie (cz. Kunčice, przed 1908 Velké Kunčice, niem. Gross Kunzendorf) – jedna z 37 części miasta statutarnego Ostrawy, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach. Jest to także jedna z 39 gmin katastralnych w jego granicach o nazwie Kunčice nad Ostravicí i powierzchni 787,97 ha. Populacja w 2001 wynosiła 800 osób, zaś w 2010 odnotowano 444 adresów.Koks – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (przy ograniczonym dostępie tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, zaś specjalne gatunki węgla przy odpowiedniej technologii mogą dawać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.

  Zanieczyszczenie[ | edytuj kod]

  Kompleks od dawna był jednym z głównych trucicieli w regionie, a według IRZ (Integrovaný registr znečišťování) największym w kraju morawsko-śląskim. W 2009 urząd tego kraju ustanowił dla firmy obligatoryjne terminy redukcji emisji szkodliwych gazów. Do 2014 emisja dwutlenku węgla ma spaść z 4709 do 2000 ton, tlenków azotu z 3500 do 2000 ton, a pozostałych szkodliwych pyłów z 150 do 135 ton.

  Hutnictwo – gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką:Kraj morawsko-śląski (czes. Moravskoslezský kraj), do 30 maja 2001 r. kraj ostrawski (czes. Ostravský kraj) – to region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego kraj północnomorawski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • ArcelorMittal Ostrava a.s. (cz. • ang.)
 • Ostrawica (czes. Ostravice, niem. Ostrawitz(a)) – rzeka we wschodnich Czechach w kraju morawsko-śląskim, prawy dopływ górnej Odry.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ArcelorMittal – największy producent stali na świecie. W 2012 roku zatrudniał ponad 260 000 pracowników w ponad 60 krajach.
  Klement Gottwald (ur. 23 listopada 1896 w Dědicach, zm. 14 marca 1953 w Pradze) – czechosłowacki polityk komunistyczny, prezydent Czechosłowacji w latach 1948–1953.
  Wielki piec – piec szybowy do wytapiania surówki ze wsadu składającego się z rudy żelaza z dodatkiem koksu i topników. Wielki piec ma gruszkowaty kształt dwu stożków ściętych złączonych podstawami. Cała konstrukcja ma około 40 metrów wysokości. Wsad zasypuje się od góry, przez zamykany otwór zwany gardzielą. Część pieca tworzona przez górny stożek nazywa się szybem i jest zasobnikiem surowca. Koks pełni rolę paliwa oraz reduktora tlenków żelaza. Proces palenia podtrzymywany jest powietrzem wtłaczanym szeregiem dysz usytuowanych na poziomie złączenia podstaw stożków. Topniki ułatwiają oddzielenie od metalu zawartych w rudzie zanieczyszczeń i skały płonnej (nieużytecznej części kopaliny). Stopiony metal zwany surówką zbiera się w części tworzonej przez stożek dolny zwanej garem. Niepożądane składniki wsadu w wyniku reakcji z topnikami i tlenem z atmosfery pieca tworzą żużel, który również spływa do gara i, jako lżejszy, unosi się na powierzchni surówki. Co pewien czas surówka i żużel odprowadzane są z pieca przez oddzielne otwory spustowe. Wydajność wielkiego pieca to 2 do ponad 10 tysięcy ton surówki na dobę. Oprócz żużla produktem ubocznym jest gaz wielkopiecowy, będący mieszaniną tlenku węgla, azotu i dwutlenku węgla.
  Witkowice (cz: Vítkovice, niem: Witkowitz) – jeden z 23 obwódów miejskich Ostrawy, w kraju morawsko-śląskim w Czechach. Leży na lewym brzegu rzeki Ostrawicy, w morawskiej części miasta.
  Kończyce Małe (cz. Kunčičky, przed 1924 również Malé Kunčice, niem. Klein Kuntschitz) – jedna z 37 części miasta statutarnego Ostrawy, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach. Jest to także jedna z 39 gmin katastralnych w jego granicach, która ma powierzchnię 250,57 ha. Populacja w 2001 wynosiła 1650 osób, zaś w 2010 odnotowano 384 adresów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.