• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Galicja  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Utworzenie[]

  21 marca 1796 cesarz Franciszek II Habsburg wydał patent, formalnie włączający to terytorium do Austrii pod nazwą prowincji Galicji Zachodniej.

  Swym zasięgiem objęła tereny byłych województw I Rzeczypospolitej: lubelskiego, sandomierskiego oraz część krakowskiego i mazowieckiego.

  Podział administracyjny[]

  W lipcu 1796 Galicja Zachodnia została podzielona na 12 cyrkułów, podporządkowanych Zachodnio-Galicyjskiej Nadwornej Komisji Urządzającej, a od 1797 Gubernium Krajowemu dla Galicji Zachodniej w Krakowie pod prezydencją komisarza radcy dworu Johanna Wenzla von Margelika:

  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.Cyrkuł krakowski - jednostka terytorialna Nowej Galicji (Galicji Zachodniej) w latach 1795-1809. Powstała na części obszaru zagarniętego przez Austrię wskutek tzw. III rozbioru Polski.
 • cyrkuł bialski, z siedzibą w Białej Podlaskiej
 • cyrkuł chełmski, z siedzibą w Chełmie
 • cyrkuł józefowski, z siedzibą w Józefowie
 • cyrkuł kielecki, z siedzibą w Kielcach
 • cyrkuł konecki, z siedzibą w Końskich
 • cyrkuł krakowski, z siedzibą w Krakowie
 • cyrkuł lubelski, z siedzibą w Lublinie
 • cyrkuł łukowski, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim
 • cyrkuł miński, z siedzibą w Wiązownie
 • cyrkuł radomski, z siedzibą w Radomiu
 • cyrkuł sandomierski, z siedzibą w Sandomierzu (od 1798 w Opatowie)
 • cyrkuł siedlecki, z siedzibą w Siedlcach
 • W 1803 (według oficjalnej mapy) Nowa Galicja dzieliła się na 12 cyrkułów:

  Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg- inne nazwy: Rzeczpospolita Krakowska, Wolne Miasto Kraków, Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i Ściśle Neutralna (1815–1846) – państwo utworzone na kongresie wiedeńskim, pozostające pod kontrolą trzech państw sąsiednich: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii od 1832 poprzez zobligowanie ich przez Rosję oraz Prusy. Państwo to zostało utworzone 18 października 1815 roku z południowego skrawka Księstwa Warszawskiego i było pół-demokratyczną republiką konstytucyjną opartą na Kodeksie Napoleona i własnej konstytucji.Cyrkuł chełmski - jednostka terytorialna Nowej Galicji (Galicji Zachodniej) w latach 1795-1803, powstała na części obszaru zagarniętego przez Austrię wskutek tzw. III rozbioru Polski.
 • cyrkuł bialski (Bialer Kreis), z siedzibą w Białej Podlaskiej
 • cyrkuł chełmski (Chelmer Kreis), z siedzibą w Chełmie
 • cyrkuł józefowski (Jozefower Kreis), z siedzibą w Józefowie
 • cyrkuł konecki (Konskier Kreis), z siedzibą w Końskich
 • cyrkuł krakowski (Krakauer Kreis), z siedzibą w Krakowie
 • cyrkuł lubelski (Konskier Kreis), z siedzibą w Lublinie
 • cyrkuł opatowski (Opatower Kreis), z siedzibą w Opatowie
 • cyrkuł radomski (Radomer Kreis), z siedzibą w Radomiu
 • cyrkuł siedlecki (Siedlcer Kreis), z siedzibą w Siedlcach
 • cyrkuł słomnicki (Slomniker Kreis), z siedzibą w Słomnikach
 • cyrkuł stopnicki (Stopnicer Kreis), z siedzibą w Stopnicy
 • cyrkuł wiązowieński (Wiazowner Kreis), z siedzibą w Wiązownie
 • W 1803 Nowa Galicja została podzielona na 6 cyrkułów podległych Gubernium Galicji we Lwowie:

  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.Pokój w Schönbrunn – podpisany 14 października 1809 pomiędzy Cesarstwem Francuskim a Cesarstwem Austriackim w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Kończył wojnę Francji z V koalicją i będącą jej częścią wojnę polsko-austriacką. Do jego postanowień należało uznanie przez Austrię wszystkich poprzednich podbojów Napoleona. Austria zrzekała się Nowej Galicji (swych ziem zabranych w III rozbiorze Polski) i cyrkułu zamojskiego na rzecz Księstwa Warszawskiego, przekazywała Tyrol i Salzburg Bawarii, Triest i Dalmację na południe od rzeki Sawy oddała Francji (Prowincje Iliryjskie). Austria zmuszona została ponadto do przekazania Rosji okręgu tarnopolskiego. Cesarstwo austriackie uznało też tytuł króla Hiszpanii Józefa Bonaparte. W stanie wojny z Francją pozostała jedynie Wielka Brytania.
 • cyrkuł kielecki, z siedzibą w Kielcach
 • cyrkuł krakowski, z siedzibą w Krakowie
 • cyrkuł lubelski, z siedzibą w Lublinie
 • cyrkuł radomski, z siedzibą w Radomiu
 • cyrkuł siedlecki, z siedzibą w Siedlcach
 • cyrkuł włodawski, z siedzibą w Białej Podlaskiej


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cyrkuł miński - jednostka terytorialna Nowej Galicji (Galicji Zachodniej) w latach 1795-1803. Powstała na części obszaru zagarniętego przez Austrię wskutek tzw. III rozbioru Polski.
  Słomniki – miasto w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, położone 24 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Miechowskiej, nad rzeką Szreniawą; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Słomniki. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. krakowskiego.
  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.
  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Cyrkuł sandomierski - jednostka terytorialna Nowej Galicji (Galicji Zachodniej) w latach 1795-1803. Powstała na części obszaru zagarniętego przez Austrię wskutek tzw. III rozbioru Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.