• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa Europa Wschodnia

  Przeczytaj także...
  Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.Dwumiesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się raz na dwa miesiące. Dwumiesięczniki poświęcone są najczęściej jakiejś konkretnej problematyce np. z zakresu nauki, techniki. Niektóre dwumiesięczniki wydawane są też w formie biuletynów.
  Eduard Limonow (właśc. Eduard Sawienko, ros. Эдуард Вениаминович Лимонов, ur. 22 lutego 1943 w Dzierżyńsku k. Niżnego Nowogrodu) – rosyjski pisarz, poeta, dziennikarz, polityk, przewodniczący Partii Narodowo-Bolszewickiej, redaktor naczelny gazety partyjnej „Limonka”.

  Nowa Europa Wschodniadwumiesięcznik wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, poświęcony problematyce regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz europejskiej polityce wschodniej. Ukazuje się od września 2008.

  Oksana Zabużko (ukr. Окса́на Стефа́нівна Забу́жко) (ur. 19 września 1960 w Łucku) – ukraińska pisarka, poetka i eseistka.Barbara Skarga (ur. 25 października 1919 w Warszawie, zm. 18 września 2009 w Olsztynie) – polska profesor filozofii PAN. Dama Orderu Orła Białego.

  Charakterystyka[]

  Czasopismo zajmuje się europejską polityką wschodnią oraz państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego w różnych aspektach: politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, historycznym itd. Występują w nim różne gatunki dziennikarskie: publicystykę, reportaż, wywiad, recenzję, czy teksty historyczne.

  Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.

  Na jego łamach wypowiadali się m.in.: Aleksander Kwaśniewski, Iwan Wyrypajew, Richard Pipes, Adam Michnik, Radosław Sikorski, Tadeusz Mazowiecki, Adam Daniel Rotfeld, Barbara Skarga, Eduard Limonow, Lilia Szewcowa, Serhij Żadan, Oksana Zabużko, Zachar Prilepin, Swietłana Aleksijewicz, Leonid Krawczuk, Witalij Portnikow, Irina Kobryńska czy Timothy Snyder.

  Radosław (Radek) Tomasz Sikorski (ur. 23 lutego 1963 w Bydgoszczy) – polski polityk, politolog, dziennikarz, minister obrony narodowej w latach 2005–2007 w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VI kadencji, poseł VI i VII kadencji, od 2007 minister spraw zagranicznych w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, od 1 stycznia 2010 również przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.Andrzej Romanowski (ur. 20 sierpnia 1951 w Krakowie) — polski literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, polityk; od 2003 redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego.

  Pismo współpracuje z takimi instytucjami jak Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Czarne czy Wydawnictwo Znak.

  Portal New.org.pl[]

  Przy piśmie od 2010 roku działa portal New.org.pl, który komentując bieżące wydarzenia poszerza ofertę dwumiesięcznika. Prezentowana na nim jest głównie publicystyka i wywiady. Portal jest miejscem umożliwiającym czytelnikom dyskusję.

  Osoby[]

  Redakcja[]

 • redaktor naczelny: Andrzej Brzeziecki
 • zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Nocuń
 • redaktor: Zbigniew Rokita
 • Sławomir Popowski
 • Kamila Zimnicka-Warchoł
 • Rada Redakcyjna[]

 • Jolanta Darczewska – była dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
 • Marek KornatInstytut Historii PAN
 • Piotr KosiewskiFundacja im. Stefana Batorego
 • Jacek Michałowski – były minister, były szef Kancelarii Prezydenta RP
 • Grzegorz PrzebindaUniwersytet Jagielloński
 • Mykoła Riabczuk – publicysta
 • Andrzej RomanowskiUniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w MSZ
 • Współpracownicy[]

 • Łukasz Adamski
 • Piotr Andrusieczko
 • Dmitrij Babicz
 • Kamil Całus
 • Maciej Falkowski
 • Wojciech Górecki
 • Iwona Kaliszewska
 • Wojciech Konończuk
 • Bohdana Kostiuk
 • Kamil Kłysiński
 • Tomasz Kułakowski
 • Grzegorz Nurek
 • Piotr Oleksy
 • Piotr Pogorzelski
 • Witalij Portnikow
 • Jadwiga Rogoża
 • Andrzej Szeptycki
 • Marcin Wojciechowski
 • Andrzej Zaręba (rysunki)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona oficjalna (pol.)
 • Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Azja Środkowa, Azja Centralna – region o nie w pełni zdefiniowanych granicach, w swej swej najpopularniejszej definicji graniczący od zachodu z Morzem Kaspijskim, od wschodu z Chińską Republiką Ludową, od południa z Afganistanem a od północy z Rosją. Region ten obejmuje pięć państw, byłych członków ZSRR, tzw. „stanów” co nawiązuje do obecności w nazwie wszystkich pięciu poradzieckich republik perskiego sufiksu „-stan” oznaczającego „kraj”. Są to: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Swiatłana Alaksandrauna Aleksijewicz (biał. Святлана Аляксандраўна Алексіевіч, ros. Светлана Александровна Алексиевич, Swietłana Aleksandrowna Aleksijewicz; ur. 31 maja 1948 w Stanisławowie) – białoruska pisarka i dziennikarka narodowości białorusko-ukraińskiej, tworząca w języku rosyjskim; autorka książek, filmów i sztuk teatralnych; laureatka licznych radzieckich i międzynarodowych nagród, w 2015 roku laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W swojej twórczości porusza tematykę II wojny światowej, radzieckiej interwencji w Afganistanie, katastrofy w Czarnobylu, samobójstw i inną. Pisarka jest krytycznie nastawiona do polityki przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki, a jej prace nie są wydawane w tym kraju.
  Serhij Żadan, ukr. Сергій Вікторович Жадан (ur. 23 sierpnia 1974 w Starobielsku) – ukraiński pisarz, poeta i tłumacz.
  Europa Wschodnia to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej, graniczący z Azją. Region ten jest różnie definiowany.
  Lilia Szewcowa (ros. Лилия Фёдоровна Шевцова) – rosyjski politolog, wiceprzewodnicząca Programu Instytucji Politycznych w Moskiewskim centrum Carnegie Endowment for International Peace. W 1971 ukończyła Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. W 1976 uzyskała doktorat w Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR. Po 1992 wykładała na licznych amerykańskich uniwersytetach.
  Timothy D. Snyder (ur. 18 sierpnia 1969) – amerykański historyk, profesor Yale University specjalista historii nowożytnego nacjonalizmu i historii Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracował z uniwersytetami w Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Pradze i Harvard University. Jego żoną jest Marci Shore.
  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) – instytucja państwowa, z siedzibą w Warszawie, zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji Centralnej. W 2005 obszar zainteresowania analityków Ośrodka został poszerzony o problematykę niemiecką, zaś w 2012 o obszar Turcji i Europy Północnej.
  Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu - fundacja założona w 2001 roku z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.