• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Notacja Barkera

  Przeczytaj także...
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.Diagram związków encji lub Diagram ERD (od ang. Entity-Relationship Diagram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie.
  Notacja Martina/IE zwana też notacją kruczej stopki używana jest w modelowaniu diagramów związków encji. Notację opracował James Martin. Swoją potoczną nazwę zawdzięcza rozgałęzieniu oznaczającym związek "do wielu", które przypomina trójpalczastą ptasią nogę. W notacji tej związki wymagalne oznacza się pionową kreską | (lub w wersji zmodyfikowanej - dwiema kreskami ||), natomiast opcjonalne kółeczkiem o.

  Notacja Barkera zwana też notacją Oracle używana jest w modelowaniu diagramów związków encji. Notacja wprowadzona i opracowana została około 1986 roku, przez zespół który tworzyli Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis oraz pracowników CACI. W notacja wzorowana była na wcześniej opracowanej notacji kruczej stopki, w której związki "do wielu" oznaczone był rysunkiem przypominającym trójpalczastą stopę ptaka, a gdy Barker dołączył do Oracle, metodę tą rozpropagowano jako studium przypadku w seriach książek. W notacji tej w odróżnieniu od notacji Martina/IE związki wymagalne oznacza się ciągłą linią związków, natomiast opcjonalne (nie wymagalne) - przerywaną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.