Nostryfikacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nostryfikacja (łac. noster – nasz, facere – czynić) – procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki, np. kuratoria oświaty lub rady wydziałów uczelni wyższych, uprawnionych do nadawania analogicznego stopnia naukowego w tym kraju, który „uznaje stopień za własny”.

Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.

W Polsce do nostryfikacji są upoważnione w przypadku:

 • świadectw szkolnych i maturalnych – odpowiednie wojewódzkie kuratoria oświaty,
 • dyplomów uczelni wyższych – rady jednostek organizacyjnych uczelni, które nadają stopnie doktora w danej dziedzinie nauki i kształcą studentów w obszarze obejmującym odpowiedni kierunek studiów,
 • stopni naukowych – rady jednostek organizacyjnych, które nadają stopnie doktora habilitowanego w zakresie odpowiedniej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 • Nostryfikacja w innych krajach stopni i tytułów uzyskanych w Polsce przebiega według różnych procedur. Na przykład w Wielkiej Brytanii zagraniczne dyplomy oficjalnie porównuje The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC), przy czym opinia tej instytucji nie jest w żaden sposób wiążąca. W przypadku zawodów regulowanych, to instytucja regulująca dany zawód w każdym z krajów członkowskich (Anglia, Walia, Irlandia Północna lub Szkocja) na własnych zasadach i według własnych procedur decyduje o uznaniu bądź nie uznaniu kwalifikacji z zagranicy. Za to w przypadku pozostałych zawodów, to sami pracodawcy decydują czy i jak uznają zagraniczne kwalifikacje. Przy czym w praktyce, zwykle nikt nie podważa opinii UK NARIC. Również szkoły mogą same decydować jak traktują zagraniczne kwalifikacje, jednak znowu wiele szkół opiera się wyłącznie o opinię z UK NARIC. Niektóre instytucje edukacyjne mają też bezpośredni dostęp do bazy danych UK NARIC i mogą dokonywać szybkiego porównania kwalifikacji na miejscu, bez konieczności wysyłania kopii dokumentów w celu oficjalnego porównania.

  Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.Kurator oświaty – organ rządowej administracji zespolonej, który w imieniu wojewody na obszarze danego województwa wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Kopaliński: nostryfikacja. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2018-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  2. Polskie kwalifikacje w UK (pol.). W: Edukacja Dorosłych w UK [on-line]. www.edukacjadoroslych.uk. [dostęp 2016-03-17].
  Wykształcenie wyższe jest wykształceniem uzyskanym w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej), oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego. Systemy szkolnictwa wyższego różnią się pomiędzy krajami, ale system nostryfikacji dyplomów opisuje równoważność stopni i tytułów naukowych.Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama