• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Normy - robotyka

  Przeczytaj także...
  H-kwadrat, H – termin w matematyce i teorii sterowania odnoszący się do przestrzeni Hardy’ego z normą kwadratową. Jest to podprzesztrzeń przestrzeni L i dlatego jest przestrzenią Hilberta. W szczególności jest przestrzenią Hilberta reprodukującą jądro. Przestrzeń unormowana – przestrzeń liniowa, w której określono pojęcie normy będące bezpośrednim uogólnieniem pojęcia długości (modułu) wektora w przestrzeni euklidesowej.
  Algorytmy sterowania opracowane zostały w celu jak najdokładniejszego sterowania położeniem i orientacją efektora w manipulatorze robotycznym. Mogą one być używane także w przypadku robotów mobilnych.

  Normy w teorii sterowania (i robotyce) – normy stosowane w algorytmach sterowania, w szczególności sterowania odpornego. Przede wszystkim stosuje się normy zwykłe, rzadziej definiuje się dodatkowe.

  Normy macierzy[ | edytuj kod]

  Dla macierzy dostępna jest norma spektralna:

  oraz

  Macierz – w matematyce układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Choć słowo „macierz” oznacza najczęściej macierz dwuwskaźnikową, to możliwe jest rozpatrywanie macierzy wielowskaźnikowych (zob. notacja wielowskaźnikowa). Macierze jednowskaźnikowe nazywa się często wektorami wierszowymi lub kolumnowymi, co wynika z zastosowań macierzy w algebrze liniowej. W informatyce macierze modeluje się zwykle za pomocą (najczęściej dwuwymiarowych) tablic.Kryterium sterowania - kryterium określające warunek (przykładowo dodatkowy warunek nałożony na ruch robota) najczęściej dotyczący czasu, energii lub błędu sterowania, kryterium to ma postać całki (sumy) po podanym przedziale czasu.

  Macierzy dotyczy także własność pierścieniowa:

  która jest stosowana w sterowaniu odpornym.

  Normy dla funkcji[ | edytuj kod]

  Korzystając z notacji normy euklidesowej:

  gdzie

  dla funkcji zdefiniować można normę:

  gdzie oznacza stopień normy.

  Wtedy energia sygnału zdefiniowana jest jako:

  a amplituda jako:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • H-kwadrat
 • kryterium sterowania
 • przestrzeń unormowana • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.