• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nora - etologia

  Przeczytaj także...
  Wołga (ros. Волга, mar. Jul, tat. Idel, łac. Rha) – wielka rzeka w Rosji przeduralskiej. Długość – 3531 km, powierzchnia zlewni – 1380 tys. km², średni roczny przepływ u ujścia 8060 m³/s (254,35 km³ rocznie). Największa i najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej, największa i najdłuższa na świecie rzeka uchodząca do jeziora. Płynie wyłącznie przez Rosję, tylko skrajne wschodnie ramię delty – Kigacz wyznacza granicę z Kazachstanem. W wyniku prowadzonej w czasach radzieckich budowy licznych zbiorników retencyjnych i regulacji koryta, bieg Wołgi został skrócony o ponad 160 km.Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Pręgowiec amerykański (Tamias striatus) – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych występujący we wschodniej Ameryce Północnej.
  Pręgowiec amerykański opuszczający norę
  Nory ptaków na skarpie Wołgi w Rosji
  Podwodna nora

  Nora – podziemna kryjówka zwierzęca, jama mająca zaspokoić elementarną potrzebę schronienia, będącą biologicznie ukształtowanym warunkiem rozwoju organizmów. Określenie nora jest używane głównie do określenia kryjówek zwierząt lądowych np. borsuka, lisa, lecz stanowi także określenie na miejsca schronienia zwierząt wodnych oraz ptaków gniazdujących w jamach wykopanych w ziemi. Zazwyczaj nory są tworzone przez dane zwierzęta, lecz czasem utworzone przez jedno zwierzę bywa wykorzystywane przez przedstawicieli innego gatunku. W ten sposób lisy wykorzystują nory borsuków.

  Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana w odniesieniu do gatunku Vulpes vulpes (w języku polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub po prostu lisem), a także przedstawicieli innych gatunków, podobnych do lisa, a zaliczanych do rodzajów: Alopex, Dusicyon i Urocyon.Błękitny San – program mający na celu ochronę wód Sanu i jego dopływów. Koordynatorem programu jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

  Ochrona prawna[ | edytuj kod]

  Nory zwierzęce są chronione przez kilka aktów prawnych. Rozkopywania nor zabrania prawo łowieckie (art. 51 i 53). Ustawa o ochronie przyrody umożliwia wprowadzenie zakazu niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry (art. 45) — w odniesieniu do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Art. 52 daje podstawę wprowadzania zakazu niszczenia gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Ustawa o rybactwie śródlądowym zabrania połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (art. 11).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki: Słownik języka polskiego t. III, s. 406. 1904.
  2. Wojciech Maciejko: Publicznoprawna ochrona kryjówek ryb i raków. Materiały Konferencji Naukowo Technicznej Błękitny San, 2006.
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2168).
  4. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683)
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.