• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nogat

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Janówka – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Stare Pole na obszarze Żuław Elbląskich nad Nogatem.
  Zamek w Malborku nad Nogatem

  Nogatrzeka będąca wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, oddzielona od drugiego z ramion, Leniwki, śluzą w Białej Górze. Żeglowna na całej długości. Uchodzi licznymi odnogami do Zalewu Wiślanego, tworząc niewielką deltę.

  Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.Michałowo – część wsi Wierciny w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w Nowy Dwór Gdański.

  Częściowo zachowały się wały przeciwpowodziowe z czasów przed budową kaskady w latach 1912–1915.

  Długość rzeki wynosi 62 km, a powierzchnia jej dorzecza 1330 km².

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2002 r. ws. klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Nogat jest rzeką klasy żeglownej II.

  Dopływy: Liwa, Młynówka Malborska, oba prawobrzeżne.

  Bielnik Drugi – osiedle w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg na obszarze Żuław Elbląskich i nad Nogatem.Półmieście – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Nowy Staw na obszarze Wielkich Żuław Malborskich nad Nogatem.

  Ze względu na wartości przyrodnicze, ujściowy odcinek rzeki został objęty ochroną w postaci rezerwatu Ujście Nogatu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Dolny odcinek stanowi granicę województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  Historia regulacji[ | edytuj kod]

  Dawniej rzeka stanowiła jedno z głównych ramion Wisły i spływało nią 87% wód wiślanych. W związku z obniżeniem się poziomu lustra wody w Nogacie podjęto próbę regulacji układu rzecznego i w 1553 przekopano kanał pod Białą Górą, który uratował rzekę od wyschnięcia. Większość wód zaczęła płynąć Nogatem, a Wisła straciła żeglowność na odcinku Biała GóraGdańsk. Niedobór wody dla Gdańska i nadmiar dla miejscowości położonych nad Nogatem, wywołał wieloletnie spory. W 1612 wybudowano tamę, która w czasie wojen szwedzkich uległa zniszczeniu, powodując ponowne spory i komplikacje stosunków wodnych. Dopiero w 1848 zatwierdzono projekt odgałęzienia Nogatu od Wisły 4 km poniżej Białej Góry w miejscowości Piekło, w tym celu przekopano kanał, wzniesiono drewniany jaz przeciw krze lodowej i wybudowano wały przeciwpowodziowe z tzw. wielkim upustem, służącym do odprowadzania wód Liwy do Nogatu. W 1879 podwyższono wał przeciwpowodziowy Wisły i przebudowano wielki upust. Po przerwaniu wału i zalaniu Żuław Elbląskich w 1888 zdecydowano o uregulowaniu Wisły. W 1900 nastąpiło prawie całkowite odcięcie dopływu wody z Wisły do Nogatu. Rzekę Nogat skanalizowano przez trzy stopnie wodne: Michałowo, Rakowiec i Szonowo, utrzymując w ten sposób stały poziom wód, umożliwiając ruch statków. W 1930 wybudowano małą śluzę w ujściu Liwy do Nogatu.

  Pętla Żuławska – droga wodna o długości 303 km, łącząca szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki z wodami Zalewu Wiślanego. Jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu przez Antwerpię i Berlin do Kaliningradu i Kłajpedy.Osłonka (niem. Grenzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański na obszarze Żuław Wiślanych nad Szkarpawą. Wieś wchodzi w skład sołectwa Marzęcino.

  Miejscowości nad Nogatem[ | edytuj kod]

 • Biała Góra (śluza) – prawy brzeg
 • Pogorzała Wieś (śluza Szonowo) – lewy brzeg
 • Grobelno – lewy brzeg
 • Malbork
 • Czerwone Stogi – lewy brzeg
 • Kamienice – lewy brzeg
 • Malbork-Rakowiec (śluza) – prawy brzeg
 • Szawałd – lewy brzeg
 • Janówka – prawy brzeg
 • Półmieście – lewy brzeg
 • Michałowo (śluza) – lewy brzeg
 • Wierciny – lewy brzeg
 • Jazowa – lewy brzeg
 • Kępki – lewy brzeg
 • Kępiny Małe – lewy brzeg
 • Bielnik Drugi – prawy brzeg
 • Kępiny Wielkie – prawy brzeg
 • Osłonka – lewy brzeg
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Pętla Żuławska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Elbląg na lata 2006–2011, s. 32 [dostęp 2013-01-29] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-09].
  2. Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695.
  3. Pod. red. Roberta Goni i Włodzimierza Bykowskiego, Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych – przewodnik przyrodniczo-turystyczny, TPDW, ZPKChiN, Apeiron. Świecie, 2010. Wydanie I, ​ISBN 978-83-61821-08-3​, ​ISBN 978-93-62303-05-2

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Więcej informacji o węźle wodnym w Białej Górze
 • Nogat w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. VII: Netrebka – Perepiat. Warszawa 1886.
 • Przewodnik Piotra Saleckiego po Nogacie dla żeglarzy i turystów wodnych
 • Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Zamek w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) – zamek w Malborku, na prawym brzegu Nogatu, gotycki, ceglany, warowny, otoczony fosą, wzniesiony w kilku etapach od 3 ćw. XIII w. do poł. XV w. przez zakon krzyżacki, początkowo konwentualny i siedziba komtura, w latach 1309–1457 siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus Zakonnych, w latach 1457–1772 rezydencja królów Polski, od 1466 siedziba władz Prus Królewskich, od 1568 siedziba Komisji Morskiej, w 1772 zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773–1804; rekonstruowany w latach 1817–1842 i 1882–1944, zniszczony w 1945, ponownie rekonstruowany od 1947; w 1949 wpisany do rejestru zabytków, w 1994 uznany za pomnik historii, w 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO; od 1961 siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Czerwone Stogi – nieoficjalna nazwa części wsi Kałdowo w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Malbork.
  Biała Góra (niem. Weissenberg) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603.
  Zalew Wiślany (ros. Zalew Kaliningradzki) – zalew słonawowodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), część Zatoki Gdańskiej odcięta przez Mierzeję Wiślaną.
  Pogorzała Wieś (niem. Wernersdorf) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Miłoradz, nad Nogatem na obszarze Wielkich Żuław Malborskich.
  Młynówka Malborska (Kanał Juranda) – kanał wodny, dopływ Nogatu o długości 29,3 km, wypływający z jeziora Dzierzgoń.
  Rakowiec - wysunięta na wschód dzielnica Malborka. Znajduje się w niej jaz na Nogacie, na którym zbudowano elektrownię wodną o mocy 0,9 MW, wraz ze śluzą wodną. Przez Rakowiec przebiega także droga krajowa nr 22 oraz linia kolejowa Tczew - Malbork - Elbląg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.