• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nocny tryb życia

  Przeczytaj także...
  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.
  Sen – stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości (z wyjątkiem świadomego snu) i bezruch. Sen charakteryzuje się ustępowaniem pod wpływem czynników zewnętrznych (zob. śpiączka).
  Nietoperz jest ssakiem prowadzącym nocny tryb życia.

  Nocny tryb życia – pojęcie określające zachowanie zwierząt, które śpią w ciągu dnia, zaś okresem ich największej aktywności jest noc. Przeciwieństwem nocnego trybu życia jest dzienny tryb życia, charakterystyczny między innymi dla człowieka.

  Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:Galagowate, galago (Galagidae) - rodzina południowoafrykańskich, nadrzewnych małpiatek o nocnym trybie życia, wcześniej zaliczanych do lorisowatych jako podrodzina Galaginae. Wiele gatunków pozostaje słabo poznanych, niektóre narażone są na wyginięcie.

  Nocny tryb życia może być traktowany jako czynnik charakteryzujący pewną grupę zwierząt (np. w konkretnej niszy ekologicznej), w którym to rozróżnieniu czynnikiem wyróżniającym będzie sam okres aktywności danego gatunku.

  Nocny tryb życia może być także postrzegany jako forma kamuflażu, przystosowanie do unikania zagrożenia ze strony drapieżników. Innym powodem nocnego trybu życia może być konieczność unikania zbyt wysokich temperatur, panujących w ciągu dnia. Takie zachowanie jest charakterystyczne w szczególności dla zwierząt żyjących na terenach pustynnych i chroni je ono przed nadmierną utratą wody z organizmu w czasie gorącego i suchego dnia. Ta adaptacja wzmacnia osmoregulację w organizmie.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Zmierzch jest to okres po zachodzie Słońca, w którym Ziemia oświetlona jest światłem słonecznym rozproszonym w atmosferze. Rozróżnia się następujące fazy zmierzchu:

  Wiele stworzeń prowadzących dzienny tryb życia przejawia pewne zachowania, które uwidaczniają się w czasie nocy (np. niektóre ptaki morskie i żółwie morskie na noc zbierają się na miejscach lęgowych lub tworzą kolonie w celu zmniejszenia ryzyka ataku drapieżnika i tym samym ochrony siebie oraz swojego potomstwa).

  Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu. Efektywność adaptacji określa dostosowanie.Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).

  Niektóre gatunki zwierząt nie prowadzą typowego nocnego trybu życia, a okres ich największej aktywności przypada na czas zmierzchu.

  Specjalna budowa oka kota pozwala mu prowadzić dzienno-nocny tryb życia.

  Zwierzęta prowadzące nocny tryb życia mają zazwyczaj rozwinięte zmysły słuchu, węchu oraz specjalnie przystosowane oczy. W ogrodach zoologicznych zwierzęta prowadzące nocny tryb życia są zazwyczaj trzymane w specjalnych pomieszczeniach, w których zapewnia się im ich normalny rytm dobowy i utrzymuje się je aktywne w godzinach, w których zwiedzający mogą je oglądać.

  Kamuflaż – czynność wykonywana przez zwierzęta w celu ukrycia się przed drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami.Lęg, ląg – w znaczeniu ogólnym: wylęganie się, wyklucie się, czyli wydobycie się zwierząt z jaj. W zoologii mianem lęg określane są wszystkie jaja danego zwierzęcia wysiadywane jednocześnie, a w ornitologii również wszystkie pisklęta pochodzące z jednego zniesienia, wychowywane przez jednych rodziców lub jeden cykl rozrodczy obejmujący okres od budowy gniazda po uzyskanie samodzielności przez pisklęta. W tym ostatnim znaczeniu termin lęg może być użyty w odniesieniu do pary ptaków lub do całego gatunku.

  Niektóre gatunki są aktywne zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu nocy – na przykład koty dzięki swoim specjalnie przystosowanym oczom mogą funkcjonować zarówno przy dziennym świetle, jak i w nocy. Inne gatunki zwierząt (nietoperze, zwierzęta z rodziny galagowatych) są przystosowane wyłącznie do prowadzenia nocnego trybu życia.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Rytm okołodobowy, rytmika okołodobowa, rytmika circadialna – dobowy cykl zmian zachowania się zwierząt oraz zmian w fizjologii roślin tłumaczony istnieniem zegara biologicznego, tj. czynników wewnętrznych regulujących cykliczny charakter procesów wzrostu i rozwoju, aktywności, snu czy odżywiania się.

  Osoby ze skłonnością do prowadzenia nocnego trybu życia określa się mianem „nocny marek” (ang. night owl).

  Przypisy

  1. Ogród zoologiczny Ołomuniec (pol.). [dostęp 12 lipca 2008].
  2. Rick Nauert, Ph.D.: Night Owl Behavior Harmful to Preteens (ang.). [dostęp 12 lipca 2008].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osmoregulacja - regulacja stężeń roztworów elektrolitów i związków organicznych w płynach ustrojowych oraz ich objętości, a także utrzymywanie równowagi wodnej organizmu. Zjawisko osmozy polega na przechodzeniu wody z roztworu o niższym stężeniu (czyli hipotonicznego) do roztworu o stężeniu wyższym (hipertonicznego) przez błonę półprzepuszczalną; w wypadku organizmów jest to błona komórkowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.