• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nizina Naddunajska - Słowacja

  Przeczytaj także...
  Börzsöny (517.5) – grupa górska w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, stanowiąca najbardziej na zachód wysunięty człon Średniogórza Północnowęgierskiego. Położona w całości na terenie Węgier, niespełna 50 km na północ od centrum Budapesztu.Małe Karpaty (514.2, słow. Malé Karpaty, węg. Kis-Kárpátok, niem. Kleine Karpaten) – pasmo górskie w zachodniej Słowacji. Stanowią najbardziej wysunięty na południowy zachód pasmo Centralnych Karpat Zachodnich.
  Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.

       Nizina Naddunajska

  Nizina Naddunajska - (słow. Podunajská nížina) - nizina w zachodniej Słowacji, stanowiąca przedłużenie Małej Niziny Węgierskiej na północ od Dunaju. Największy nizinny region Słowacji.

  Od zachodu Nizinę Naddunajską zamyka pasmo Małych Karpat, sięgające do samego Dunaju. Granica północna jest nieregularna - sięga dalej na północ w ujściach dolin rzek (Wagu, Nitry i Žitavy), cofa się na południe w miejscach, gdzie zaczynają się skrajne pasma Karpat Zachodnich - Góry Inowieckie (Považsky Inovec), Trybecz (Tríbeč), Ptacznik (Vtáčnik), Hroński Inowiec (Pohronský Inovec) i Góry Szczawnickie. Od wschodu Nizinę zamykają Wyżyna Krupińska i wzgórza Börzsöny (na terenie Węgier). Na południu granicą Niziny jest Dunaj.

  Kraj trnawski (słow. Trnavský kraj) - jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo.Komárno (węg. Komárom) – graniczne miasto (37 tys. mieszkańców, w tym 64% Węgrów) na południu Słowacji, położone przy ujściu rzeki Wag do Dunaju. Na drugim brzegu Dunaju znajduje się połączone mostem węgierskie miasto Komárom (historycznie są to dwie części tego samego miasta, do 1920 roku i w latach 1938-1945).

  Powierzchnia Niziny Naddunajskiej wynosi około 10,0 tys. km. Dzieli się ją na część północną - Pogórze Naddunajskie (Podunajská pahorkatina) i południową - Równinę Naddunajską (Podunajská rovina). Wysokość Niziny nad poziomem morza wynosi 250-250 m, przy czym część północna jest wyżej położona. We wschodniej części Niziny znajdują się liczne wzgórza, z których najwyższe to Chrbát (271 m n.p.m.), Modry Vrch (251 m n.p.m.) i Jablonec (272 m n.p.m.). Poza tym Nizina jest krainą płaską, poprzecinaną dolinami dopływów Dunaju, odnogami Dunaju i sztucznymi kanałami. Mały Dunaj, odbijający tuż za Bratysławą na wschód od głównego koryta Dunaju, tworzy na terenie Niziny największą w Europie rzeczną wyspę Žitný ostrov.

  Trybecz (514.81, słow. Tríbeč) – pasmo górskie w zachodniej Słowacji. Należy do Łańcucha Wielkofatrzańskiego w Centralnych Karpatach Zachodnich.Nitra (węg. Nyitra) – rzeka w środkowej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość - 169 km, powierzchnia zlewni - 4501 km², średni przepływ u ujścia - 22,5 m³/s.

  Nizina Naddunajska jest pokryta żyznymi glebami aluwialnymi, naniesionymi głównie przez Dunaj.

  Nizina Naddunajska jest najcieplejszą i najbardziej nasłonecznioną częścią Słowacji.

  Ciepły klimat i dobre gleby zadecydowały o tym, że Nizina Naddunajska to najważniejszy rolniczy region Słowacji. Niemal w całości jest zagospodarowana rolniczo, tylko w dolinach rzek spotyka się łąki i podmokłe lasy łęgowe. Oprócz gruntów ornych są tu liczne winnice, sady i ogrody.

  Góry Szczawnickie (515.21, słow. Štiavnické vrchy) – grupa górska na Słowacji, w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, stanowiąca zachodnią część łańcucha Rudaw Słowackich. Zajmuje powierzchnię ok. 800 km² i jest największą grupą gór pochodzenia wulkanicznego na Słowacji. Najwyższym szczytem jest Sitno (1009 m n.p.m.).Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.

  Region jest pozbawiony znaczących bogactw mineralnych poza surowcami budowlanymi. Bogactwem Niziny Naddunajskiej są natomiast bardzo liczne źródła wód termalnych (do 92 °C) i mineralnych. Nie w pełni wykorzystane są natomiast zasoby energetyczne Dunaju i Wagu.

  Nizina Naddunajska jest najgęściej zamieszkaną i najlepiej rozwiniętą częścią Słowacji. Największym miastem Niziny jest stolica Słowacji Bratysława. Pozostałe większe miasta to Trnawa, Nitra, Nové Zámky i Komárno. Są one również ośrodkami przemysłowymi regionu. Przemysł jest różnorodny - tradycyjnych gałęzi i nowych technologii. Region jest poprzecinany drogami i liniami kolejowymi, zaś w Bratysławie, Komarnie i w Šturovie znajdują się porty żeglugi dunajskiej.

  Mała Nizina Węgierska (551.3; t. Mała Nizina Naddunajska, węg. Kisalföld, słow. Malá dunajská kotlina, niem. Kleine Ungarische Tiefebene) – rozległa nizina aluwialna w północno-zachodniej części Kotliny Panońskiej.Ptacznik (514.82; słow. Vtáčnik) – pasmo górskie w środkowej Słowacji, część Łańcucha Wielkofatrzańskiego w Centralnych Karpatach Zachodnich.

  Południe Niziny jest zamieszkane przez mniejszość węgierską, której udział w powiatach Komárno i Dunajská Streda sięga 90% ludności.

  Administracyjnie Nizina Naddunajska wchodzi w skład trzech krajów: bratysławskiego, trnawskiego i nitrzańskiego.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Žitava - rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość - 69,2 km, powierzchnia zlewni - 907 km², średni roczny przepływ u ujścia (koło Šuran) - 4,3 m³/s.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyspa Żytnia (słow. Žitný ostrov, węg. Csallóköz, niem. Schüttinsel) – położona w zachodniej Słowacji wyspa rzeczna, utworzona przez główne koryto Dunaju, Mały Dunaj i dolny odcinek Wagu. Ma 15 do 30 km szerokości i 84 km długości. Powierzchnia - 1.326 km², najbardziej rozległa z nich tzw. Wielki Žit o pow. 290 km² to największa śródlądowa wyspa w Europie. Wyniesienie nad poziom morza - 105 do 129 m.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Wag (słow. Váh, węg. Vág, niem. Waag) – rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 403 km, powierzchnia zlewni – 10 640 km², średni roczny przepływ u ujścia – 196 m³/s. Do dorzecza Wagu należy także polska część Orawy.
  Mały Dunaj (słow. Malý Dunaj, węg. Kis Duna) - rzeka w zachodniej Słowacji; jedno z trzech koryt, na które Dunaj dzieli się przepływając przez Małą Nizinę Węgierską. Długość - 128 km. Średni roczny przepływ (regulowany za pomocą śluz) - 19,3 m³/s w Bratysławie, 27,8 m³/s we wsi Trstice w końcowym biegu. Powierzchnia zlewni - 2.977 km².
  Kraj nitrzański (słow. Nitriansky kraj) - jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo.
  Dunajská Streda (węg. Dunaszerdahely, niem. Niedermarkt) – miasto na Słowacji, w kraju trnawskim, na Małej Nizinie Naddunajskiej. Około 23,5 tys. mieszkańców. Jedno z największych miast wyspy Žitný ostrov (węg. Csallóköz).
  Trnawa (słow. Trnava, węg. Nagyszombat, niem. Tyrnau) – miasto (70 tys. mieszkańców) w zachodniej Słowacji, 45 km na wschód od Bratysławy. Stolica kraju trnawskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.