• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niwolumab

  Przeczytaj także...
  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.Rak nerkowokomórkowy (rak nerki, łac. carcinoma renis, ang. renal cell carcinoma, RCC) – nowotwór złośliwy wywodzący się najczęściej z komórek nabłonka cewek krętych bliższych. Ze względu na fakt, że nabłonek cewek nerkowych wywodzi się z mezodermy, a nie jak w innych narządach z ektodermy, nie należy on do grupy gruczolakoraków.
  Leki biologiczne – grupa leków ściśle związana z cząsteczkami biologicznie czynnymi naturalnie występującymi w organizmie człowieka, działających przez wpływ na mechanizmy przez nie mediowane.

  Niwolumab (nazwa handlowa Opdivo) – lek biologiczny stosowany w immunoterapii nowotworów złośliwych, ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko immunoregulatorowemu receptorowi PD-1 (ang. programmed death 1) znajdującemu się na powierzchni limfocytów T. Wiąże się z nim i blokuje aktywacje PD-1 poprzez ligandy PD-L1 i PD-L2, co powoduje aktywację limfocytów T i odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym. Niwolumab został wprowadzony do leczenia onkologicznego.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Badania kliniczne[ | edytuj kod]

  Dotychczas lek był badany u chorych z rakiem nerki, rakiem płuca i czerniakiem. Trwają nad nim intensywne badania kliniczne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Kline, T.F. Gajewski. Clinical development of mAbs to block the PD1 pathway as an immunotherapy for cancer. „Curr Opin Investig Drugs”. 11 (12), s. 1354–1359, Dec 2010. PMID: 21154117. 
  2. S.L. Topalian, F.S. Hodi, J.R. Brahmer, S.N. Gettinger i inni. Safety, Activity, and Immune Correlates of Anti-PD-1 Antibody in Cancer. „N Engl J Med”, Jun 2012. DOI: 10.1056/NEJMoa1200690. PMID: 22658127. 
  3. A Phase 1b Study of MDX-1106 in Subjects With Advanced or Recurrent Malignancies (MDX1106-03), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00730639 (ang.).
  4. BMS-936558 (MDX-1106) In Subjects With Advanced/Metastatic Clear-Cell Renal Cell Carcinoma (RCC), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT01354431 (ang.).
  5. Dose-escalation Study of Combination BMS-936558 (MDX-1106) and Ipilimumab in Subjects With Unresectable Stage III or Stage IV Malignant Melanoma, [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT01024231 (ang.).
  6. A Study of MDX-1106 in Patients With Selected Refractory or Relapsed Malignancies (MDX1106-01), [w:] ClinicalTrials.gov [online], National Institutes of Health, NCT00441337 (ang.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • K. Garber. Beyond ipilimumab: new approaches target the immunological synapse. „J Natl Cancer Inst”. 103 (14), s. 1079–1082, Jul 2011. DOI: 10.1093/jnci/djr281. PMID: 21737695. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Phase II experience with MDX-1106 (Ono-4538), an anti-PD-1 monoclonal antibody, in patients with selected refractory or relapsed malignancies.
 • Clinical activity and safety of anti-PD-1 (BMS-936558, MDX-1106) in patients with previously treated metastatic renal cell carcinoma (mRCC).
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Przeciwciała monoklonalne (mAb – ang. Monoclonal AntiBodies) – zbiór przeciwciał, które wykazują jednakową swoistość względem danego antygenu i ewentualnie takie samo lub podobne powinowactwo. Nazwa wywodzi się stąd, że wszystkie takie przeciwciała są otrzymywane z jednego klonu limfocytów B. Przeciwieństwem przeciwciał monoklonalnych są przeciwciała poliklonalne, czyli takie, które wiążą różne antygeny i względem tego samego antygenu wykazują różne powinowactwo. Analogicznie: surowica zawierająca przeciwciała monoklonalne to surowica monoklonalna, zaś surowica zawierająca przeciwciała poliklonalne to surowica poliklonalna.Odpowiedź odpornościowa, odpowiedź immunologiczna, reakcja odpornościowa lub immunologiczna – całokształt zmian, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem kontaktu z antygenem. Każda odpowiedź odpornościowa składa się z:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ClinicalTrials.gov – strona internetowa amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia zawierająca informacje na temat badań klinicznych.
  Komórka nowotworowa – komórka której cykl komórkowy został zaburzony wskutek mutacji. Jedną z jej ważnych cech jest duża zdolność do unikania apoptozy. Komórka nowotworowa dzieli się nieustannie i bez ograniczeń. Charakteryzuje ją podwyższona aktywność telomerazy, co umożliwia ominięcie fizjologicznego limitu ilości podziałów jednej komórki. Pod tym względem przypomina komórki macierzyste, jednak nie dochodzi do specjalizacji komórki. Podział komórek nowotworowych może prowadzić do powstania guza nowotworowego.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Czerniak, zwany też czerniakiem złośliwym (łac. melanoma malignum) – nowotwór złośliwy skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka wywodzący się z melanocytów. Stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Corocznie jest rozpoznawane około 130 000 przypadków tej choroby, większość u osób rasy białej. Zapadalność na świecie wykazuje znaczną zależność geograficzną. Czerniak przed 40. rokiem życia jest rzadki, szczyt zachorowań przypada na siódmą i ósmą dekadę życia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.