• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niwelacja geometryczna

  Przeczytaj także...
  Niwelacja w przód – jedna z dwóch technik niwelacji geometrycznej; pomiar różnicy wysokości z niwelatorem ustawionym nad punktem o znanej wysokości.Niwelator – instrument geodezyjny, mocowany na trójnożnym statywie, umożliwiający pomiar różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami terenowymi.
  Reper – trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy wysokościowej o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia. Repery wykorzystywane są do wykonania niwelacji podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych i są fizyczną realizacją państwowej osnowy wysokościowej. Wysokości reperów są określane za pomocą pomiarów metodą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS.
  Niwelacja geometryczna
  1. Odczyt (R) na łacie wstecz
  2. Poziom instrumentu
  3. Odczyt (V) na łacie w przód

  Niwelacja geometryczna – jeden z rodzajów niwelacji. Pomiar różnic wysokości punktów na podstawie pomiaru położenia poziomej osi celowej niwelatora na pionowo ustawionych na tych punktach łatach niwelacyjnych. Zasady jej wykonania określa Instrukcja Techniczna G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe".

  Niwelacja, niwelacje, pomiary wysokościowe – geodezyjne wyznaczanie różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Wyróżnia się następujące rodzaje niwelacji:

  Polega na wyznaczeniu różnicy wysokości między dwoma punktami terenowymi poprzez pomiar pionowych odcinków zawartych między poziomą linią celowania a punktami terenowymi. Aby wyznaczyć wspomniane odcinki pionowe należy w punktach terenowych ustawić odpowiednie przymiary w postaci łaty niwelacyjnej. Pozioma linia celowania realizowana jest z użyciem specjalnych instrumentów geodezyjnych, zwanych niwelatorami. Sposoby wykonania niwelacji geometrycznej

 • niwelacja ze środka
 • niwelacja w przód
 • Rodzaje niwelacji w zależności od celu jej przeprowadzenia
 • niwelacja reperów – służy do zagęszczenia osnowy wysokościowej
 • niwelacja powierzchniowa:
 • metodą siatkową
 • metodą punktów rozproszonych
 • metodą profilów podłużnych i poprzecznych
 • Rodzaje niwelacji w zależności od dokładności jej przeprowadzenia
 • precyzyjna – dla podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy
 • techniczna – dla szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz osnowy pomiarowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.