• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nitrosomonas

  Przeczytaj także...
  Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Nitrosomonasrodzaj bakterii tlenowych z rodziny Nitrobacteraceae opisany przez Siergieja Winogradskiego w 1892 r. Bakterie te uczestniczą w procesach nitryfikacji. Mikroorganizmy Nitrosomonas są chemolitoautotrofami i wykorzystują nieorganiczne donory elektronów (azot amonowy i azotanowy(III)) w celu uzyskania energii dla procesów syntezy. Ich jedynym źródłem węgla jest rozpuszczony tlenek węgla(IV). Bakterie te są tlenowcami, więc dla swojego rozwoju wymagają obecności rozpuszczonego tlenu. Bakterie nitryfikacyjne znajdują się w różnych środowiskach bytowania.

  Siergiej Nikołajewicz Winogradski, ros. Сергей Николаевич Виноградский (ur. 1 września 1856 w Kijowie, zm. 25 lutego 1953 we Francji – rosyjski mikrobiolog.Cykl azotowy, cykl nitryfikacyjny, obieg azotu w przyrodzie – cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze.

  Gatunki[ | edytuj kod]

  Gatunki opisane w NCBI taxonomy database:

  Nitrobacteraceae - rodzina bakterii z rzędu Pseudomonadales opisana przez Buchanana w 1917. Uczestniczą w procesach przemiany azotu.
 • Nitrosomonas aestuarii
 • Nitrosomonas communis
 • Nitrosomonas cryotolerans 
 • Nitrosomonas europaea
 • Nitrosomonas eutropha
 • Nitrosomonas halophila
 • Nitrosomonas marina
 • Nitrosomonas mobilis
 • Nitrosomonas nitrosa
 • Nitrosomonas oligotropha
 • Nitrosomonas stercoris
 • Nitrosomonas ureae
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • obieg azotu w przyrodzie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Korneliusz Miksch, Jan Sikora, Biotechnologia ścieków, Warszawa: PWN, 2010, ISBN 978-83-01-16183-5.
  2. Taxonomy browser (Nitrosomonas), www.ncbi.nlm.nih.gov [dostęp 2019-08-08].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.