• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niezawodność systemu elektroenergetycznego

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej .
  Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.

  Niezawodność systemy elektroenergetycznego (ang. reliability of an electric power system) - jest to poziom funkcjonowania elementów systemu, który skutkuje dostarczaniem do odbiorców (klientów) energii elektrycznej w odpowiedniej (wymaganej) ilości i o parametrach spełniających określone standardy oraz normy. Tak zdefiniowana niezawodność dostaw energii elektrycznej obejmuje dwa aspekty funkcjonalne: wystarczalność i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego.

  Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np. standardem jest, że każdy współcześnie wytwarzany telewizor wyświetla kolory) czy ludzkiego zachowania (norma kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu.

  Badając niezawodność SEE analizuje się oddzielnie niezawodność podsystemów, które wchodzą w skład SEE. Są to podsystem wytwórczy, podsystem przesyłowy oraz podsystem dystrybucyjny. Otrzymujemy więc mamy niezawodność realizacji pojedynczej funkcji: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji. Ponadto w SEE wyróżnić można trzy poziomy hierarchiczne:

  Rynek Energii - dwumiesięcznik, którego tematyka związana jest głównie z obrotem energią cieplną i elektryczną pomiędzy ich wytwórcą i dystrybutorem, a odbiorcą i użytkownikiem.
 • HL I - obejmujący urządzenia i obiekty wytwarzające energię elektryczną,
 • HL II - obejmujący łącznie obiekty i urządzenia do wytwarzania i przesyłu energii,
 • HL III - obejmujący cały system, łącznie z dystrybucją.
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Glossary of Terms. Prepared by the Glossary of Terms Task Force of the NERC. NERC. August 1996.
 • Paska J., Bargiell J., Goc W, Sowa P.: Niezawodność systemu elektroenergetycznego a jakość energii elektrycznej, Rynek Energii, Nr 5, 2000. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.139 sek.