• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niezawodność

  Przeczytaj także...
  Diagnostyka techniczna zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego poprzez badanie własności procesów roboczych i towarzyszących pracy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny.

  Niezawodność (ang. reliability) – własność obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających).

  Niezawodność obiektu jest określona przez prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia opisanego definicją:

  gdzie: – niezawodność, – czas pracy bez uszkodzenia, – założony (lub wymagany) czas pracy bez uszkodzenia.

  Dla obiektów nienaprawialnych przyjmuje się następujące założenia:

 • dla wartość ,
 • funkcja niezawodności jest nierosnąca,
 • dla dążącego do nieskończoności wartość .
 • Zobacz też[]

 • diagnostyka
 • Bibliografia[]

 • Wojciech Zamojski, Teoria i technika niezawodności, Wrocław 1976.
 • Jan Maksymiuk, Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997. ISBN 83-204-2101-2
 • Marian Kwietniewski, Marek Roman, Halina Kłoss-Trębaczkiewicz, Niezawodność wodociągów i kanalizacji.
 • Linki zewnętrzne do instytucji zajmujących się teorią niezawodności[]

 • Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Opolska
 • Fraunhofer LBF Darmstadt • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.