• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

  Przeczytaj także...
  Malformacje macicy są grupą wad wrodzonych macicy, powstałych wskutek zaburzenia rozwoju przewodów Müllera w embriogenezie. Występują u około 1% kobiecej populacji, są jednak niedodiagnozowane z powodu często bezobjawowego przebiegu. Część z nich objawia się zaburzeniami miesiączkowania, bólem, pierwotną niepłodnością lub niemożnością utrzymania ciąży. Wady budowy macicy stwierdza się u około 12% pacjentek z poronieniami nawykowymi. U 30% ciężarnych z wadami rozwojowymi narządu rodnego występuje niewydolność cieśniowo-szyjkowa.Dietylstilbestrol (łac. Diethylstilbestrolum; DES) – organiczny związek chemiczny, pochodna trans-stylbenu. Wycofany z użycia doustny lek, będący niesterydowym estrogenem.
  Histerosalpingografia (HSG) – badanie radiologiczne mające na celu uwidocznienie jamy macicy i jajowodów. Jej odmianą jest histerografia, która jest ograniczona jedynie do obrazowania jamy macicy. Badanie polega na wprowadzeniu do jamy macicy środka cieniującego za pomocą specjalnej strzykawki. Podczas podawania środek kontrastowy stopniowo wypełnia jamę macicy, jajowód i następnie dostaje się do jamy otrzewnej.

  Niewydolność cieśniowo-szyjkowa (łac. insufficientia cervicalis colli uteri, ang. cervical incompetence) – powikłanie ciąży, polegające na niezdolności szyjki macicy do utrzymania ciąży do przewidywanego terminu porodu.

  Epidemiologia[]

  Szacuje się, że niewydolność cieśniowo-szyjkowa dotyczy 0,1-1,8% ciąż.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Cewnik Foleya – rodzaj giętkiego cewnika pęcherzowego. Jest to narzędzie urologiczne, najczęściej lateksowe, stosowane do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego. Jego charakterystyczną cechą jest balonik o średnicy większej niż średnica cewki moczowej, który wypełniany jest sterylną wodą i utrzymuje narzędzie na stałe w pęcherzu. Grubość produkowanych cewników Foleya w skali French wynosi 10 F- 28 F. Długotrwałe stosowanie cewnika Foleya może się wiązać z powikłaniami (cewnik może być bowiem źródłem utrzymujących się zakażeń układu moczowego, może powodować mechaniczne urazy w cewce moczowej i szyi pęcherza, stwierdzone zwiększone ryzyko raka pęcherza moczowego), jest jednak najczęściej używaną metodą odprowadzenia moczu. Jeśli pacjent cierpi na nietrzymanie moczu, a nie ma zwężenia cewki moczowej, alternatywnym rozwiązaniem u mężczyzn może być cewnik zewnętrzny.

  Etiologia[]

  W etiologii niewydolności cieśniowo-szyjkowej bierze się pod uwagę trzy główne grupy czynników:

 • wrodzone
 • urazy, np. przebyte zabiegi ginekologiczne na szyjce macicy (najczęściej): operacja kleszczowa, ręczne wydobycie łożyska, sztuczne poronienie, wyłyżeczkowania macicy, rozległe elektrokonizacje, amputacja szyjki macicy
 • czynniki hormonalne i biochemiczne niewydolność czynnościowa)
 • Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka niewydolności cieśniowo-szyjkowej:

  Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (ang. premature rupture of membranes, PROM) – przerwanie błon płodowych w ciąży wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem porodu. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych określa się jako przedłużone, gdy występuje wcześniej niż 18 godzin przed rozpoczęciem porodu lub jako PPROM (preterm PROM), gdy do pęknięcia błon dochodzi przed 37 tygodniem ciąży. Jest to jedna z częstych patologii położniczych, występuje w 2–4% ciąż i jest przyczyną około jednej trzeciej porodów przedwczesnych.Szyjka macicy (łac. Cervix uteri) – zgrubiała, dolna część mięśniówki macicy. Łączy pochwę z jamą macicy. Dzięki licznym zmarszczeniom sprzyja wydostawaniu się płodu na zewnątrz. Szyjka macicy jest kanałem dla plemników, który je wiedzie z pochwy do macicy.
 • wystąpienie niewydolności cieśniowo-szyjkowej w poprzedniej ciąży
 • Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (PROM) w poprzedniej ciąży
 • konizacja szyjki w wywiadzie
 • wewnątrzmaciczna ekspozycja na dietylstilbestrol
 • wady wrodzone macicy
 • Rozpoznanie[]

  Kryterium rozpoznania niewydolności cieśniowo-szyjkowej jest stwierdzenie w badaniu we wziernikach zgładzania i skracania się szyjki, wraz z rozwieraniem się kanału szyjki, bez przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Operacje kleszczowe – operacje położnicze mające na celu ukończenie ciąży, wykorzystujące kleszcze położnicze.

  W badaniu ultrasonograficznym można ocenić długość kanału szyjki i ujście wewnętrzne, a więc i ryzyko wystąpienia niewydolności cieśniowo-szyjkowej.

  Leczenie[]

  Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne, polegające na założeniu na szyjkę szwu okrężnego. Stosuje się trzy różne techniki operacyjne: szew McDonalda, szew Shirodkara i szew brzuszny.

  Wskazania do założenia szwu okrężnego na szyjkę według American College of Obstetricians and Gynecologists:

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
 • wskazania profilaktyczne:
 • wywiad położniczy sugerujący niewydolność cieśniowo-szyjkową
 • wyniki badania:
 • swobodne przechodzenie przez kanał szyjki rozszerzadła Hegara nr 8, przechodzenie cewnika Foley'a wypełnionego 2-3 ml wody
 • zniekształcenie ujścia wewnętrznego szyjki stwierdzone w histerosalpingografii
 • kliniczne wykładniki przebytego urazu szyjki
 • wskazania terapeutyczne:
 • przedwczesne rozwieranie i wygładzanie się szyjki macicy bez czynności skurczowej przed 28. tygodniem ciąży
 • ultrasonograficzne wykładniki wpuklania się błon płodowych do ujścia zewnętrznego kanału szyjki
 • Powikłania leczenia[]

 • przedwczesne pęknięcie błon płodowych (1-9%)
 • zakażenie wewnątrzowodniowe (1-8%)
 • uraz szyjki śródporodowy (1-13%)
 • spełznięcie szwu (3-13%)
 • krwawienie z dróg rodnych (rzadko)
 • przetoki pęcherzowo-pochwowe (rzadko)
 • Historia[]

  Pierwszy opis niewydolności cieśniowo-szyjkowej przypisuje się Cole'owi, Culpepperowi i Rowlandowi, którzy opisali objawy w 1658 roku na łamach "Practice of Physick". Termin wprowadził Gream w artykule w "Lancecie" w 1865 roku.

  Przypisy

  1. Położnictwo i ginekologia. Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 174-178 ISBN 83-200-3082-X
  2. Anonymous. In: Culpeper N, Cole A, Rowland W, editors. The practice of physick. London (UK): George Sawbridge; 1678. p. 502-9.
  3. Romero R, Espinoza J, Erez O, Hassan S. The role of cervical cerclage in obstetric practice: can the patient who could benefit from this procedure be identified?. „American journal of obstetrics and gynecology”. 1 (194), s. 1–9, styczeń 2006. DOI: 10.1016/j.ajog.2005.12.002. PMID: 16389003.   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.