• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niepokalanów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ludwik Pius Bartosik OFMConv (ur. 21 sierpnia 1909 w Kokaninie, zm. 13 grudnia 1941 w Auschwitz) – polski kapłan zakonny zakonu franciszkanów z Niepokalanowa, redaktor „Rycerza Niepokalanej”, błogosławiony Kościoła katolickiego.Archidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.

  Niepokalanów – franciszkański klasztor-sanktuarium („Gród Maryi”), położony na terenie archidiecezji warszawskiej, w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin, w powiecie sochaczewskim. Klasztor, zajmujący powierzchnię 28 ha, znajduje się przy linii kolejowej Warszawa-Łowicz, w odległości ok. 42 km na zachód od Warszawy. Należy do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie.

  Jan Dobraczyński, ps. literackie i dziennikarskie: Eugeniusz Kurowski, j.d., J.D. (ur. 20 kwietnia 1910 w Warszawie, zm. 5 marca 1994 tamże) – polski pisarz i publicysta, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, generał brygady, poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I i IX kadencji, działacz katolicki współpracujący z władzami PRL.Jan Antonin Bajewski OFMConv (ur. 17 stycznia 1915 w Wilnie, zm. 8 maja 1941 w Auschwitz-Birkenau) – polski kapłan zakonny zakonu Franciszkanów z Niepokalanowa, jeden z najbliższych współpracowników św. Maksymiliana, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Spis treści

 • 1 Założenie klasztoru
 • 2 Wojenne losy
 • 3 Czasy komunistyczne
 • 4 Niepokalanów obecnie
 • 5 Związani z Niepokalanowem
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia i źródła
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Założenie klasztoru[]

  Założony w sierpniu 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, klasztor niepokalanowski stanowił miejsce działalności świętego o. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina. Początkowo osiedle zakonne zajmowało niewielki obszar, jednak wraz z rozwojem dzieła rosła też jego powierzchnia (książę Drucki-Lubecki ofiarował następne działki na postawienie kolejnych budynków).

  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.Linotyp (ang. line of type) – urządzenie do maszynowego składu tekstów, skonstruowane w 1885 roku przez amerykańskiego zegarmistrza Ottmara Mergenthalera. Było pierwszym urządzeniem do zmechanizowanego składu tekstu.

  Przed wybuchem II wojny światowej w klasztorze mieszkało 760 zakonników, natomiast sam Niepokalanów stanowił duży ośrodek wydawniczy pism religijnych w Polsce. Drukarski park maszynowy liczył w tym czasie m.in. 3 maszyny rotacyjne oraz kilka linotypów i maszyn płaskich. Wydawnictwo zużywało rocznie ok. 1600 ton papieru na prawie 60 mln egzemplarzy drukowanych tu czasopism (nakład samego miesięcznika Rycerz Niepokalanej dochodził do miliona egzemplarzy).

  Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Stanisław Tymoteusz Trojanowski OFMConv (ur. 29 lipca 1908 w Sadłowie, zm. 28 lutego 1942 w Auschwitz) – polski brat zakonny zakonu franciszkanów z Niepokalanowa, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Od lipca 1931 r. działała w klasztorze Ochotnicza Straż Pożarna, złożona z braci zakonnych, co było niespotykane w innych krajach. Wspomniana Straż, wyposażona w prosty sprzęt (ręczne sikawki, beczkowóz własnej roboty, drabiny, bosaki) miała za zadanie dbać o bezpieczeństwo pożarowe drewnianych budynków mieszkalnych i wydawniczych klasztoru. W razie pożaru śpieszyła też z pomogą okolicznym mieszkańcom.

  Gustaw Morcinek, właściwie Augustyn Morcinek (ur. 25 sierpnia 1891 w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zm. 20 grudnia 1963 w Krakowie) – polski pisarz związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz publicystyczny i poseł na Sejm PRL I kadencji (1952–1956).Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Wieża bazyliki i klasztorny staw
  Odrestaurowana stara kaplica

  W kwietniu 1938 r. przygotowano plan otwarcia małego lotniska w Niepokalanowie dla potrzeb wydawnictwa. W grudniu 1938 r. nadano pierwszą audycję z nowo założonego radia SP3-RN (Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów). Działalność franciszkańskiego radia nie wyszła poza fazę próbnych audycji, gdyż starania o koncesję radiową przerwał wybuch wojny.

  Powiat sochaczewski – powiat w Polsce (zachodnia część województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sochaczew.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
   Osobny artykuł: Radio Niepokalanów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Muzeum św. Maksymiliana (Był człowiek) – muzeum na terenie klasztoru Niepokalanów, otwarte dla zwiedzających w sierpniu 1998 r. Poświęcone jest życiu i pracy o. Maksymiliana Kolbego, działalności Niepokalanowa, założonego przez niego w 1927 r. oraz misjom franciszkańskim na całym świecie.
  Achilles (Józef) Puchała OFMConv. (ur. 18 marca 1911 we wsi Kosina, zm. 19 lipca 1943 we wsi Borowikowszczyzna) – polski franciszkanin konwentualny z klasztoru oo. Franciszkanów z Iwieńca, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Gmina Teresin (dawn. gmina Szymanów) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.
  Władysław Żebrowski OFMConv., w Japonii znany jako Brat Zeno (ur. ok. 1898 w Surowem k. Myszyńca, zm. 24 kwietnia 1982 w Tokio) – misjonarz, franciszkanin.
  Instytut Maryjno-Kolbiański “Kolbianum” w Niepokalanowie Ośrodek Naukowo Badawczy UKSW - instytut na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powstał na podstawie dekretu Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z dnia 12 czerwca 2009 roku. Siedziba Instytutu znajduje się w Paprotni, w klasztorze ojców Franciszkanów Niepokalanów, przy ulicy ojca Maksymiliana Kolbego 5. Instytut może tworzyć i posiadać swoje jednostki organizacyjne również poza jego siedzibą. Instytut powstał w miejsce Niższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie im św. Maksymiliana Kolbego działającego w latach 1929- 2009.
  Niższe Seminarium Duchowne w Niepokalanowie – męskie, prywatne liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym, założone w 1929 roku przez o. Maksymiliana Kolbego. Szkoła jest położona na terenie klasztoru franciszkańskiego w gminie Teresin. Została zamknięta w 2009 roku. Ostatnim rocznikiem, który zdał w niej egzamin maturalny był rocznik 1990. Obecnie w miejsce Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie powołano instytut naukowo - badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego “Kolbianum”, gdzie odbywają się studia doktorancie z teologii. Zajęcia prowadzi wielu wybitnych duchownych, profesorów teologii. Między innymi:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.