• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemiecka Republika Demokratyczna  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Suhl – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w dolinie Lasu Turyńskiego, liczy ok. 39,5 tys. mieszkańców, posiada 450-letnią historię.
  Gospodarka[ | edytuj kod]
   Osobny artykuł: Marka NRD.
  Sklep Intershop

  Głównymi ośrodkami przemysłowymi NRD były miasta: Berlin wschodni, Drezno (przemysł ceramiczny), Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Lipsk (przemysł poligraficzny, maszynowy, włókienniczy, chemiczny i elektrotechniczny). Pod koniec lat 40. przeprowadzono nacjonalizację gospodarki i reformę rolną w duchu kolektywizacji. Niemiecka Republika Demokratyczna była krajem przemysłowym z niewydajnym rolnictwem. Był największym na świecie producentem węgla brunatnego.

  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Doping w Niemieckiej Republice Demokratycznej – przymusowe poddawanie sportowców działaniu niedozwolonych środków farmakologicznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1974–1989. Proceder został wykryty po upadku muru berlińskiego.

  Pod koniec II wojny światowej gospodarki czterech stref okupacyjnych Niemiec były na zbliżonym poziomie – dzięki mniejszym zniszczeniom wojennym radziecka strefa przewyższała pozostałe. W latach 1946–1948 NRD przeprowadziło nacjonalizację przemysłu i kolektywizację rolnictwa, podczas gdy w RFN obowiązywała socjalna gospodarka rynkowa. W kwietniu 1946 roku wywłaszczono 6500 obszarników i 4000 byłych nazistów – ich ziemie (⅓ całej powierzchni radzieckiej strefy okupacyjnej) podzielono między 50 tys. niemieckich rodzin.

  Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Neues Deutschland ("Nowe Niemcy") – dziennik, organ dawnej partii komunistycznej NRD (Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Gazeta utworzona w 1946, wydawana w Berlinie i kolportowana w całym kraju w nakładzie rzędu 400 tysięcy egzemplarzy. Jedno z najważniejszych narzędzi propagandy komunistycznej w NRD.

  W latach 1945–1947 władze Związku Radzieckiego rozpoczęły wywożenie wschodnioniemieckich fabryk do swojego państwa. Fabryki, które uniknęły rozbiórki, wykorzystano dla potrzeb radzieckiego przemysłu. Do 1948 roku 25% produkcji przemysłowej wędrowało do Związku Radzieckiego. Wkrótce potem gospodarka RFN zaczęła przewyższać NRD, zaś reformy przeprowadzone przez SED oraz masowe ucieczki mieszkańców NRD doprowadziły do problemów gospodarczych. Pod wpływem nacjonalizacji gospodarki, zniszczeń wojennych, powojennych grabieży, kosztów kontrybucji oraz zbyt wysokich norm planu pięcioletniego doprowadziły NRD do stanu bankructwa w pierwszej połowie lat 50.. Od lat 50. Związek Radziecki rozpoczął dotowanie Niemiec Wschodnich. W latach 1951–1955 realizowano pierwszy plan gospodarczy.

  Wilhelm Pieck (ur. 3 stycznia 1876 w Guben, zm. 7 września 1960 w Berlinie) – wschodnioniemiecki polityk i działacz społeczny, członek niemieckiego ruchu robotniczego, komunista.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).

  W 1950 roku Niemiecka Republika Demokratyczna została członkiem RWPG.

  Po powstaniu robotniczym w 1953 roku władze NRD rozpoczęły produkcję dóbr konsumpcyjnych – symbolem zmiany polityki gospodarczej stał się samochód Trabant. Dzięki subwencjom od Związku Radzieckiego i Republiki Federalnej Niemiec gospodarka NRD w latach 70. stała na wysokim poziomie w porównaniu do innych państw socjalistycznych i była dziesiątym pod względem wartości produkcji przemysłowej państwem w świecie. Szczególnie rozwinięty był przemysł optyczny i fotograficzny. W 1980 roku poziom dobrobytu NRD przewyższał ZSRR. Zaopatrzenie w samochody przewyższało wszystkie państwa socjalistyczne. Bezrobocie w NRD nie istniało.

  Nikita Siergiejewicz Chruszczow (ros. Ники́та Серге́евич Хрущёв, ukr. Микита Сергійович Хрущов; ur. 17 kwietnia 1894 w Kalinówce, zm. 11 września 1971 w Moskwie) – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) w latach 1953-1964 i premier ZSRR w latach 1958-1964.Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej (niem. Ministerium für Staatssicherheit (MfS)), powszechnie zwane Stasi – naczelny organ bezpieczeństwa NRD, utworzony 8 lutego 1950. MfS odpowiedzialne było za kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego, wywiadu wewnętrznego i zagranicznego oraz kontrwywiadu Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

  Kłopoty gospodarcze w Niemieckiej Republice Demokratycznej pojawiły się w latach 80. W 1981 roku zadłużenie zagraniczne wobec zachodnich wierzycieli wyniosło 12,8 mld dolarów (wśród państw bloku wschodniego wyższy dług miała tylko Polska). Pomimo problemów gospodarczych NRD, Czechosłowacja i Związek Radziecki były jedynymi dojrzałymi i uprzemysłowionymi państwami w bloku wschodnim. Produkt narodowy brutto w 1987 roku wyniósł 11 860 dolarów amerykańskich (według kursu z 1977 r.) i był najwyższy wśród państw komunistycznych (dla porównania w 1967 roku PNB wyniosło 3093 USD, a w 1977 4363 USD). Pomimo problemów gospodarczych w 1988 roku państwowy dziennik Neues Deutschland głosił, że NRD należało do czołowej dziesiątki wiodących gospodarczo państw.

  Na mapach: 52°31′32,743″N 13°24′48,780″E/52,525762 13,413550 Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD, urząd Gaucka (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) – niemiecka instytucja federalna powołana w 1990. Pierwszym Pełnomocnikiem został Joachim Gauck. Instytucja dysponuje kartoteką ok. 6 mln osób, zatrudnia 3100 pracowników, posiada 185 km bieżących dokumentów pochodzących z archiwów NRD-owskiego MSW, ponad milion kaset wideo oraz 200 tys. taśm dźwiękowych.Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.

  W 1982 roku w rolnictwie pracowało 4% ludności.

  W Niemieckiej Republice Demokratycznej działała sieć sklepów Intershop, w których można było kupić zachodnie towary za walutę wymienialną.

  Stasi[ | edytuj kod]

  Siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Berlinie, obecnie Muzeum Stasi

  Kontrolę polityczną nad mieszkańcami NRD miało Stasi (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego – niem. Ministerium für Staatssicherheit). Stasi powstało w 1950 roku i działało do 1990 roku. Naczelny organ bezpieczeństwa NRD podlegał min. bezpieczeństwa państwa. Kierownikami Stasi byli m.in.: Wilhelm Zaisser, Ernst Wollweber oraz Erich Mielke (w latach 1957–1989). W 1989 roku organ liczył ok. 91 tys. funkcjonariuszy i ok. 173 tys. konfidentów. Stasi posiadała największą (w stosunku do liczby mieszkańców) liczbę funkcjonariuszy i tajnych współpracowników spośród państw bloku wschodniego. Kierowana przez biuro polityczne SED nie podlegała kontroli parlamentarnej. Stasi inwigilowała wszystkie dziedziny życia obywateli. Ponadto prowadziła śledztwa w sprawach o zbrodnie przeciwko państwu, wojenne i nazistowskie. Poza granicami NRD organ ten zajmował się działaniami szpiegowskimi i dywersyjnymi. Stasi zapewniała państwu znaczne dochody, pochodzące z „eksportu” więźniów politycznych, których wykupywała RFN. Po Stasi pozostały akta dotyczące ponad 1 mln obywateli NRD. Dokumenty udostępnia tzw. Urząd Gaucka.

  Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.

  Sport[ | edytuj kod]

  Heidi Krieger podczas mistrzostw Europy w Stuttgarcie (1986). W 1997 roku Heidi zdecydował się na operację zmiany płci i przyjął imię Andreas

  Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej brała udział w jedenastu igrzyskach olimpijskich, zdobywając na nich 519 medali, w tym 192 złote. Największe sukcesy wschodnioniemieccy sportowcy odnosili od 1972 roku.

  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Saksonia, Wolny Kraj Saksonia (łac. Saxonia; niem. Freistaat Sachsen; górnołuż. Swobodny stat Sakska; dolnołuż. Zwězkowy kraj Sakska) – kraj związkowy w Niemczech graniczący z Polską, Czechami i z następującymi krajami związkowymi: Bawaria, Turyngia, Saksonia-Anhalt i Brandenburgia. Stolicą jest Drezno. Obecnie niewielki skrawek historycznej Saksonii znajduje się w Polsce, w województwie dolnośląskim (okolice Bogatyni). Republika Saksonii jest spółką prawa publicznego. Reprezentuje ją premier Stanislaw Tillich.

  Przy akceptacji władz NRD przygotowywano sportowców do zawodów olimpijskich w ramach Państwowego Programu Badawczego 14.25 (nazywanego także „Planem 14.25”). Za planem stali: prezydent Niemieckiego Związku Gimnastyki i Sportu Manfred Ewald oraz kierownik grupy operacyjnej „Um” (Unterstützende Mittel – Środki Wspomagające) Manfred Höppner. Każdego roku Dziecięco-młodzieżowa szkoła sportowa (KJS, Kinder- und Jugendsportschule) wybierała setki dzieci w wieku 10–12 lat, izolowała je od rodzin i szkoliła na sportowców. W latach 1974–1989 program KJS objął ok. 100 tys. sportowców. Powszechną praktyką wśród NRD-owskich sportowców było stosowanie niedozwolonych substancji. Jednym z takich środków był Oral Turinabol – niebieskie 5-miligramowe pastylki zawierające testosteron. Roczne zużycie tego środka wynosiło ok. 1,8 mln tabletek. Doping stosowano także u dzieci.

  (Die) Volkskammer (Izba Ludowa) – izba niższa (1949–1958), a następnie jednoizbowy parlament Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) (1958–1990). Do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 18 marca 1990 nie posiadał demokratycznej legitymacji i pełnił fasadową rolę wobec rządzącej Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności.Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Rostock – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w północno-wschodnich Niemczech. Miasto to położone jest nad rzeką Warnow, w odległości ok. 12 km od jej ujścia do Zatoki Meklemburskiej na Morzu Bałtyckim. Jest największym miastem zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W czasach NRD Rostock był stolicą okręgu.
  Drezno (niem. Dresden, górnołuż. Drježdźany, czes. Drážďany, dawniej Drezdno) – miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ok. 1,036 mln mieszkańców (2004).
  Języki łużyckie – grupa obejmująca dwa blisko spokrewnione języki zachodniosłowiańskie: górnołużycki i dolnołużycki.
  Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).
  Konferencja dwa plus cztery – zorganizowana w 1990 roku seria spotkań przedstawicieli dwóch państw niemieckich oraz czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, dotyczących zjednoczenia Niemiec podzielonych po II wojnie światowej. W spotkaniach tych udział brali: Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 12 września 1990 roku w Moskwie kraje te podpisały Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec, zwany także Traktatem dwa plus cztery, który otworzył drogę do zjednoczenia Niemiec.
  Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.