• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemcy Wschodnie

  Przeczytaj także...
  Niemcy Zachodnie (właściwie Republika Federalna Niemiec) – określenie państwa niemieckiego leżącego w obecnej zachodniej części Niemiec w okresie 1949-1990.Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.
  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
 • Do końca drugiej wojny światowej pod tym pojęciem rozumiano tereny położone na wschód od Łaby, będące pod wpływem Prus, tzw. Germania Slavica.
 • Po 1945 roku a w szczególności po podziale Niemiec w 1949 używano tego pojęcia do opisania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jednak oficjalnie w Niemczech Zachodnich pod tym pojęciem rozumiano tzw. wschodnie ziemie, utracone przez Trzecią Rzeszę po 1945 roku.
 • Od 1990 roku po zjednoczeniu Niemiec pod tym pojęciem rozumie się (w szczególności w Niemczech Zachodnich) landy byłego NRD. Czasami jednak mówi się o tzw. Nowych Landach. Warto dodać, że mieszkańcy Turyngii i Saksonii-Anhaltu nazywają je Niemcami Środkowymi (Mitteldeutschland).
 • Zobacz też[]

 • Niemcy
 • Niemcy Zachodnie
 • Zagłębie Ruhry
 • Nadrenia
 • Zagłębie Ruhry (niem. Ruhrgebiet) – zagłębie przemysłowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Położone jest nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Powierzchnia Zagłębia Ruhry w oficjalnych granicach wynosi 4435 km², zaludnienie: 5 172 745 mieszkańców (stan na: 31.12.2009), gęstość zaludnienia: 1166,3 os./km².III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).
  Nadrenia (niem. Rheinland) – kraina historyczna w zachodniej części Niemiec; obecnie w granicach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia.
  Saksonia-Anhalt (niem. Sachsen-Anhalt, dolnoniem. Sassen-Anhalt) to kraj związkowy w Niemczech, ze stolicą w Magdeburgu.
  Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.
  Germania Slavica (także Slavia Germanica) — termin historiograficzny w języku łacińskim krainę historyczną znajdującą się na wschód od niemiecko-słowiańskiej granicy językowej leżącej na wschodzie od linii rzek Łaby oraz Soławy, a także nazwa interdyscyplinarnej, naukowej grupy badawczej mającej na celu zbadanie stosunków ludnościowych w okresie średniowiecza zwiazanych z obecnością Słowian z grupy plemion połabskich na terenie wschodnich Niemiec oraz ich niemiecką kolonizacją podczas tzw. Ostsiedlung.
  Prusy – (1226-1947) niejednoznaczny termin, odnoszący się kolejno do kilku państw stworzonych na historycznych terenach Prus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.