• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemcowa - szczyt

  Przeczytaj także...
  Chatka pod Niemcową – sezonowe schronisko turystyczne w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Nazwa jest tradycyjna, lecz myląca, gdyż schronisko to nie znajduje się pod właściwym szczytem Niemcowej (963 m), jak określane to jest na większości map, lecz pod szczytem Złotułki (zwanym też Trześniowym Groniem) o wysokości 1001 m, na polanie o nazwie również Trześniowy Groń. Administracyjnie należy do miejscowości Piwniczna-Zdrój, do przysiółka Trześniowy Groń, przez miejscowych określanego nazwą Tymoski.Radziejowa (1266 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Należy do Korony Gór Polski. Nazwa szczytu pochodzi od osoby o nazwisku lub przydomku Radziej.
  Polana na Kordowcu – duża polana na szczycie i podwierzchołkowych stokach Kordowca (763 m) w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Główna część polany znajduje się na tuż pod wierzchołkiem Kordowca, na północnych, opadających do doliny Popradu stokach. W dolnej części polany ma swoje źródła potok Kordowiec.

  Niemcowa (963 m) – szczyt w Paśmie Radziejowej.

  Na niektórych mapach jako Niemcowa błędnie podawany jest szczyt Złotułki (zwany też Trześniowym Groniem) o wysokości 1001 m. Faktyczny szczyt Niemcowej znajduje się na grzbiecie odchodzącym od Wielkiego Rogacza poprzez Międzyradziejówki w północno-wschodnim kierunku w odległości 650 m na północ od Złotułek.

  Pasmo Radziejowej – pasmo górskie w Beskidzie Sądeckim będące, obok Pasma Jaworzyny, jedną z jego dwóch głównych części. Rozciąga się od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzką Przełęcz na wschodzie. Znajdują się tu wszystkie szczyty Beskidu Sądeckiego wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową, od której pasmo wzięło swoją nazwę.Złotułki lub Trześniowy Groń (1001 m) – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Nazwę Złotułki podaje mapa Geoportalu (również z literowym błędem jako Zolotulki), w przewodniku „Beskid Sądecki” Bogdana Mościckiego szczyt ten opisany jest jako Trześniowy Groń. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi; jedna poprzez Niemcową opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia. Pomiędzy nimi znajduje się dolina Młodowskiego Potoku. Dolina ta zaczyna się jednak sporo niżej pod Złotułkami, tak, że w terenie trudno rozróżnić miejsce, gdzie rozdzielają się te dwa grzbiety. Północne stoki Złotułek opadają do zalesionej doliny potoku Podskalny (dopływ Małej Roztoki), południowe do również zalesionej doliny potoku Rogacz (dopływ Czercza). Sam szczyt Złotułek jest bardzo niepozorny i mało wybitny. Znajduje się na dużej polanie Kramarka, a 200 m po jego północnej stronie jest skrzyżowanie szlaków turystycznych.

  Niemcowa to mało wybitny szczyt. W północno-wschodnim kierunku do Kordowca ciągnie się od niej grzbiet, na którym znajduje się kilka polan. Kolejno od dołu do góry są to: Kordowiec, Poczekaj, Stos, polana Niemcowa i Kramarka. Spod szczytu Niemcowej w różnych kierunkach spływają dwa potoki: Młodowski Potok i Podskalnianka (dopływ Małej Roztoki). Pod szczytem Niemcowej znajduje się zarastająca polana Kramarka. Dawniej znajdowały się tutaj łąki, pola uprawne i zabudowania gospodarstw rolniczych. Po opuszczeniu ich przez ludzi tereny te stopniowo zarastają lasem.

  Wielki Rogacz (1182 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejową (1266 m), od której oddzielony jest przełęczą Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodzącego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trześniowy Groń), na którym rozgałęzia się na dwa grzbiety opadające do doliny Popradu. Główny grzbiet natomiast poprzez Małego Rogacza opada do Przełęczy Obidza. W istocie Wielki Rogacz ma dwa wierzchołki; wyższy zachodni i niższy wschodni. Wraz z Małym Rogaczem są trzy wierzchołki i jak pisze Bogdan Mościcki, autor przewodnika "Beskid Sądecki" ... z której by więc strony nie patrzeć, dwa z nich są widoczne. Od niższego wierzchołka wschodniego odchodzi grzbiet oddzielający dolinę potoku Międzybrodzie od doliny potoku Rogacz.Szczyt – w ścisłym znaczeniu: najwyższy punkt wypukłej formy terenu: góry, grzbietu, grani, wzgórza, wydmy itp. Powszechnie jednak stosuje się określenie "szczyt" jako synonim całej góry, zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach. W fachowej literaturze dla określenia najwyższej części, czyli czubka góry, czy turni, stosuje się określenie wierzchołek. I tak np. przez pojęcie Śnieżnica rozumie się całą górę Śnieżnica mającą 3 wierzchołki: Na Budzaszowie, Wierchy i Nad Stambrukiem.

  Nazwą Niemcowa określa się również polanę znajdująca się na grzbiecie Niemcowa-Kordowiec.

   Osobny artykuł: Niemcowa (polana).

  Chatka pod Niemcową[]

  Niedaleko szczytu Niemcowej, na polanie Trześniowy Groń, znajduje się chatka studencka zwana "Chatką pod Niemcową". Nazwa jest myląca, faktycznie bowiem chatka ta znajduje się nie pod szczytem Niemcowej, lecz Złotułek, czyli Trześniowego Gronia. Można do niej dojść od żółtego szlaku turystycznego z Piwnicznej (od szlaku 3 min), lub nieznakowaną drogą (10 min) od skrzyżowania szlaków pod Niemcową.

  Chatka studencka – rodzaj schroniska turystycznego, prowadzonego przez organizacje studenckie lub osoby związane ze środowiskiem studenckim (choć wiele obiektów prywatnych nazywa się chatkami studenckimi, mimo iż, de facto obecnie nie mają nic wspólnego ze środowiskiem studenckim). W swej działalności uwzględnia zwyczaje panujące w środowisku studentów uprawiających turystykę kwalifikowaną.Stos lub Stus – polana w Paśmie Radziejowej, znajdująca się na grzbiecie Niemcowa – Kordowiec. Na grzbiecie tym – kolejno od dołu do góry – jest 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Polana Stos znajduje się na wysokości około 790–820 m n.p.m. i należy do miejscowości Młodów w gminie Piwniczna-Zdrój.
   Osobny artykuł: Chatka pod Niemcową.

  Piesze szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Beskidzki na odcinku Rytro – Niemcowa – Złotulki - Radziejowa (Główny Szlak Beskidzki). Czas przejścia z Rytra Na Niemcową – 2.30 h

  Przypisy

  1. Geoportal. [dostęp 2010-07-10].
  2. Bogdan Mościcki: Beskid Sądecki i Małe Pieniny. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”, 2007. ISBN 978-83-89188-65-6.
  Panorama spod szczytu Niemcowej (z polany Kramarka)
  Panorama spod szczytu Niemcowej (z polany Kramarka)
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Międzyradziejówki (1035 m) – wzniesienie w Beskidzie Sądeckim. Jest to mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m). Wschodnie stoki opadają do doliny Czercza, zachodnie bardzo stromo do doliny Małej Roztoki  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niemcowa (963 m n.p.m.) – polana grzbietowa w Paśmie Radziejowej, znajdująca się na grzbiecie Niemcowa – Kordowiec. Na grzbiecie tym, kolejno od dołu do góry jest 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Polana znajduje się tylko częściowo w granicach gminy Rytro. Granica przebiega środkiem polany, większa część polany należy do miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (Młodów). Duża część polany jest zalesiona.
  Kramarka – polana na grzbiecie Kordowiec – Złotułki w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Na grzbiecie tym, kolejno od dołu do góry jest 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Najwyżej z nich położona Kramarka zajmuje grzbiety Niemcowej oraz sąsiedniego szczytu Złotułki. Położona jest na wysokości ok. 920-960 m. Znajduje się na niej rozdroże szlaków turystycznych. Dawniej były tutaj także domy, resztki jednego z nich znajdują się obok tego rozdroża szlaków turystycznych. Część polany była kiedyś orana, świadczą o tym zarośnięte borowinami kupy kamieni zbieranych z oranego pola i widoczne jeszcze zagony. Po drugiej wojnie światowej, gdy pojawiły się większe możliwości zarobkowe, młodzi ludzie odpływali do miast. Po 1989 również pasterstwo stało się nieopłacalne. Wskutek trudnych warunków bytowania (w szczególności brak wody i prądu elektrycznego) w ciągu lat powojennych mieszkańcy (lub ich potomkowie) przenieśli się do nowych siedzib położonych w dolinach; proces ten dotyczy też wielu okolicznych zasiedlonych dawniej przysiółków. Opuszczona i nieużytkowana polana stopniowo zarasta lasem. Pierwszym etapem naturalnej sukcesji zespołów roślinnych jest pojawienie się borówek; przy żółtym szlaku z Piwnicznej-Zdroju są ich całe łany.
  Kordowiec (763 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Sądeckim. Jest najdalej na wschód wysuniętą kulminacją głównego grzbietu Pasma Radziejowej. Stok wschodni opada do doliny Młodowskiego Potoku, natomiast zachodni – do Małej Roztoki. Na szczycie Kordowca grzbiet rozdwaja się na dwie boczne odnogi; jedna opada w północno-zachodnim kierunku do Rytra, druga w północno-wschodnim do Młodowa. Pomiędzy nim spływa potok Kordowiec, w dolinie którego znajduje się miejscowość Obłazy Ryterskie. Na północno-zachodnich zboczach znajduje się rozproszona zabudowa przysiółków Młodowa.
  Trześniowy Groń (Tymoski) – polana i szczyt górski w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Trześnia to ludowa nazwa czereśni (dzikie czereśnie są dość częstymi drzewami w tych górach), zaś groń to nazwa wywodząca się z języka wołoskiego, w gwarze podhalańskiej oznacza "wyniosły brzeg rzeki lub potoku". Znajduje się pod wierzchołkiem Trześniowy Groń (lub Złotułki) o wysokości 1001 m, a nie Niemcowej (963 m), jak to mylnie podawane jest na niektórych mapach. Szczyt Niemcowej znajduje się nieco dalej w północno-wschodnim kierunku i jest nieco niższy (963 m). Polana Trześniowy Groń należy do przysiółka Trześniowy Groń, stanowiącego część miasta Piwniczna-Zdrój.
  Piwniczna-Zdrój (do 6 lutego 1998 Piwniczna) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna-Zdrój. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Kokuszka, Głębokie, Młodów, Wierchomla, Łomnica-Zdrój, Zubrzyk oraz siedem miejscowości. Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 5825 mieszkańców.
  Poczekaj – przysiółek miejscowości Młodów. Znajduje się na wysoko położonej polanie w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej na grzbiecie Kordowiec – Niemcowa. Kolejno od dołu do góry jest tutaj 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Dawniej na polanach tych były gospodarstwa rolne. Wskutek trudnych warunków bytowania (w szczególności brak wody i prądu elektrycznego) w ciągu lat powojennych mieszkańcy (lub ich potomkowie) w większości przenieśli się do nowych siedzib położonych w dolinach. W 2010 na polanie Poczekaj znajdowały się jeszcze: stajnia i dom Pani Ludwiki Nowakowej, która zamieszkiwała w nim przez lato. Jeszcze niedawno mieszkała tu przez cały rok, miała krowę i kosiła łąkę. Mieszkała w drewnianej, kurnej chacie bez prądu elektrycznego i bez wody bieżącej. Babcia zmarła 16 czerwca 2013 roku w wieku 90 lat. Polana zajmuje grzbiet oraz wschodnie stoki opadające do doliny Młodowskiego Potoku. Porasta ją ciepłolubna roślinność trawiasta. Jest dobrym punktem widokowym na dolinę Popradu, Pasmo Jaworzyny i pobliskie wzniesienia. Szczególnie dobrze widać stąd sąsiedni grzbiet Kamiennego Gronia i Hale. Z powodu nieopłacalności zaniechano już uprawy roli i koszenia trawy na polanie, co grozi zarośnięciem jej przez las.
  Mała Roztoka (Roztoka Mała) – potok w Beskidzie Sądeckim, prawobrzeżny dopływ Wielkiej Roztoki. Również dolina, którą płynie nosi nazwę doliny Małej Roztoki. W nazewnictwie ludowym roztoką nazywa się rozwidlenie doliny, miejsce, w którym schodzą się dwa strumienie, a także po prostu dolinę czy wąwóz górski i płynący nim potok. Jest to nazwa pochodzenia słowiańskiego.

  Reklama