• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemcowa - polana  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Chatka pod Niemcową – sezonowe schronisko turystyczne w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Nazwa jest tradycyjna, lecz myląca, gdyż schronisko to nie znajduje się pod właściwym szczytem Niemcowej (963 m), jak określane to jest na większości map, lecz pod szczytem Złotułki (zwanym też Trześniowym Groniem) o wysokości 1001 m, na polanie o nazwie również Trześniowy Groń. Administracyjnie należy do miejscowości Piwniczna-Zdrój, do przysiółka Trześniowy Groń, przez miejscowych określanego nazwą Tymoski.Radziejowa (1266 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Należy do Korony Gór Polski. Nazwa szczytu pochodzi od osoby o nazwisku lub przydomku Radziej.
  Polana Niemcowa z gospodarstwem rolnym
  Tablica pamiątkowa obok ruin dawnej szkoły

  Niemcowa (963 m n.p.m.) – polana grzbietowa w Paśmie Radziejowej, znajdująca się na grzbiecie NiemcowaKordowiec. Na grzbiecie tym, kolejno od dołu do góry jest 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Polana znajduje się tylko częściowo w granicach gminy Rytro. Granica przebiega środkiem polany, większa część polany należy do miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (Młodów). Duża część polany jest zalesiona.

  Polana na Kordowcu – duża polana na szczycie i podwierzchołkowych stokach Kordowca (763 m) w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Główna część polany znajduje się na tuż pod wierzchołkiem Kordowca, na północnych, opadających do doliny Popradu stokach. W dolnej części polany ma swoje źródła potok Kordowiec.Pasmo Radziejowej – pasmo górskie w Beskidzie Sądeckim będące, obok Pasma Jaworzyny, jedną z jego dwóch głównych części. Rozciąga się od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzką Przełęcz na wschodzie. Znajdują się tu wszystkie szczyty Beskidu Sądeckiego wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową, od której pasmo wzięło swoją nazwę.

  Spis treści

 • 1 Opis polany
 • 2 Historia
 • 3 Szkoła na Niemcowej
 • 4 Chatka pod Niemcową
 • 5 Piesze szlaki turystyczne
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podbukowiec – osiedle miejscowości Piwniczna-Zdrój. Znajduje się na północno-wschodnich stokach bocznego grzbietu, który odgałęzia się od wierzchołka 1097 m w północno-zachodniej grani Wielkiego Rogacza w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Grzbiet Podbukowca opada w południowo-wschodnim kierunku oddzielając dwa lewe dopływy Czercza; potoki Międzybrodzie i Rogacz. Polana Podbukowiec znajduje się na stokach opadających do doliny Rogacza. Jest to duża polana, na której znajduje się kilkadziesiąt zabudowań osiedla Podbukowiec. Oprócz tego w jej bezpośrednim sąsiedztwie jest jeszcze kilka mniejszych polan: Bitne, Czerteż, Fryckowskie. Nazwa Podbukowiec pochodzi od dawnej, już zarośniętej lasem polany Bukowiec, która znajdowała się wyżej, na grzbiecie. W dolinie Czercza znajduje się wiele takich otoczonych lasami polan i osiedli Piwnicznej-Zdroju, na których nadal gospodarzy się. Bogdan Mościcki, autor przewodnika „Beskid Sądecki” nazywa je „żyjącymi górami”.
  Młodów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój. Graniczy: od pn. z gminą Rytro (Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska), od pd. z miastem Piwniczna-Zdrój, a od wschodu z Głębokim i Suchą Strugą (gm. Rytro). Leży ok. 5 km na pn. od Piwnicznej, na stokach Kordowca (763m n.p.m.), przy drodze krajowej nr 87 i linii kolejowej Tarnów – Leluchów, u ujścia Młodowskiego Potoku do Popradu. Położona jest na wys. od 350 m n.p.m. do 1001 m n.p.m. (Niemcowa). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego
  Gmina Rytro – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Utworzona została 30 grudnia 1994 roku po odłączeniu się od gminy Piwniczna i do reformy administracyjnej (1998) znajdowała się w granicach województwa nowosądeckiego. Siedzibą gminy jest Rytro.
  Szkoła nad Obłokami – sezonowe schronisko górskie położone w Beskidzie Sądeckim,we wschodniej części Pasma Radziejowej, na zboczach góry Kordowiec, 200 metrów pod szczytem. Dawniej, w budynku schroniska funkcjonowała szkoła, zamknięta z powodu małej ilości dzieci.Oferuje 12 miejsc noclegowych oraz możliwość rozbicia namiotu. Budynek jest zelektryfikowany oraz posiada bieżącą wodę. Węzeł sanitarny znajduje się na zewnątrz. Istnieje możliwość skorzystania z kuchni oraz zakupu produktów spożywczych. Obiekt jest czynny w weekendy lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  Chatka studencka – rodzaj schroniska turystycznego, prowadzonego przez organizacje studenckie lub osoby związane ze środowiskiem studenckim (choć wiele obiektów prywatnych nazywa się chatkami studenckimi, mimo iż, de facto obecnie nie mają nic wspólnego ze środowiskiem studenckim). W swej działalności uwzględnia zwyczaje panujące w środowisku studentów uprawiających turystykę kwalifikowaną.
  Stos lub Stus – polana w Paśmie Radziejowej, znajdująca się na grzbiecie Niemcowa – Kordowiec. Na grzbiecie tym – kolejno od dołu do góry – jest 5 polan: Kordowiec, Poczekaj, Stos, Niemcowa i Kramarka. Polana Stos znajduje się na wysokości około 790–820 m n.p.m. i należy do miejscowości Młodów w gminie Piwniczna-Zdrój.
  Pasterstwo – rodzaj gospodarki występujący na obszarach, gdzie uprawa roli jest niemożliwa lub nieopłacalna (głównie zaliczyć do nich można obszary górskie, stepowe, tundrę, itp.). Polega na ekstensywnym chowie zwierząt stadnych takich jak owce, bydło domowe, kozy, trzoda chlewna, bawoły, konie, jaki, lamy, osły, renifery, z wykorzystaniem naturalnych pastwisk, często sezonowych.

  Reklama