Nieletni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nieletni – w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego oraz w art. 13 i art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku.

Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Pełnoletność (pełnoletniość) – określony przepisami prawa cywilnego status prawny osoby fizycznej, która uzyskuje go po osiągnięciu określonego wieku (osoba pełnoletnia, pełnoletni). Osoba, która nie osiągnęła jeszcze tego wieku nazywana jest niepełnoletnią.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich kwalifikuje wiek osoby nieletniej:

 • do 18. roku życia – zapobieganie i zwalczanie demoralizacji
 • od 13. do 17. roku życia – postępowanie o czyny karalne (przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia)
 • nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia – wykonywanie środków wychowawczych i środka poprawczego.
 • Stosując wszelkie środki wychowawcze lub poprawcze, sąd powinien kierować się dobrem nieletniego.

  Małoletni – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność.Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamiona typu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego w ustawie karnej.

  Nieletni odpowiada z zasady przed sądem rodzinnym, a przed sądem karnym w przypadku:

  1. określonym w art. 10 § 2 Kodeksu karnego
  2. gdy nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą oraz konieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy
  3. gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 18. roku życia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • małoletni
 • młodociany
 • pełnoletniość
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kiedy nieletni odpowiadają za przestępstwa
 • Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich.Sąd rodzinny – wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym, wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie jednostka sądu rejonowego. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych sąd rodzinny zajmuje się sprawami:
  Reklama