• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niecieccy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zygmunt Bonifacy Nieciecki pseud. ”Sigis” (ur. 5 czerwca 1918, zm. 14 lutego 2008 w Warszawie) – polski artysta grafik, modelarz znaków wodnych, wieloletni pracownik Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), uczestnik powstania warszawskiego.Związek Szlachty Polskiej – organizacja społeczno-kulturalna (stowarzyszenie rejestrowe), zarejestrowana w 1995 r. w Gdańsku. Związek stawia sobie za cel integrację szlachty dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej, popularyzację historii i tradycji szlachty polskiej, krzewienie etosu rycerskiego.
  Herb Poraj

  Niecieccy (Нецецкие) – ród szlachecki herbu Poraj. Wziął nazwisko od wsi Nieciecza /Nieciecz/ w ziemi drohickiej na Podlasiu.

  Protoplastą rodu był Stanisław z Wirowa, dziedzic Niecieczy i pierwszy fundator kościoła w tej miejscowości w 1457 roku.

  Według autora herbarza Ignacego Kapicy Milewskiego były dwa gniazda tego rodu: Nieciecze w ziemi drohickiej, uznawane za pierwotne i Nieciece w ziemi tykocińskiej.

  Herbarz – dzieło opisujące herby wraz z ich rysunkami i herbownymi, podstawowe źródło historyczne pomocniczej nauki historii - heraldyki. Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.

  Członkowie tego rodu na przestrzeni wieków pełnili różne funkcje o różnym znaczeniu, od lokalnych pisarzy do podkomorzych, czy królewskich odźwiernych.

  Ród reprezentowany w Związku Szlachty Polskiej.

  Alternatywna wersja pochodzenia rodu[ | edytuj kod]

  Mało znana jest informacja zamieszczona w herbarzu "Herby Szlachty Polskiej" Zbigniewa Leszczyca, która opisuje inną wersję pochodzenia rodu.

  Seweryn Maciej Leon Uruski herbu Sas (ur. 1 czerwca 1817 w Biłce Szlacheckiej koło Lwowa – zm. 16 sierpnia 1890 w Pizie) – marszałek szlachty guberni warszawskiej, tajny radca i ochmistrz dworu cesarskiego, heraldyk - prezes Heroldii Królestwa Polskiego, autor 15-tomowego Herbarza szlachty polskiej, hrabia od 1844.Komornik graniczny (w mowie potocznej zwany limitant z łac. limes) – urzędnik ziemski. Za panowania Piastów był urzędnikiem książęcym do specjalnych zadań. Później następowała powolna degradacja znaczenia tego urzędu. Stał się pomocnikiem wojewody, kasztelana, starosty aż, w XVI wieku stał się pomocnikiem podkomorzego.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  ... Przed rokiem 1399 Ginwiłłowie, pochodzą z rodu litewskiego książąt Dorszprungów i jednego są pochodzenia z Giedrojciami. Pieczętowali się h. Poraj, a po roku 1399 przyjęli jako poboczny h. Ginwiłł. Od nich Pochodzą Kulwiecie i Gojtusowie. Jako pobocznego używali od 1413 roku h. Łabędź, istnieli jeszcze do 1794 r. Gałęzią Gojtusów są Zdanowicze, używają przydomku Mieciecki, natomiast w województwie trockiem Mieciecki używa przydomku Zdanowicz h. Poraj-Hippocentaurus. Z tego rodu pochodzi Mieciecki, który po 1450 roku pisze się Nieciecki.

  Nieciecz Włościańska – wieś sołecka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Sabnie. Na jej terenie struga Nieciecz wpada do Cetynii. Mimo że Nieciecz-Dwór i Nieciecz Włościańska stanowią odrębne sołectwa to są one praktycznie jedną miejscowością.Podlasie (albo Podlasze; białoruski: Падляшша, Padlaszsza, Padlašša, ukraiński: Підляшшя, Pidlaszszia, litewski: Palenkė, łacina: Podlachia) – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej. Historyczne Podlasie obejmuje centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Zamieszkana jest głównie przez Podlasian, a także w niektórych regionach przez Podlaszuków.
  Zbigniew Leszczyc, "Herby Szlachty Polskiej"

  Formy pisowni nazwiska[ | edytuj kod]

 • Nececius, Nieciecius – Samuel Nececius, arianin – rektor w Rakowskiej Akademii,
 • Nieciecki – pisownia poprawna,
 • Niesiecki – wymowa z francuszczeniem,
 • Niecieski, Nieciewski – spotykane w dokumentach z epoki, zapisywanie na ówczesną modę,
 • Niećwiecki, Niedźwiecki, Niedziecki, Niciecki itp. – złe odczytanie z niestarannego pisma,
 • Mieciecki – wymowa na Litwie i Rusi,
 • Nicicki – wymowa spotykana na niemieckim obszarze językowym, a po tym i pisownia,
 • Няцецкі – zapis w języku białoruskim
 • Нецецкий, Нетецкий, Нечецкий – formy pisowni nazwiska w języku rosyjskim (pierwszy zapis uznaje się za prawidłowy)
 • Ignacy Kapica Milewski (Ignacy Wawrzyniec Hiacynt Kapica Milewski) h. Tuczyński (ur. 15 sierpnia 1763 w Żędzianach, parafia Tykocin, zm. około 4 stycznia 1817 w Brzeźnicy koło Brańska) – wiceregent archiwum grodzkiego brańskiego, autor herbarza, znany kopista akt.Kasper Niesiecki (ur. 31 grudnia 1682, zm. 9 lipca 1744 w Krasnymstawie) – polski genealog heraldyk, jezuita, leksykograf, pisarz, teolog, kaznodzieja.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.