• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niebuszewo-Bolinko  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Park Leśny Arkoński (Uroczysko Las Arkoński) zwany powszechnie Lasem lub Laskiem Arkońskim (do 1945 niem. Eckerberger Wald) – leśny obszar rekreacyjny wchodzący w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie, fragment Puszczy Wkrzańskiej, o powierzchni 976,9 ha, położony w północnej i północno-zachodniej części Szczecina na Wzgórzach Warszewskich. Obejmuje swoim obszarem północne części osiedli Arkońskie-Niemierzyn, zachodnią część osiedla Osów, a także wschodnią granicę osiedla Głębokie.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Niebuszewo-Bolinkoosiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w Śródmieściu.

  Według danych z 2018 r. na osiedlu mieszkało 19 968 osób.

  Osiedle składa się z części miasta Bolinko oraz południowej części Niebuszewa.

  Część osiedla stanowi dawne Bolinko (niem. Grünhof). Na terenie Bolinka znajduje się spółdzielcze osiedle Piastowskie.

  Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.Niebuszewo (do 1945 niem. Zabelsdorf) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Północ.

  Historia[ | edytuj kod]

  W połowie XIX wieku na skutek rozwoju przemysłu w Szczecinie zaczęto zabudowywać leżący wówczas poza granicami miasta rejon dzisiejszych al. Wyzwolenia, Krasińskiego i Janosika, należący dziś do osiedla Niebuszewo-Bolinko. Nowemu osiedlu nadano nazwę Grünhof (pol. Zielony Dwór). Brak organu administracyjnego doprowadził do upadku osiedla, które w 1859 roku włączono w granice miasta. Po tym wydarzeniu osiedle zaczęło się rozwijać – wybudowano fabrykę maszyn do szycia i rowerów Stoewer, fabrykę asfaltu i papy, fabrykę waty oraz 3 browary oraz gazownię miejską przy ul. Boguchwały (1897). Zaczęły powstawać kamienice dla nowych mieszkańców, m.in. przy ul. Kołłątaja, Staszica, Słowackiego. W latach 20. XX wieku na obszar Niebuszewa-Bolinka wkroczyła architektura modernistyczna – w okolicach Dworca Niebuszewo powstał wówczas zespół kilkupiętrowych budynków mieszkalnych o spadzistych dachach, wyposażonych w centralne ogrzewanie. W okresie tym powstała również jednotorowa uliczna pętla tramwajowa nieopodal dworca kolejowego. Znaczna część osiedla została zrujnowana w okresie II wojny światowej – w gruzach legły m.in. ceglany zbiornik gazowni, budynki browarów oraz część kamienic stojących m.in. przy al. Wyzwolenia, ul. Kołłątaja oraz narożniku ulic Boguchwały i Niemcewicza. W 1945 na skutek niejasnej sytuacji administracyjnej Szczecina, niemieckie rodziny zaczęły z powrotem zasiedlać opustoszałe budynki osiedlowe. Zorganizowano własną administrację i wybrano burmistrza. Po przekazaniu Szczecina administracji polskiej rozpoczęto wysiedlanie ludności niemieckiej. W jej miejsce od 1946 napływała ludność żydowska, której większość wyjechała ze Szczecina do 1958 roku. Obszary zniszczone w czasie II wojny światowej zostały po wojnie zabudowane blokami oraz wieżowcami z wielkiej płyty – jednym z takich osiedli jest Osiedle Piastowskie wznoszące się przy ul. Ofiar Oświęcimia oraz przyległych ulicach. Najwięcej przedwojennej zabudowy ocalało w północno-zachodniej części dzielnicy, są to głównie budynki z lat 20. XX wieku. W części południowej i wschodniej zachowało się mniej zabudowy przedwojennej, są to w większości kamienice. W 2001 roku miała miejsce przebudowa skrzyżowania ulic Staszica, Piotra Skargi, Wyzwolenia, Kołłątaja – miejsce styku ulic przebudowano na rondo, które nazwano imieniem Jerzego Giedroycia. W tym samym czasie przebudowano także tory tramwajowe, w wyniku czego powstał trójkąt torowy umożliwiający tramwajom jadącym z Lasu Arkońskiego przejazd w kierunku pętli przy dworcu Niebuszewo. Obecnie (2015) niedaleko granicy z osiedlem Drzetowo budowane jest kompleks osiedla mieszkaniowego „Nautica”.

  Jerzy Władysław Giedroyc książę herbu Hippocentaurus (ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte) – polski wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor wspomnień. Po przewrocie majowym jeden z liderów Myśli Mocarstwowej i Związku Pracy Mocarstwowej. Był m.in. prezesem Związku Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski.Tramwaje w Szczecinie – system komunikacji tramwajowej działający w Szczecinie. System składa się z dwunastu linii dziennych oraz sezonowej linii turystycznej „0”, obsługiwanej taborem historycznym. Łączna długość torowisk wynosi ponad 110 km, a prześwit toru 1435 mm. W ich przebiegu znajdują się dwie zajezdnie oraz trzynaście pętli (w tym sześć ulicznych). Linie zwykłe, dzienne (nocne zostały zlikwidowane w 1996) obsługuje spółka Tramwaje Szczecińskie, na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a linię turystyczną STMKM z inicjatywy własnej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Aleja Wyzwolenia w Szczecinie − jedna z głównych ulic szczecińskiej dzielnicy Śródmieście oraz Śródmieście-Północ.
  Śródmieście – dzielnica obejmująca centralną część miasta Szczecina, która grupuje 10 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 128 265 osób.
  Szczecin Niebuszewo (dawn. niem. Stettin Zabelsdorf)– dworzec kolejowy położony przy ul. Elizy Orzeszkowej 28a w centrum Niebuszewa w Szczecinie. Znajduje się na nieczynnej dla ruchu pasażerskiego linii do Trzebieży. W pobliżu wiaduktu ul. Z. Krasińskiego znajduje się nastawnia "SN".
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.