• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

  Przeczytaj także...
  Nadciśnienie wrotne – zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej powyżej 13 mm Hg (>1,7 kPa). Jest najczęstszym powikłaniem marskości wątroby.Bar (Ba, łac. barium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ciężki, choć sam bar do najcięższych pierwiastków nie należy.
  Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis , NASH) – odmiana przewlekłego zapalenia wątroby, przypominająca zmiany, które występują u osób nadużywających alkohol, której przyczyną są inne czynniki niż spożywanie alkoholu. NASH traktowane jest jako progresja niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.

  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) - stłuszczenie wątroby którego przyczyną są inne czynniki niż nadmierne spożycie alkoholu. Podstawowymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do NAFLD jest otyłość (i powiązany z nią zespół metaboliczny) oraz cukrzyca typu 2 (i powiązana z nią insulinooporność). Stłuszczenie wątroby prowadzić może w konsekwencji do zapalenia wątroby, a następnie w przebiegu choroby do zwłóknienia i marskości.

  Alkoholowe stłuszczenie wątroby - przewlekła choroba wątroby, polegająca na gromadzeniu we wnętrzu hepatocytów kropel tłuszczu. Jest spowodowana nadużywaniem alkoholu.Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.

  Epidemiologia[]

  Choroba może występować w każdym wieku. Jej rozwój jest ściśle skorelowany z otyłością. Występuje u 16-23% Amerykanów.

  Abetalipoproteinemia, zespół Bassena-Kornzweiga) – choroba genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie, spowodowana mutacjami genu kodującego białko MTP (microsomal triglyceride transfer protein). Wynikiem tego jest niedobór cholesterolu i trójglicerydów oraz całkowity brak chylomikronów, LDL i VLDL w osoczu.Trójglicerydy (triglicerydy, triacyloglicerole, TG) - organiczne związki chemiczne należące do lipidów (tłuszczów prostych). Są to estry gliceryny (glicerolu) i trzech kwasów tłuszczowych. Wraz z wolnymi kwasami tłuszczowymi są jednym z głównych materiałów energetycznych zużywanym na bieżące potrzeby organizmu lub są też magazynowane jako materiał zapasowy w postaci tkanki tłuszczowej.

  Etiopatogeneza[]

  Przyczyny NAFLD[]

 • insulinooporność:
 • zespół metaboliczny
 • zespoły uogólnionej lipodystrofii
 • zaburzenia metabolizmu lipidów:
 • abetalipoproteinemia
 • hipobetalipoproteinemia
 • choroba Andersen
 • choroba Webera-Christiana
 • żywienie pozajelitowe
 • znaczna utrata masy ciała:
 • zespolenie omijające
 • resekcja znacznej części jelita
 • długotrwałe głodzenie
 • leki:
 • amiodaron
 • diltiazem
 • tamoksyfen
 • kortykosterydy
 • leki przeciwretrowirusowe
 • toksyny:
 • chlorowane węglowodory
 • dwusiarczek węgla
 • czterochlorek węgla
 • fosfor
 • sole baru
 • miedź
 • Patogeneza[]

  Największe znaczenie w rozwoju choroby ma insulinooporność, w której wyniku w hepatocytach gromadzi się tłuszcz (rozwija się stłuszczenie).

  Lipodystrofia, lipoatrofia (ang. lipodystrophy) – wieloprzyczynowe zaburzenia, które charakteryzują się miejscowym lub uogólnionym zanikiem tkanki tłuszczowej.Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)

  Objawy[]

  Zwykle przebiega bezobjawowo. W niektórych przypadkach występuje:

 • zmęczenie
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • niespecyficzne dolegliwości bólowe pod prawym łukiem żebrowym
 • hepatomegalia
 • splenomegalia – stosunkowo rzadko
 • bardzo rzadko cechy nadciśnienia wrotnego.
 • Powikłania[]

 • zapalenie wątroby (NASH)
 • włóknienie wątroby
 • marskość wątroby
 • rak wątrobowokomórkowy
 • Czynniki ryzyka rozwoju powikłań[]

 • starszy wiek
 • cukrzyca typu 2
 • nadciśnienie tętnicze
 • otyłość
 • aktywność AlAT > 2 x górnej granicy normy
 • wskaźnik de Ritisa > 1
 • trójglicerydy > 1,7 mmol/l
 • Rozpoznanie[]

  Rozpoznanie stawia się na podstawie stwierdzenia następujących kryteriów:

  Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.Diltiazem (łac. Diltiazemum) – lek z grupy antagonistów wapnia, pochodna benzotiazepiny, blokujący kanał wapniowy typu L a przez to zmniejszający niezbędną do skurczu ilość wapnia w komórkach. Jego działanie obejmuje naczynia tętnicze, w najwyższym stopniu wieńcowe, słabiej obwodowe, bardzo słabo żylne. Działanie to zwiększa przepływ wieńcowy i obniża ciśnienie tętnicze, w konsekwencji zmniejszając obciążenie następcze lewej komory, a zatem i zapotrzebowanie serca na tlen. Lek także, działając bezpośrednio na węzeł zatokowy zwalnia czynność serca. Nie ma negatywnego wpływu na metabolizm lipidów i cukrów (w czym wykazuje podobieństwo do innych antagonistów wapnia). Dostępność biologiczna diltiazemu wynosi przy systematycznym podawaniu ok. 90%.
 • ujemny wywiad w kierunku nadmiernego, przewlekłego spożycia alkoholu (< 20 g/kg m.c./24 h)
 • zwiększenie aktywności AspAT i AlAT (wskaźnik de Ritisa > 1)
 • w USG cechy stłuszczenia wątroby
 • brak innych schorzeń wątroby.
 • Badania pomocnicze[]

 • badania laboratoryjne:
 • dyslipidemia
 • hiperglikemia
 • hipoalbuminemia
 • wydłużony czas protrombinowy
 • zwiększenie aktywności GGTP
 • hiperbilirubinemia
 • badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas biopsji wątroby:
 • stłuszczenie wielkokropelkowe
 • naciek zapalny
 • zwyrodnienie balonowate
 • martwica
 • włóknienie
 • ciałka Mallory'ego
 • Rozpoznanie różnicowe[]

 • wirusowe zapalenie wątroby
 • autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 • polekowe uszkodzenie wątroby
 • alkoholowe stłuszczenie wątroby
 • alkoholowe zapalenie wątroby
 • choroba Wilsona
 • hemochromatoza
 • marskość wątroby
 • pierwotna marskość żółciowa wątroby
 • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
 • Leczenie[]

  Zwalczanie otyłości. Leczenie zaburzeń wchodzących w skład zespołu metabolicznego.

  Hipobetaliproteinemia – rzadkie zaburzenie genetyczne dziedziczone w sposób autosomalny dominujący, charakteryzujące się obniżonym stężeniem LDL w osoczu krwi.Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.

  Bibliografia[]

 • Choroby wewnętrzne pod red. prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika, tom 1, str. 945-946 ISBN 83-7430-031-0
 • Zobacz też[]

 • Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby
 • Alkoholowe stłuszczenie wątroby
 • Alkoholowe zapalenie wątroby
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Kortykosteroidy (glikokortykoidy, glikokortykosterydy, glikokortykosteroidy, kortykosterydy) – hormony produkowane w warstwach pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy pod wpływem ACTH, które regulują przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów. Zalicza się do nich: kortyzol, kortykosteron, kortyzon.Choroba Andersen, glikogenoza typu IV, amylopektynoza – rzadka choroba genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie, polegająca na zaburzeniu spichrzania glikogenu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hiperlipidemia to zespół zaburzeń metabolicznych objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu lub trójglicerydów w surowicy krwi. Najczęściej spowodowana jest nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi (hipercholesterolemia rodzinna).
  Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.
  Wskaźnik de Ritisa – określa stosunek poziomu (aktywności) aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) do poziomu aminotransferazy alaninowej (AlAT), najczęściej wyrażonych jako wielokrotność górnej granicy normy (która może być różna, zależnie od metody oznaczania i konkretnego laboratorium).
  Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są dwa: 63 i 65.
  Czas protrombinowy (PT) służy do oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jego wartość jest zależna od stężenia w osoczu krwi takich czynników krzepnięcia jak: czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.
  Amiodaron – organiczny związek chemiczny, lek zwiększający czas trwania potencjału błonowego. Należy do III grupy leków antyarytmicznych zgodnie z podziałem według Vaughana Wiliamsa.
  Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) – choroba autoimmunologiczna polegająca na przewlekłym, postępującym procesie martwiczo-zapalnym wątroby o nieznanej etiologii. Dotyczy głównie okolicy okołowrotnej zrazika. Cechuje się obecnością autoprzeciwciał, podwyższonym poziomem immunoglobulin G i stosunkowo dobrą odpowiedzią na leczenie immunosupresyjne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.