• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nieśmiertelność  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Klawisz – element klawiatury, rodzaj przycisku, który spełnia funkcję obsługi jakiegoś urządzenia. Zrobiony jest zwykle z tworzywa sztucznego, rzadziej z metalu. Naciśnięcie klawisza zwykle powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego lub wywołuje jakieś zdarzenie mechaniczne, jak na przykład w maszynie do pisania lub w muzycznych instrumentach klawiszowych.Eliksir życia (od arab. El Iksir; łac. elixir vitae) – znany także jako "eliksir nieśmiertelności" lub "Tańcząca Woda" – fikcyjna substancja (płyn, napój) mająca zatrzymywać proces starzenia u osoby, która ją wypiła. Miała dawać młodość i wieczne życie (nieśmiertelność). Czasem przypuszczano, że żeby go stworzyć, potrzebny jest kamień filozoficzny.
  Definicje[]

  Pojęcie nieśmiertelności używane jest w różnych znaczeniach w zależności od kontekstu. Ich wspólną cechą jest nieuleganie śmierci, ale dokładne znaczenie może być bardzo różne. Poniżej zebrano najczęściej używane znaczenia dla tego pojęcia.

  Fizyczne[]

 • Biologiczna nieśmiertelność – hipotetyczny stan organizmu żywego, w którym może on całkowicie zabezpieczyć się przed możliwością śmierci,
 • Zaniedbywalne starzenie się – stan organizmu żywego, w którym prawdopodobieństwo jego śmierci nie rośnie z czasem, nie maleją jego zdolności fizjologiczne, rozrodczość ani odporność na choroby. Stan taki stwierdzono m.in. u niektórych ryb, żółwi i małży.
 • Nieśmiertelność dzięki technologii – transhumanizm postuluje, że opracowane w przyszłości technologie mogą umożliwić ludziom życie przez dowolnie długi czas. Technologie jakie miałyby to umożliwić, to m.in. inżynieria genetyczna, medycyna regeneracyjna, nanotechnologia i transfer umysłu.
 • Duchowe[]

 • Nieśmiertelność duszy – duszę jako byt niematerialny, który nie ulega śmierci, uznaje wiele współczesnych religii, m.in. chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm, zaratusztrianizm i sikhizm. Według tych religii, nawet po śmierci ciała, człowiek pozostaje żywy w postaci duszy.
 • Życie pozagrobowe – w wielu religiach śmierć nie jest ostatecznym końcem istnienia człowieka. W zależności od religii, kolejnymi etapami może być reinkarnacja, zmartwychwstanie i/lub trafienie do zaświatów. W niektórych religiach idea ta wiązana jest z pojęciem nieśmiertelnej duszy, w innych polega na zmartwychwstaniu fizycznego ciała.
 • Symboliczne[]

 • Nieśmiertelność genów – zapewnienie sobie nieśmiertelności przez przekazanie genów dzieciom,
 • Nieśmiertelność dzieła – unieśmiertelnienie w swoich dziełach artystycznych lub osiągnięciach,
 • Nieśmiertelność idei – stworzenie idei która będzie „żyła” po śmierci jej twórcy.
 • Inne[]

 • Nieśmiertelność w grach komputerowych
 • Nieśmiertelność fizyczna[]

  Nieśmiertelność biologiczna jest hipotetycznym stanem, w którym możliwe jest całkowite uniknięcie śmierci. W praktyce nie da się udowodnić istnienia całkowitej nieśmiertelności, ponieważ niezależnie od długości życia organizmu zawsze mogą istnieć naturalne katastrofy, które to życie przerwą. Istnieją jednak organizmy, które tworzą rozległe struktury (genety), mogące przetrwać potencjalnie dowolnie długi czas. Przykładem takiego organizmu jest topola osikowa, której genety mogą żyć ponad milion lat.

  Jonathan Swift (ur. 30 listopada 1667 w Dublinie, zm. 19 października 1745 w Dublinie) – irlandzki pisarz, autor licznych utworów satyrycznych, m.in. Bitwy Książek oraz politycznych, m.in. Listów Kupca Bławatnego, jednak najbardziej jest znany jako twórca Podróży Guliwera, najważniejszej książki angielskiego oświecenia, która zyskała sobie ogromną popularność.Postczłowiek – pojęcie używane w transhumanizmie do określenia potomków lub następców człowieka, których możliwości będą dzięki technologii tak bardzo poszerzone w stosunku do dzisiejszych ludzi, że utożsamianie ich z ludźmi byłoby mylące.

  Dla organizmów żyjących pojedynczo stanem najbliższym nieśmiertelności jest stan zaniedbywalnego starzenia się. Jest to stan, w którym w organizmie nie zachodzą procesy starzenia się. Organizm nadal może umrzeć z innych przyczyn (np. mechaniczny uraz, brak pożywienia, choroby), ale nie ze starości. Taki stan stwierdzono u niektórych gatunków żółwi, ryb i małży. Michael R. Rose postuluje, aby ten stan utożsamiać z nieśmiertelnością. Prowadzone są badania nad uzyskaniem takiego stanu u innych gatunków. Postulowane jest również prowadzenie badań w kierunku uzyskania takiego stanu u ludzi. Jednym z naukowców zajmujących się starzeniem się organizmów żywych jest biogerontolog dr Aubrey de Grey. Pracuje on nad SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence – Strategie Zaprojektowanego Zaniedbywalnego Starzenia) – planem kompleksowej naprawy wszystkich zniszczonych molekuł i komórek organizmu. Doktor de Grey dąży do tego, aby terapie te były dostępne jeszcze w XXI wieku.

  Warcraft – seria gier komputerowych (RTS z elementami cRPG oraz gry typu MMORPG), opowiadań i książek wydanych przez firmę Blizzard.Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis - ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowonarodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Idea (gr. ιδέα) – jedno z głównych pojęć filozoficznych, wprowadzone przez Platona, rozumiane przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. W metafizyce platońskiej (ontologii) przez idee rozumie się tożsame z sobą, niezłożone, niezmienne i doskonałe byty duchowe, poznawalne rozumowo i będące realnymi odpowiednikami pojęć powszechnych oraz wzorami zmiennych rzeczy materialnych.
  Wampir – fantastyczna istota, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci i charakterystycznych wydłużonych kłach. Wampirom przypisywane są liczne zdolności paranormalne, m.in. regeneracja, hipnoza, wyczulony słuch, niezwykła prędkość oraz ogromna siła.
  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.
  Pradawni (Starożytni) znani także jako Alteranie oraz Lanteanie to fikcyjna rasa ze świata Gwiezdnych wrót, która między innymi zbudowała sieć tytułowych Gwiezdnych wrót oraz Atlantydę. Część Pradawnych wyginęła, a część przeniosła się na wyższy poziom egzystencji (ascendowała), czyli opuściła życie cielesne i występuje w formie energii. Ascendowani Pradawni przyjęli zasadę niewtrącania się w działalność istot żyjących w niższej formie egzystencji. Część z nich postanowiła się oddzielić nazywając siebie Ori.
  Śródziemie (ang. Middle-earth) – fikcyjna pradawna kraina, w której toczy się akcja większości opowieści J.R.R. Tolkiena. Określenie to używane jest zarówno na określenie całego świata (Ardy) opisanego w Hobbicie, Władcy Pierścieni i Silmarillionie, jak i w węższym sensie, jako nazwa głównego kontynentu Ardy (zwanego również Endorem).
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.