• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niderlandy  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.
  Uwagi
  1. Język fryzyjski jest drugim językiem używanym w Holandii (głównie w prowincji Fryzja).
  2. Na podstawie unstats; niektóre polskie źródła podają 41 863 km².
  3. Wyłącznie część europejska.
  4. Bonaire, Saba i Sint Eustatius są częścią Holandii od 01.01.2010.

  Przypisy

  1. Grondwet van 15-07-2008 t/m heden (niderl.). [dostęp 2016-12-24].
  2. Licznik populacji Centraal Bureau voor de Statistiek: Population counter (ang.). [dostęp 2019-03-15].
  3. Official CBS website containing all Dutch demographic statistics.
  4. Dane dotyczące PKB na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2015: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, April 2016 (ang.). [dostęp 2016-04-22].
  5. Netherlands. International Monetary Fund, kwiecień 2016. [dostęp 1 czerwca 2016].
  6. Ministerie van Algemene Zaken, Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? – Vraag en antwoord – Rijksoverheid.nl, rijksoverheid.nl [dostęp 2016-05-26] (niderl.).
  7. Antheun Janse, „Een zichzelf verdeeld rijk”, w: Thimo de Nijs, Eelco Beukers (eds.), Geschiedenis van Holland, Volume 1, p. 73., 2003.
  8. J. de Vries, Etymologisch Woordenboek: Waar komen onze woorden en plaatsnamen vandaan, 1958.
  9. dMGH | Band, dmgh.de [dostęp 2017-04-20].
  10. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, wyd. 4, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG), 2017 [dostęp 2021-03-01], Cytat: Komisja zaleca używanie utrwalonych w polszczyźnie nazw tradycyjnych – egzonimów. Do tradycyjnych nazw państw, które stanowią nasze dziedzictwo kulturowe i nadal powinny funkcjonować we współczesnej polszczyźnie, należą między innymi: Holandia, Mołdawia, Włochy i Wybrzeże Kości Słoniowej. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych nie aprobuje zastępowania ich nazwami oryginalnymi lub zbliżonymi do oryginalnych: Niderlandy, Mołdowa, Italia, Côte d’Ivoire..
  11. Niderlandy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-01].
  12. Jan Grzenia, Holandia czy Niderlandy?, Poradnia Językowa PWN [dostęp 2021-03-01].
  13. Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik nazw osobowych i miejscowych, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN – Wydawnictwo Park, 2008.
  14. Maciej Zych, Nazwy państw w języku polskim jako przykład stosowania egzonimów i endonimów, „Prace Językoznawcze”, 16 (2), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 95–104, ISSN 1509-5304.
  15. Kraje. Stosowane nazwy i skróty. Państwa członkowskie, [w:] Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny Unii Europejskiej [online], Urząd Publikacji Unii Europejskiej [dostęp 2021-03-01].
  16. Królestwo Niderlandów to po polsku w skrócie nadal Holandia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 10 stycznia 2020 [dostęp 2021-03-01].
  17. Paweł Kośmiński, Królestwo Niderlandów nie chce już być Holandią. Ale w Polsce nią pozostanie, wyborcza.pl, 10 stycznia 2020 [dostęp 2021-03-01].
  18. Central Bureau of Statistics (Aruba).
  19. Central Bureau of Statistics – population i area (dawne Antyle Holenderskie).
  20. Central Bureau of Statistics (Netherlands).
  21. Holandia bez tajemnic.
  22. Netherlands (ang.). Global Firepower. [dostęp 2014-08-19].
  23. Jan Balicki, Maria Bogucka: Historia Holandii. Wrocław: Ossolineum, 1989, s. 9 i dalsze. ISBN 83-04-03025-X.
  24. Konstytucja Królestwa Holandii z 28 marca 1814 roku z późniejszymi zmianami.
  25. Źródło – www.niderlandy.com.
  26. UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition (ang.). UNWTO, 2016. s. 8. [dostęp 2016-10-04].
  27. Dane dla lat 1500–1755 za: Pierre Chaunu: Cywilizacja wieku Oświecenia. Warszawa: PIW, 1993, s. 108. ISBN 83-06-02339-0.
  28. Dialektometria.
  29. Ranking rozwoju demokracji The Economist.

  Linki zewnętrzne

  Wikiatlas Wikimedia Atlas: Holandia – wikiatlas z mapami w Wikimedia Commons
  Szwa – w językoznawstwie, zwłaszcza w fonetyce i fonologii, określenie samogłoski średnio centralnej (zaokrąglonej lub niezaokrąglonej) znajdującej się w środku diagramu samogłoskowego, oznaczaną w międzynarodowym alfabecie fonetycznym symbolem ə lub inną samogłoską bliską tej pozycji. Dla przykładu w języku angielskim litera a w wyrazie about jest wymawiana przez szwę. W języku angielskim szwa występuje głównie w sylabach nieakcentowanych, ale w innych językach może pojawiać się częściej w sylabach akcentowanych. W polszczyźnie standardowej szwa nie występuje w ogóle. Można ją spotkać tylko w niektórych dialektach lokalnych. Język urzędowy – język, który otrzymał wyjątkowy status prawny na terenie państwa lub regionu administracyjnego. Zazwyczaj jest to język używany w krajowych strukturach legislacyjnych, np. parlamencie, choć prawo niektórych krajów wymaga, by dokumenty urzędowe były przedstawiane również w innych językach.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marleen Gorris (ur. 9 grudnia 1948 w Roermond) – holenderska reżyser i scenarzystka filmowa. W swoich filmach porusza problematykę równouprawnienia płci i pozycji kobiet we współczesnym świecie. Znana jest ze swojego otwartego feminizmu i jako zwolenniczka homoseksualnych związków; tematy te również porusza w swych filmach.
  Pokój westfalski – wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między Rzeszą Niemiecką a Francją (w której małoletniego Ludwika XIV zastępował w rządach pierwszy minister, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznikami w Münsterze oraz między Habsburgami a Szwecją w Osnabrück. Jeden z najbardziej znaczących traktatów międzynarodowych w historii nowożytnej Europy.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).
  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego). System ten wprowadzony został przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP).
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
  Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang.: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY; hol.: Voormalig Joegoslavië Tribunaal) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
  Wilhelmus Simon Petrus "Pim" Fortuijn (ur. 19 lutego 1948, zm. 6 maja 2002) – polityk holenderski, przewodniczący populistycznej Listy Pima Fortuyna (LPF).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.453 sek.