• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nidek  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Barbórka (dawna pisownia Barburka), Dzień Górnika – tradycyjne polskie święto górnicze, świętowane także przez osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem innych paliw kopalnych i geologów 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów, hutników, marynarzy, górników i wielu innych.Kuźnia Raciborska (śl. Raciborskô Kujźnia, niem. Ratiborhammer) – miasto w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kuźnia Raciborska, nad rzeką Rudą. W latach 1945-1950 miejscowość administracyjnie należała do województwa śląskiego (nieoficjalna nazwa śląsko-dąbrowskie), 1950-1975 do województwa opolskiego, a w latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.

  Nidekwieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wieprz, przy szosie lokalnej Andrychów – Osiek (8 km od Andrychowa). Znajduje się ona na terenie mezoregionu Podgórze Wilamowickie stanowiącego część makroregionu Kotliny Oświęcimskiej, ma charakter wysoczyzny.

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.

  Części wsi[ | edytuj kod]

  Nazwy ulic[ | edytuj kod]  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Parafia pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Nidku. Należy do dekanatu Andrychów diecezji bielsko-żywieckiej.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.
  Kompleks użytków zielonych bardzo słabych i słabych (3z) Kompleks ten obejmuje użytki zielone, które znajdują się na na glebach mineralnych oraz torfowych i mułowo-torfowych charakteryzujących się nadmierną lub niedostateczną wilgotnością. Są to jednokośne zbiorowiska turzycowo-trawiaste. Łaki plonują bardzo słabo, z 1 hektara uzyskuje się około 1,5 tony siana słabej jakości. Pastwiska utrzymywane na tych glebach mogą w ciągu 120 dni wyżywić tylko 1 krowę. W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane są do V i VI klasy.
  Świetlica - współcześnie budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Najczęściej spotykane: świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlice przy domach kultury, świetlice środowiskowe.
  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:
  Piętro wodonośne - zespół skał należących do jednej jednostki stratygraficznej, dzieli się na poziomy wodonośne.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.154 sek.