• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nida - dopływ Wisły

  Przeczytaj także...
  Brzeźnica - prawy dopływ Nidy. Dawniej źródła znajdowały się w Jędrzejowie nazywane były źródełkiem św. Barbary usytuowane w pobliżu stadionu piłkarskiego i działek pracowniczych. Od kilkunastu lat źródło to nie jest aktywne. W roku 1997 w wyniku obfitych opadów uaktywniło się dość wydajne źródło w miejscowości Sudół powodując podtopienia zabudowań i pól. W latach 60 i 70 zdarzały się dość obfite podtopienia rzeczki Brzeźnicy na terenie miasta Jędrzejowa.Ponidzie – region położony w województwie świętokrzyskim na terenie Niecki Nidziańskiej, nad środkową i dolną Nidą, od Chęcin po Nowy Korczyn.
  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Nidarzeka w południowej Polsce, lewy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 151 km (z Białą Nidą), a powierzchnia dorzecza 3862 km².

  Rzeka ta powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w miejscowości Brzegi k. Chęcin. Jest to typowa rzeka nizinna o bardzo niskim spadku. Ma szeroką terasę zalewową pokrytą łąkami. W najwęższym miejscu koryto Nidy ma szerokość 6 m. W najszerszym punkcie, w okolicach Motkowic, 79 m. Głębokość rzeki waha się od 0,4 do 2,6 m. Jest to jedna z najcieplejszych polskich rzek. Temperatura wody w lecie dochodzi do 27 °C.

  Terasa zalewowa lub taras zalewowy – forma akumulacyjna stanowiąca najniższy poziom doliny rzecznej, przecięta korytem rzeki.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  Główne dopływy[]

 • P Brzeźnica
 • P Mierzawa
 • L Maskalis
 • Ważniejsze miejscowości położone nad Nidą[]

  Początek Nidy – połączenie Czarnej i Białej Nidy
  Nida przepływająca przez Pińczów
  Nida w środkowym biegu
 • Sobków
 • Pińczów
 • Chroberz
 • Wiślica
 • Nowy Korczyn
 • Zobacz też[]

 • Dolina Nidy
 • Ponidzie
 • Świętokrzyska Kolej Dojazdowa
 • rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Michał Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków 2004, ISBN 83-89676-16-8.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Dolina Nidy
 • Źródła[]

 • Rzeka ta powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w miejscowości Brzegi k. Chęcin. Przepływa m.in. przez Motkowic, Pińczów i Wiślicę
 • Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wiślica – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. Siedziba gminy Wiślica. Do 1869 roku miasto. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
  Biała Nida – rzeka w środkowej Polsce, ciek źródłowy Nidy do połączenia z Czarną Nidą, o długości 52,4 km i powierzchni dorzecza 1029 km². Płynie przez Wyżynę Przedborską i Wyżynę Kielecką, w świętokrzyskim.
  Chęciny – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chęciny. Położone ok. 15 km od Kielc, na Wyżynie Kieleckiej, historycznie w Małopolsce.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Mierzawa - rzeka, prawobrzeżny dopływ Nidy. Ma długość 59,6 km i powierzchnię zlewni 563,6 km². Źródła znajdują się w miejscowości Bryzdzyn. Rzeka uchodzi do Nidy w okolicach Pawłowic k. Pińczowa.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.